لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

الف) خود شناسي

از مسائل مهم انسان و شايد مهمترين آنها، شناخت خود انسان است.

دعوت به شناخت انسان از توصيه هاي مهم پيامبران الهي، عارفان، عالمان اخلاق و فيلسوفان است.

اگر انسان با تامل استعدادها و امكاناتي كه براي رشد او آفريده شده است، بشناسد، بهتر مي تواند سرمايه هاي وجودي خود را به كمال برساند.

اسلاید ۲ :

الف) خود شناسي

قرآن و روايات اسلامي، انسان را به خود شناسي دعوت مي كنند.

قرآن مي فرمايد:

vانسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است. (طارق-۵)

vآيا انسان به ياد نمي آورد كه ما او را آفريديم و حال آنكه چيزي نبوده است؛ (مريم-۶۷)

vاي كساني كه ايمان آورده ايد! به خود بپردازيد….(مائده-۱۰۵)

اسلاید ۳ :

الف) خود شناسي

امام علي (ع) مي فرمايد:

((كسي كه به خود شناسي دست يابد، به بزرگترين سعادت و كاميابي رسيده است.))

در تاريخ فلسفه، خودشناسي، از نظريات اساسي سقراط بوده است.

ايمانوئل كانت فيلسوف بزرگ مغرب زمين مي گويد:

((انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابي و شناخت دقيق توانايي خود بپردازد))

اسلاید ۴ :

الف) خود شناسي

۱- مقدمة كمال انساني

نقطه آغاز شناخت سرمايه هاي وجودي انسان است. انسان مي تواند از خود بپرسد:

v آيا حد وجودي انسان در حد ساير حيوانات است يا قدرت تعالي و رشد پرواز كردن دارد؟

v اگر قدرت پرواز كردن به عالم ملكوت را دارد تا چه حد مي تواند پرواز كند؟

vآيا انسان جز بدن مادي، حقيقت ديگري به نام روح هم دارد؟

پاسخ به اين سؤالات مقدمة تكامل انساني است.

اسلاید ۵ :

۲- پيش درآمد جهان شناسي

انسان بايد ابتدا قوا و ابزار شناخت خود و گستره و مرزهاي آن را بشناسد تا بعد به شناخت جهان دست يابد.

اميرالمومنين علي (ع) مي فرمايند:

((كسي كه خود را نمي شناسد، چگونه غير از خود را تواند شناخت؟))

((كسي كه خود را بشناسد، ديگري را بهتر مي شناسد و كسي كه به خود جاهل است، به ديگران جاهل تر است.))

اسلاید ۶ :

۳- مقدمة خداشناسي

امير مؤمنان علي (ع) مي فرمايد:

هر كس خود را بشناسد، پروردگارش را مي شناسد.

جنبه هاي گوناگون خود شناسي :

از آنجا كه فطرت آدمي با معرفت خدا عجين است، دعوت به خود شناسي 

در واقع دعوت به خداشناسي است. بنابراين، خود شناسي، مقدمة محبت و

معرفت به خداست.

اسلاید ۷ :

۳- مقدمة خداشناسي

جنبه هاي گوناگون خود شناسي :

 وجود انسان، وجودي وابسته و ممكن الوجود است و چنين موجودي 

نمي تواند، آفرينندة خود باشد و وابستگي انسان به خدا مشهود است.

قرآن مجيد مي فرمايد:

((اي مردم! شما به خدا نيازمنديد و خدا است كه بي نياز و ستوده است.))

اسلاید ۸ :

۳- مقدمة خداشناسي

جنبه هاي گوناگون خود شناسي :

 اگر انسان ساختار پيچيدة خود را مورد تامل قرار دهد، به ناظمي حكيم و

عليم كه چنين ساختاري را پديد آورده است، آگاه مي گردد.

قرآن مجيد مي فرمايد:

((و در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و در وجود شما؛ آيا نمي بينيد؟!.))

اسلاید ۹ :

۴- حلال مشكلات انسان

بسياري از مشكلات انسان ناشي از خود ناشناسي است.

اگر آدمي نقش خود را در زندگي، حقيقت واقعي خود، هدف خلقت، رابطه

 اش با خدا، نقش اخلاق نيكو و … را بداند، بسياري از مشكلاتش حل گشته

 و زندگي سعادت آميزي را براي خود رقم مي زند.

اسلاید ۱۰ :

در باره حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد:

۱- مادي: كساني كه هستي را با ماده برابر مي دانند يا انسان را پديده اي

كاملاً مادي تلقي مي كنند، تمام قوانين حاكم بر حقيقت انسان را مادي

 مي دانند.

۲- الهي: اين گروه علاوه بر بعد مادي انسان، بعد غير مادي او را نيز اعتقاد

 دارند، و براي انسان علاوه بر بدن مادي، حقيقتي به نام ، روح، قائلند.