لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

PETER F. DRUCKER

بدون اهداف بهره وری کسب کار فاقد جهت گیریست و بدون اندزه گیری هیچ کنترلی بر روی آن وجود ندارد

اسلاید ۲ :

PRODUCTIVITY ANALYSIS AND MEASUREMENT

 • OBJECTIVE IS TO IDENTIFY IMPROVEMENT AREAS
 • MAJOR GAPS IN PERFORMANCE AND DEVELOP PROJECTS FOR QUANTUM JUMPS
 • MUST FOCUS ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
 • CHOSE RELEVANT TOOLS AND TECHNIQUES
 • ESTABLISH MEASUREMENT AND MONITORING SYSTEM

اسلاید ۳ :

PRODUCTIVITY ANALYSIS

 • START ANALYSIS WITH CUSTOMERS, AND WHAT THEY VALUE–FEATURES, PRICES, SERVICE, COMPLAINTS
 • EMPLOYEE AND SHAREHOLDER CONCERNS
 • SOCIETAL CONCERNS
 • ONCE THE GAPS ARE IDENTIFIES, FOLLOWING CHOICES ARE AVAILABLE

REDUCE COSTS. WASTES AND PRICES TO IMPROVE VOLUMES

IMPROVE PRODUCTS

IMPROVE SERVICES

EXPAND DISTRIBUTION AND SERVICE NETWORK

NEW PRODUCTS AND TECHNOLOGY

اسلاید ۴ :

PRODUCTIVITY ANALYSIS

 • PROBLEMS-REJECTS, PAYMENT DELAYS,
 • EXAMINE HRM AND MANAGEMENT PRACTICES
 • BENCHMARKING
 • INVOLVEMENT OF EMPLOYEES
 • CONTINUOUS
 • SCANNING ENVIRONMENT

اسلاید ۵ :

WHAT IS PRODUCTIVITY

 • RELATIONSHIP BETWEEN OUT PUT AND INPUT
 • RATIO

اسلاید ۶ :

OBJECTIVES

 • BUILD A RELATIONSHIP BETWEEN OUTPUT AND INPUT
 • PROBLEM IS HOW TO MEASURE OUTPUT AND INPUTS

اسلاید ۷ :

  PRODUCTIVITY  MEASUREMENT

 • THE MEASUREMENT IS BUILDING RELATIONSHIP BETEEN OUTPUT AND INPUTS
 • PARTIAL PRODUCTIVITY IS THE REALTIONSHIP BETWEEN OUTPUT AND ONE INPUT
 • TOTAL PRODUCTIVITY IS THE RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL OUTPUT AND ALL INPUTS
 • CONVENTIONAL MEASURES FOCUS ON WHAT IS PRODUCED AND MANUFACTURING PROCESS
 • Productivity must start with with an understanding of who the customers are, what they need, why they need the products, how they use them and what price they are prepared to pay for these products and services

اسلاید ۸ :

PRODUCTIVITY MEASUREMENT

 • MANY APPROACHES BUT DEPENDS ON THE OBJECTIVE OF MEASUREMENT
 • MULTIPLE OBJECTIVES
 • SINGLE MEASURE IS NOT ENOUGH–LIKE HEALTH OF AN INDIVIDUAL
 • UNDUE EMPHASIS ON MEASUREMENT
 • SUPPORT STRATEGY

اسلاید ۹ :

TYPES OF PRODUCTIVITY MEASURE

ØTOTAL FACTOR PRODUCTIVITY MEASURE

Ø

ØPARTIAL FACTOR PRODUCTIVITY MEASURE

Ø

ØPRODUCTIVITY INDICATORS

اسلاید ۱۰ :

Output & Input Measures

 • Numbers
 • Quantity
 • TIME
 • Money
 • Value Added/SALES
 • Objective Related OUTPUT MEASURES
 • QUALITY OF JOB DONE