لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت امنيت شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت امنيت شبکه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

راه حل… اما…

lارتباط بين‏شبكه‏اي از طريق اينترنت و بسطي بر اينترنت

lحال پتانسيل اتصال ميليونها نفر به شبكه سازماني فراهم شده است.

lلذا:

lتهديد وجود دارد.

lامنيت مطلق وجود ندارد.

lامنيت جزء لاينفك سيستمها شده است.

اسلاید ۲ :

حملات، سرويسها و مكانيزمها

lمفاهيم امنيتي

lحمله امنيتي

  • حملات فعال (Active) و غير فعال(Passive)

lمكانيزم امنيتي

l

lسرويس امنيتي

اسلاید ۳ :

سرويس امنيتي

lمحرمانگي

lهويت شناسي

lعدم انكار

lجامعيت

lكنترل دسترسي

lدسترس پذيري

اسلاید ۴ :

سرويس امنيتي

lجامعيت داده: آنچه رسيده همان است كه فرستاده شده

l :: امضاء

lمحرمانگي داده‏ها: عدم تغيير و يا دزدي داده‏ها

l :: رمزگذاري

lهويت‏شناسي: شما هماني هستيد كه ادعا مي‏كنيد

l:: كنترل هويت

اسلاید ۵ :

سرويس امنيتي

lمجازشناسي: شما همان‏ ميزان حق دسترسي داريد كه به شما اعطا شده است:: Access Control و ديگر مكانيزمهاي سيستم عامل

l

lبازرسي و كنترل: آيا تردد داده با مقررات امنيتي سازمان سازگار است؟ Firewall و ابزارهاي كنترل اتصال 

اسلاید ۶ :

انواع كلي حملات

چند نوع حمله متداول:

lحملات كلمه رمز                              Crack

lبررسي بسته (استخراج اطلاعات دلخواه)

lجعل IP  (تأييد اعتبار با آدرس IP)

lانواع اسب Trojan:

اسلاید ۷ :

انواع كلي حملات

lبمب منطقي:

          ـ برنامهاي است كه به محض وقوع شرايطي خاص اجرا ميشود.

           ـ معمولاً در بخش اصلي نرمافزار است.

           ـ معمولاً توسط توليدكننده نرمافزار قرار داده ميشود.

 

               مثال : ويروس  Code Red

اسلاید ۸ :

مکانيزم امنيتی

lاين که يک سازمان از چه سياست امنيتی استفاده کند بستگی به ميزان امنيت مورد نياز و بودجه

lبنا بر اين تصميم گيری، می توان در لايه های مختلف پروتکل شبکه امنيت برقرار کرد:

lامنيت در سطح لايه فيزيکی.

lامنيت در لايه شبکه(شبکه های خصوصی مجازی (VPN)، Firewall)

lامنيت در لايه انتقال(SSL/TLS)

lامنيت در لايه کاربرد(PGP,PROXY)

lدر هر يک از اين لايه ها بنا به شرايط از سرويسهای مختلف استفاده می شود.

اسلاید ۹ :

رمز نگاری

lمی توان گفت مهمترين زيرساخت در ارائه سرويسهای امنيتی است.

lدر ايجاد سرويسهای امنيتی زير کاربرد دارد:

lمحرمانگي

lهويت شناسي

lعدم انكار

lجامعيت

l

l

اسلاید ۱۰ :

رمزنگاري

lقديمي‏ترين و مناسب‏ترين راه براي حفظ محرمانگي

lروشهاي مبتني بر كليد در مقابل روشهاي مبتني بر الگوريتم(طول کليد معيار پيچيدگی)

lرمزگذاري مبتني بر كليد