لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nالگوريتمهای تخصيص پويا

qالگوريتم شمارنده ساده

qالگوريتم Load Sensitive counter

qالگوريتم Incremental

qالگوريتم optimal

qالگوريتم Threshold

n

q

اسلاید ۲ :

مقدمه

  • دغدغه اصلي سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده قطعه قطعه کردن و تخصيص پايگاه داده اصلي مي باشد واحد قطعه داده مي تواند يک فايل باشد که در اين حالت موضوع تخصيص همان تخصيص فايل خواهد بود مشکل تخصيص داده يک مسئله NP-complete مي باشد
  • نياز به هيوريستيکهاي سريع براي توليد راه حل هاي موثر مي باشد
  • تخصيص بهينه اشيا پايگاه داده به طور شديد بستگي به استراتژي اجراي پرس وجو که به وسيله پايگاه داده توزيع شده پياده سازي شده دارد

اسلاید ۳ :

nهزينه اصلي در اجراي پرس و جو در سيستمهاي پايگاه داده توزيع شده هزينه انتقال داده هنگام انتقال يک رابطه در موقع درخواست پرس و جو از يک سايت و انتقال آن از يک سايت متفاوت ميباشد.

n هدف اصلي الگوريتم هاي تخصيص داده تعيين نسبت دادن فرگمنتها به سايتهاي مختلف براي کمينه کردن هزينه انتقال داده در اجراي  يک مجموعه از پرس و جو ها مي باشد

اسلاید ۴ :

الگوريتم هاي استاتيک :

n الگوريتم تخصيص داده پارامترهاي زير را به عنوان ورودي مي گيرد :

qگراف وابستگي قطعه داده

qهزينه انتقال واحد داده اي بين سايتها

qمحدوديتهاي تخصيص روي تعداد قطعه داده که مي تواند به سايت تخصيص داده شود

qتعداد تکرار اجراي پرس و جو از سايتها

اسلاید ۵ :

الگوريتم ژنتيک

nفرض کنيد ri,j نشان دهنده نيازمندي سايت i به قطعه داده j مي باشد

nالگوريتم ژنتيک براي مسئله تخصيص داده به صورت زير مي باشد :

q  population را مقداردهي اوايه کن هر کدام از population هاي انفرادي اتصال  نمايش دودويي تخصيص تصادفي اوليه  هر قطعه داده مي ياشد.

q  Population را ارزيابي کن.

q  تعداد generation=0

q  تا وقتي که no of generation < MAX GENERATION انجام بده

q  Individual ها را از population بعدي انتخاب کن

 

اسلاید ۶ :

qCrossover و Mutation را براي Individual ها انتخاب شده انجام بده

q  Population  را ارزيابي کن

q  تعداد generation را يکي اضافه کن

q  اتمام حلقه While

q  تخصيص نهايي را با انتخاب fittest individual مشخص مي کند اگر تخصيص نهايي قابل امکان نباشد سايتي که از نظر قطعه داده بار اضافي دارد بار آن را به سايتي منتقل مي کند که کمترين هزينه انتقال را دارد .

n

n

اسلاید ۷ :

nتفاوت اصلي الگوريتم ژنتيک با الگوريتم Simulated Evolution  :

qالگوريتم ژنتيک روي crossover دارد که يک مکانيزم احتمالي مي باشد و که براي تبادل اطلاعات بين راه حلها براي شناسايي بهترين راه حل مناسب مي باشد

qالگوريتم Simulated Evolution  از mutation به عنوان مکانيزم جستجوي اوليه استفاده مي کند

اسلاید ۸ :

nاولين chromosome را براساس مسئله داده توليد کن و اين chromosome را براي توليد population اوليه تغيير بده.

nاز هيوريستيک نگاشت براي توليد راه حل براي هر chromosome استفاده کن.

nراه حل بدست آمده را ارزيابي کن

nتعداد generation=0

nتا وقتي که no of generations < MAX GENERATION انجام بده

nChromosome ها را براي population بعدي انتخاب کن

اسلاید ۹ :

nبراي اين مجموعه کروموزوم ها crossover و mutation انجام بده

nاز هيوريستيک نگاشت براي توليد راه حل براي هر chromosome استفاده کن.

nراه حل بدست آمده را ارزيابي کن

nتعداد generation ها را يکي اضافه کن

nپايان حلقه While

nبهترين راه حل پيدا شده تاکنون را به خروجي ببر

اسلاید ۱۰ :

n اوليه را بدست آور قرار بده T=T0

nميانگين spin ها را مقداردهي اوليه کن s = [s00, s01, . . . , sk−۱,m−۱ هر si j  با يک عدد تصادفي بين ۰ و ۱ مقداردهي اوليه مي شود

nتا وقتي که temperature در بازه cooling مي باشد انجام بده

nتا وقتي که E کاهش مي يابد انجام بده

nقطعه داده i را به صورت تصادفي انتخاب کن

nMean field ، spin ها را در رديف i محاسبه کن براي مثال : Φi j , j