لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انعطاف پذیری و عوامل موثر بر آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انعطاف پذیری و عوامل موثر بر آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تمرین عبارت است از یک فعالیت بدنی منظم، مستمر، تدریجی و هدفمند که سبب ایجاد سازگاری های خاص ورزشی می گردد .

سازگاری های ورزشی بر اساس نوع نیاز ایجاد شده از طریق فعالیت بدنی متفاوت است .

 سازگاری های ایجاد شده از طریق تمرینات انعطاف پذیری عبارتند از :

ü افزایش الاستیسیته بافت ها در مقابل پلاستسسیته

ü کاهش مقاومت و تنش در بافت های عضلانی

ü افزایش طول بافت های پیوندی

اسلاید ۲ :

ü توده عضلانی

ü سن و جنس

ü روش تمرین

ü سطح تمرینی

ü دمای بدن

ü بافت چربی

ü چرخه زیستی روزانه

ü خستگی و حالات هیجانی

اسلاید ۳ :

ü عمومی – اختصاصی

ü فعال – غیر فعال

ü ایستا – پویا

ü بالستیک

üکشش تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده های عمقی :

اسلاید ۴ :

نکات قابل توجه :

ü تکرار تمرینات انعطاف پذیری :

ü شدت تمرینات انعطاف پذیری :

ü ترتیب تمرینات انعطاف پذیری :

 

اسلاید ۵ :

مزایای انعطاف پذیری

– ارتباط انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب دیدگی یک رابطه خطی

  معکوس نیست .

– سطح انعطاف پذیری، میزان گرم کردن قبل از فعالیت و انجام تمرینات

  کششی سبب کاهش بروز آسیب دیدگی می گردد . ( گارت )

– میزان آسیب دیدگی در افرادی که از انعطاف پذیری مطلوبی برخوردارند

به نسبت افرادی که دچار ضعف انعطاف پذیری هستند کمتر است .( لیمون )

اسلاید ۶ :

مزایای انعطاف پذیری

– نتایج مطالعات پوپ ، هربرت و گراهام نشانگر کاهش میزان آسیب دیدگی

کلی، آسیب دیدگی بافت های نرم و آسیب دیدگی بافت استخوانی در افراد با

انعطاف پذیری بیشتر است :  

اسلاید ۷ :

ü کاهش تنش عضلانی  :

– نتایج مطالعات پاور وبهم نشانگر کاهش MVC  و سطح فعالیت عضلانی و افزایش دامن ه حرکتی مفصل از طریق تمرینات کششی در گروه مورد مطالعه است :

اسلاید ۸ :

مزایای انعطاف پذیری

ü بهبود وضعیت بدنی و ویژگی های ارگونومیک

ü افزایش دمای عمومی بدن

ü گرم شدن مفاصل ، رباط ها و پرده زلالی

ü افزایش سرعت فرایندهای متابولیکی داخل سلول

ü افزایش تنفس ، ضربان قلب و برون ده قلبی

ü افزایش اکسیژن رسانی به عضلات

ü افزایش وسعت انتقال تکانه های عصبی

ü ایجاد آمادگی روانی در ورزشکار

ü بهبود عملکرد حرکتی و اجرای مهارت های ورزشی

ü

اسلاید ۹ :

نکات قابل توجه :

ü عدم استفاده از کشش بالستیک در مفصل یا عضله آسیب دیده

ü عدم عبور از مرز درد در هنگام کشش

ü توجه به اصل ویژگی تمرین در انعطاف پذیری 

üجلوگیری از اجرای حرکات نامناسب

ü اولویت بندی انجام تمرینات کشش

ü انجام کشش قبل از تمرین با هدف جلوگیری از آسیب

ü انجام کشش بعد از تمرین با هدف افزایش انعطاف پذیری

اسلاید ۱۰ :

آزمون های آزمایشگاهی و میدانی جهت ارزیابی انعطاف پذیری

آزمون های آزمایشگاهی:

استفاده از زاویه سنج، انعطاف سنج و انحراف سنج

آزمون های میدانی:

آزمون انعطاف پذيري مفصل مچ پا