لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اندازه‌گيري پرتوهاي نوري و مقايسه با حد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اندازه‌گيري پرتوهاي نوري و مقايسه با حد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 


تعيين شدت پرتو:

—براي تعيين ميزان خطرناكي پرتو، لازم است، شدت پرتو در محل قرارگرفتن هرشخص، تعيين شود.

—

—براي منابع نقطه اي شدت از رابطه زير محاسبه مي شود:

اسلاید ۲ :

—در رابطه قبلي I شدت و واحد آن w/m2    است.  E  انرژي گذرنده از سطحي به مساحت  A  عمود بر شعاع موج در زمان  t   و A’ مساحت سطحي است كه تمام نقاط آن بطور همزمان از منبع موج دريافت مي كنند.

—به دليل وجود موانع بين منبع و محل استقرار افراد و نيز عدم يكنواخت بودن تابش منبع رابطه فوق دقت كافي نداشته و فقط تخميني از شدت واقعي پرتو را بدست ميدهد.

—

 

اسلاید ۳ :

بررسي ميزان خطرناكي محيط كار:

—ميزان خطرناكي محيط كار به طول موج يا بسامد و شدت پرتو در محل استقرار فرد بستگي دارد.

—

—براي اندازه گيري شدت هر نوع پرتو بايد از دستگاه مخصوص همان نوع پرتو استفاده كرده و اعداد بدست آمده را با حدود پرتوگيري طبق استاندارد ملي ايران براي آن نوع پرتو مقايسه كرد و ميزان خطرناكي محيط را تخمين زد.

—

 

اسلاید ۴ :

اندازه‌گيري پرتوهاي نوري

—كميت مورد اندازه‌گيري= چگالي يا شدت پرتو برحسب وات‌برمترمربع

—محل اندازه‌گيري= محل استقرار شخص ( پوست و چشم)

—

—پرتوهاي نوري با طول موج‌هاي مختلف و شدت يكسان اثرات مشابهي ندارند و ميزان تخريب سلولي آن‌ها متفاوت است.

اسلاید ۵ :

اندازه‌گيري پرتوهاي نوري(ادامه)

—براي بررسي ميزان خطرناكي پرتو بايد شدت آن در هر طول موج در ضريب تاثير طول موج بر بدن ضرب شود.

—

—حاصل‌ضرب چگالي پرتو در ضريب تاثير طول موج= چگالي مؤثر پرتو

—

—چگالي موثر كل= مجموع چگالي‌هاي مؤثر

اسلاید ۶ :

اندازه گيري و حدود پرتوهاي فرابنفش:

—لامپهاي معمولي فرابنفش معمولا داراي طيف گسترده هستند بنابراين براي پيداكردن شدت نور آنها بايد طيف لامپ را اندازه گيري كرد و شدت مؤثر پرتو را از رابطه زير بدست آورد:

—

—   شدت پرتو در طول موج،      ضريب حساسيت بدن با طول موج       و       اختلاف دو طول موج متوالي است كه اندازه گيري       در آنها انجام مي شود.

—مدت زمان مجاز قرار گرفتن در محيطي با شدت مؤثر فوق:

—يكاي      ،          است.

اسلاید ۷ :

اندازه‌گيري پرتوهاي نوري(ادامه)

—هرچه ضريب تاثير پرتو بر بدن بيشتر باشد، پرتو اثر تخريبي بيشتري بر بافت دارد.

—براي بررسي خطرات پرتوهاي نوري لازم است شدت مؤثر پرتو تعيين شود.

—چگالي پرتو به نحوه‌ي تاثير‌گذاري طول موج‌هاي مختلف بر بدن بستگي ندارد.

—چگالي مؤثر پرتو به نحوه‌ي تاثير‌گذاري طول موج‌هاي مختلف بر بدن بستگي دارد.

اسلاید ۸ :

دستگاه‌هاي اندازه‌گيري پرتوهاي نوري

—اسپكتروراديومترها

—اندازه‌گيري چگالي پرتو را در هر طول موج

—معمولا بسيار گران‌قيمت

—نياز به آموزش براي كاربرد دستگاه

—دقت بسيار خوب

خريد اسپكتروراديومتر براي يك مركز در صورتي اقتصادي است كه طيف وسيعي از پرتوهاي نوري نياز به اندازه‌گيري داشته‌باشد.

—

اسلاید ۹ :

دستگاه‌هاي اندازه‌گيري پرتوهاي نوري

—راديومترها

—اندازه‌گيري چگالي پرتو در محدوده‌هاي  از پيش تعيين شده‌ي طول موج

—ارزان‌قيمت تر از اسپكتروراديومترها

—كاربرد ساده‌تر از اسپكتروراديومترها

—دقت كمتر از اسپكتروراديومترها- ولي عموما داراي دقت كافي در عمل

—

اسلاید ۱۰ :

دستگاه‌هاي اندازه‌گيري پرتوهاي نوري

—راديومترها(ادامه)

—برخي از راديومترها چگالي پرتو و برخي ديگر چگالي موثر پرتو را اندازه‌گيري مي‌كنند.

—

—در انتخاب راديومتر با توجه به نوع كاربرد بايد دستگاهي انتخاب شود كه چگالي يا چگالي مؤثر را اندازه‌‌گيري مي‌كند.

—

—در اغلب مراكز كار با پرتوهاي نوري استفاده از راديومتر توصيه مي‌شود.