لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انواع شبكه های کامپيوتری (به لحاظ وسعت): توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انواع شبكه های کامپيوتری (به لحاظ وسعت): قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

انواع شبكه های کامپيوتری (به لحاظ وسعت):

lشبکه های محلی (LAN) (Local Area Network)

lشبکه های شهري (MAN) (Metropolitan Area Network)

lشبکه های گسترده (WAN)(Wide Area Network)

lشبکه های بيسيم (Wireless Networks)

lشبکه های خانگی (Home Networks)

lارتباط بين شبکه ای (Internetwork)

l

اسلاید ۲ :

شبکه های بيسيم (Wireless Networks)

lاتصال سيستم

lشبکه محلی بيسيم (Wireless LAN)

lشبکه گسترده بيسيم (Wireless WAN)

اسلاید ۳ :

کاربرد شبکه های بی سيم:

lتوسعه شبکه محلی به حوزه وسيعتر

lبرقراری ارتباطات بين ساختمانی به صورت ساده

lدسترسی کاربران متحرک (Nomadic Access)

lايجاد شبکه های تصادفی مثل Blutooth(Ad hoc Networks)

اسلاید ۴ :

کاربرد شبکه های بی سيم:

lتوسعه شبکه محلی به حوزه وسيعتر

lبرقراری ارتباطات بين ساختمانی به صورت ساده

lدسترسی کاربران متحرک (Nomadic Access)

lايجاد شبکه های تصادفی مثل Blutooth(Ad hoc Networks)

اسلاید ۵ :

شبکه های خانگی

lبسياری از وسائل خانه می توانند با هم شبکه شوند.

lشبکه خانگی ممکن است با سيم، يا بی سيم باشند.

lبحث خانه های هوشمند هنوز در مراحل تحقيفاتی است.

l

اسلاید ۶ :

عوامل موثر در انتخاب يک مدل خاص:

lبزرگی سازمان

lسطح امنيت مورد نياز در شبکه

lسطح مديريت شبکه

lحجم ترافيک شبکه

lبودجه شبکه

l

l

اسلاید ۷ :

نيازمنديهاي شبكه هاي مبتني بر سرور:

l مديريت شبكه:

ميريت كاربران

امنيت شبكه    

حفظ و نگهداری برنامه ها و داده ها

نصب و راه اندازی نرم افزارهاي مورد نياز

نحوه در دسترس قرار دادن منابع

lنيازهای سرور:

قدرت سخت افزاري

پاسخگويی به تقاضاها در كمترين زمان ممكن

امكانات ارتباطي از راه دور

اسلاید ۸ :

نيازمنديهاي شبكه هاي مبتني بر سرور…

انواع سرورها:

lدر يک شبکه ممکن است سرورهای مختلفی داشته باشيم:

سرور فايل (File Server)

سرور اينترنت (Internet Server)

سرور پست الکترونيک (Email-Server)

سرور نام (DNS Server)

سرور ارتباط با ساير شبکه ها (RAS Server)

Application Service Provider (ASP)

Storage Service Provider (SSP)

اسلاید ۹ :

شبکه های ترکيبی:

lترکيب شبکه های Peer 2 Peer  و Server-based

lاستفاده از امکانات هر دو روش

اسلاید ۱۰ :

وسائل عمومی در ايجاد شبكه های محلی

كابل شبكه:

–براي انتقال اطلاعات بكار مي رود

–بر اثر عوامل محيطي ويا زياد شدن بيش از حد طول كابل noise بر روی آن به وجود مي آيد

كابل هاي به سه دسته تقسيم مي شوند :

هم محور (Coaxial)

زوج سيم  Twisted Pair (TP)

فيبر نوری