لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اندازه گیری هموگلوبین A2 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اندازه گیری هموگلوبین A2 قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • يكي از تست هاي تشخيصي مهم جهت تأئيد وجود بتا تالاسمي مينور تعيين درصد هموگلوبينA2 مي باشد . روش پيشنهادي با استفاده از كروماتوگرافي تعويض يونيMicro column است. كروماتوگرافي تعويض يوني از انواع كروماتوگرافي هاي مايع – جامد بوده كه بر اساس واكنش متقابل گروههاي باردار مولكول هموگلوبين و رزين ، جداسازي صورت مي گيرد. بر روي رزين يونهايي وجود دارد كه قابل تعويض با يونهاي همبار خود در هموليزات مي باشند. در اين روش از رزين آنيونيك دي اتيل امينواتيل سلولزDEAE52 استفاده می شود

 

اسلاید ۲ :

رزین انیونیک DE52 تمایل به گرفتن بار منفی دارد . PH بافر ورزین پاین تر از IPهموگلوبین A2           A2 در این  PH بار مثبت پیدا می کند       به صورت حلقه جدا میشود

 

اسلاید ۳ :

 

.۱ تورم رزين با بافر و به تعادل رسيدن آن با بافر تا PH رزين به PH بافر برسد

.۲اضافه نمودن هموليزات به ستون

.۳جداسازي انتخابي اجراي نمونه بوسيله تغيير  PH یا قدرت يونيك بافر

  ** در اندازه گيري هموگلوبين A2 به روش كروماتوگرافي ستوني مي توان از بافر گلایسين يا بافر تريس استفاده نمود.                                                                                                                          

اسلاید ۴ :

*   رعايت نكات زير در هنگام اندازه گيري هموگلوبين A2 توصيه مي گردد :

 • ۱- در صورتي كه ژل داخل ستونها تغيير رنگ داده باشند نبايد مورد استفاده قرار گيرند
 • ۲- قبل از استفاده ازستونها و بافر بايد حتما” به دماي اتاق برسند.
 • ۳- بهتر است از پي پت پاستور تميز و يا سمپلربا نوك نو جهت مخلوط نمودن رزين داخل ستونها با بافر و حل شدن حبابهای هواي داخل رزين استفاده نمود.
 • ۴- ستونها بايد از يك Flow rate مناسب برخوردار باشند ۱ml/4min،۱۰-۲۰ml/hour 

اسلاید ۵ :

۵- قبل از تهيه هموليزات بايد نمونه خون تام كاملا” مخلوط شود
 ۶-پس ازتهيه هموليزات بهتراست سريعتركروماتوگرافي انجام شود ( پس از ليز كامل گلبول هاي قرمز )
۷- قبل از نمونه گذاري به هيچ وجه نبايد رزين خشك شود. به محض اينكه محلول روِیی رزين خارج شد بايد هموليزات به ستون اضافه شود.
۸-از سمپلر کالبیره باید جهت برداشت نمونه خون، بافرو همولیزات استفاده نمود.

اسلاید ۶ :

۹-باید از لوله های مدرج استاندارد جهت جمع اوری هموگلوبین A2 از ستون و تهیه لوله توتال استفاده نمود.در صورت عدم دسترسی به لوله های فوق لوله های معمولی را به روش دستی (قلم الماس ،ماژیک) مدرج نمائید.
۱۰- افزودن هموليزات بايد به آرامي و درست در سطح رزين صورت گيرد و سطح آن نبايد در هنگام نمونه گذاري آسيب ببيند.
۱۱- بهتراست از يك نوك سمپلر جهت ریختن هموليزات بداخل ستون و لوله توتال استفاده شود .

اسلاید ۷ :

۱۲- به محض جذب شدن هموليزات برروی رزين بايدبلافاصله بافر اضافه شود
۱۳- اگر قبل از جذب كامل هموليزات برروی رزين، محلول بافر ريخته شود باعث كاهش كاذب هموگلوبين A2 مي گردد.
۱۴- بايد دقت شود تمامي بافر اضافه شده از ستون خارج شود.
۱۵- قبل از خواندن جذب نوري ، بايد لوله A2 و توتال كاملا” مخلوط شوند.

اسلاید ۸ :

۱۶- بايد از يك اسپكتروفتومتر كاليبره جهت خواندن جذب نوري لوله ها استفاده شود.
۱۷- بهتر است از نمونه كنترل صحت تجاري در هر سری  كاري استفاده شود در صورت عدم دسترسي، يك نمونه که هموگلوبين A2 آن مشخص شده است به عنوان نمونه كنترل گذاشته شود.

اسلاید ۹ :

 • – این متد برای اندازه گیری هموگلوبین A2 اختصاصی نیست بطوری که بسیاری از هموگلوبین های همبار با هموگلوبین A2نیز از ستون خارج می شوندکه شامل هموگلوبین C,E,O arab و بعضی از واریانت های هموگلوبین A2 (A’2)و زنجیره دلتا میباشند. لذا هموگلوبین A2از این هموگلوبین ها قابل تفکیک نیست.
 • – در مواردی که هموگلوبین A2 بیشتر از ۷% می باشد باید به وجود هموگلوبین های C,E,O arab شک نمودکه همراه با هموگلوبین A2از ستون خارج می شوند.در این مورد نیاز به بررسی تکمیلی نظیر الکتروفورز هموگلوبین در PH=8.4و PH=6-6.2 و بررسی فامیلی می باشد.
 • – اگر همه همولیزات اضافه شده یکباره از ستون پاِیین آید ،باید به وجود سایر هموگلوبینوپاتی ها شک نمود. بیمار هموگلوبین S یا Dو G و یا هموگلوبین E,C دارد.
 • – اندازه گیری هموگلوبین A2به روش کروماتوگرافی ستونی نباید در بیمارانی که اخیرا خون دریافت کرده اند صورت گیرد.

اسلاید ۱۰ :

 • Difference of duplicate:

   ۰٫۵%→ HbF 0-5%

   ۱% → HbF 5-15%

   ۲% → HbF >15%

 • Final concenteration of NaoH & Amonium sulfate solution are critical