لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

۱- تعريف و ضرورت نبوت

الف) معنا و مفهوم پيامبر

ب) معنا و مفهوم وحي

۱-ب) معناي لغوي وحي

۲-ب) وحي در قرآن

ج)ضرورت وحي و پيامبري

۱- ج) صفات خداوند

۲- ج) جاودانگي انسان

۳ـ ج) حدود عقل بشري

۴- ج)شبهه منكران

اسلاید ۲ :

۱- تعريف و ضرورت نبوت

تقسيم بندي مباحث نبوت: ۱- عامه  ۲- خاصه

نبوت عا مه: مجموعه مباحثي كه پيامبر معيني اختصاص ندارد و درباره امورمشترك پيامبران بحث مي كند.

نبوت خاصه: به مباحثي اطلاق مي شود كه درباره نبوت يكي از پيامبران مانند حضرت محمد بحث و گفتگو مي كند.

 

اسلاید ۳ :

الف) معنا و مفهوم پيامبر

تعريف:

 پيامبر‏‏‎ بشري است كه براي هدايت انسانها برانگيخته

شده تا معارفي را بدون واسطه انساني ديگر از مبدا الهي دريافت و ابلاغ كند.

 

 

اسلاید ۴ :

درتعريف قبل چند قيد وجود دارد :

۱- پيامبر بشر است

۲- پيامبران براي هدايت انسانها آمده اند.

۳- پيامبران برانگيخته شده از سوي خدا هستند

۴- ميراث پيامبران مجموعه معارف نظري و عملي خاصي است كه بينشي نو و

 روشي ديگر در زندگي انسانها ايجاد كرده است.

۵- يكي از وظايف مهم پيامبران دريافت پيام الهي است.

اسلاید ۵ :

ب) معنا و مفهوم وحي

دريافت پيام الهي كه از به عنوان وحي تعبير مي گردد يكي ازوظايف اساسي پيامبران است.

حقيقت وحي دست يافتني نيست زيرا پديده وحي يك پديده طبيعي قابل شناخت با ابزار متعارف عمومي و علمي نيست.

اسلاید ۶ :

۱- ب) معناي لغوي وحي

واژه وحي و مشتقات آن در لغت داراي معاني مختلف و

كاربردهاي گوناگون آن: نظير: اشاره‏‏‏‎ْ، سرعت، تفهيم و القاي پنهاني مطلبي به ديگران، اعلام در خفا، نوشتن

تعريف لغت شناسان: جامع تمام معاني و كاربردهاي ويژه وحي  ((تفهيم و القاي سريع و نهاني )) است كه متوجه خاص مخاطب بوده و بر ديگران پوشيده است.

اسلاید ۷ :

۲-ب) وحي در قرآن

معاني وحي در قرآن:

۱- اشاره پنهاني

۲- هدايت غريزي

۳- الهام

۴- وحي تشريعي

اسلاید ۸ :

طبق آيات قرآن راههاي ارتباط پيامبران با خدا

منحصر(وحي نبوي و ارسالي) به سه راه بوده است:

۱- وحي مستقيم

۲- ايجاد صورت از پشت حجاب

۳- القاي وحي به وسيله فرشته

اسلاید ۹ :

تعريف وحي در مباحث اعتقادي و كلامي:

عبارت است از تفهيم يك سلسله حقايق و معارف از سوي

خداوند به انسانهاي برگزيده براي هدايت مردم، از راه ديگري

 غير از راههاي عمومي و شناخته شده معرفت همچون حس،

تجربه و عقل و حدس و شهود عرفاني.

نظريه شيخ مفيد:

… حقايقي كه در رويا به انسانها القا ميشود و همچنين علومي كه پس از پيامبر اكرم(ص) به امامان معصوم ارائه و القا شده است، نام وحي بر اينها اطلاق نمي گردد، زيرا مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پس از پيامبر(ص) بر كسي وحي نخواهد شد.

اسلاید ۱۰ :