لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انگيزش .ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انگيزش .ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

oانگيزش يكي از ساده‌ترين ودر عين حال پيچيده‌ترين وظايف مديريت است.

oچه كسي مسئول انگيزش است؟

o آيا از يك كارگر مي‌توان انتظار داشت كه خود، به تنهايي، انگيزش خودش را فراهم آورد؟

o آيا انگيزش را مي‌توان يكي از وظايف مديريت به شمار آورد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها چندان ساده نيست.

 

اسلاید ۲ :

oبرخي از مؤلفان، انگيزش را در زمرة محدودة دروني افراد مي‌بينند. نظريه‌هاي ديگر، انگيزش را نشأت گرفته از سرچشمه‌اي خارج از فرد مي‌دانند

 

اسلاید ۳ :

oنيازها، خواست‌هاو تمايلاتي كه در ضمير يك فرد وجود دارند، باعث ايجاد انگيزش دروني وي مي‌شوند. اين نيروها هر فرد را با جهت‌دادن افكارش، كه منجر به بروز رفتاري خاص در يك موقعيت شغلي مشخص مي‌شود، تحت تأثير قرار مي‌دهند

 

اسلاید ۴ :

o* نيازها، خواست‌ها، تمايلات و آرزوهاي هر فرد نيز يگانه و منحصر به فرد است. زيرا اين عناصر به وسيلة عواملي كه شخصيت او، وضعيت جسماني، رشد رواني، آموزش‌ها و تجربه‌اندوزي‌هايش را شكل مي‌دهند، تعيين مي‌شوند

اسلاید ۵ :

o

oبه مجموعة شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث مي‌شود فرد از درون به فعاليت درآيد، انگيزش گفته مي‌شود، انگيزش داراي سه جزء مهم است.

oانرژي‌زايي

oهدايت كردن

oمداومت

اسلاید ۶ :

o«انگيزه حالتي دروني است كه رفتار را به سمت يك مقصد سوق مي‌دهد، فعال مي‌كند، يا به حركت در مي‌آورد (پس انگيزش است) و نيز آن را هدايت مي‌كند يا در جهت خاصي پيش مي‌برد».

اسلاید ۷ :

oسائق‌ها يا انگيزه‌ها، براي سبك كردن نيازها مطرح مي‌شوند. سائق را مي‌توان به زبان ساده كمبود جهت‌دار تعريف كرد

oمثال‌هاي مربوط به نيازهاي غذا و آب،به سائق‌هاي گرسنگي و تشنگي تبديل مي‌شوند، و نياز به دوستان، سائقي براي تعلق خاطر محسوب مي‌شود.

اسلاید ۸ :

تقسيم‌بندي انگيزه‌ها

o

oدر ميان تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي كه در مورد انگيزه‌ها انجام شده است. مهمترين تقسيم‌بندي، تقسيم انگيزه‌ها به سه گروه زير مي‌باشد:

oانگيزه‌هاي فيزيكيPhysical motivation

oانگيزه‌هاي اجتماعي Social motivation

oانگيزه‌هاي رواني Psychic motivation

اسلاید ۹ :

انگيزه‌هاي فيزيكي

oبه نيازهاي بيولوژيكي مانند گرسنگي، تشنگي، نيازهاي جنسي و نيازهاي مربوط به شرايط جوي مثل درجه حرارت، درجه رطوبت، نور و صدا مربوط مي‌شود

اسلاید ۱۰ :

انگيزه‌هاي اجتماعي

oانگيزه‌هايي است كه ارضاي آن بستگي به همكاري فرد يا پذيرش فرد از طرف ساير افراد، مثلاً قبول عضويت فرد در يك گروه كار يا جمع تصميم‌گيرنده، دادن پست و شغل بالاتر و بهتر، و همچنين، توجه بيشتر به خواست‌ها و آرزوهاي او، چيزهايي است كه انگيزه‌هاي اجتماعي فرد را ارضا مي‌كند