لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اهداف دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اهداف دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف کلی

شناخت نظام شبکه های بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثرتر وظایف شغلی آینده خود در راستای حفظ ، تامین و ارتقاء سلامتی فرد و جامعه                

اسلاید ۲ :

اهداف بینابینی

vشناخت ساختار شبکه های بهداشت و درمان کشور(پرسنل ، فضای فیزیکی، تجهیزا ت و جمعیت تحت پوشش)

vشناخت عملکرد شبکه بهداشت و درمان کشور

v

vشناخت ارتباط در سطوح مختلف شبکه و با جامعه و دیگر بخشها

v

vشناخت نیاز های بهداشتی درمانی جامعه مربوطه

v

اسلاید ۳ :

PHCسطوح 

v سطح اول   (خانه بهداشت ، پایگاه بهداشتی)

v سطح دو ( مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی)

v  سطح سه ( مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان عمومی)

v  سطح چهار( مرکز بهداشت استان و بیمارستان فوق تخصصی)

v

اسلاید ۴ :

PHCاجزاء  

v آموزش بهداشت

v  بهبود تغذیه

v  بهداشت محیط و آب آشامیدنی سالم

v بهداشت مادر وکودک و تنظیم خانواده

v  مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

v  کنترل بیماریهای بومی

v  تامین داروهای اساسی

v بهداشت حرفه ای

v  بهداشت روان

v  بهداشت دهان و دندان

v  بداشت مدارس

اسلاید ۵ :

نقش پزشک در نظام ارائه خدمات

v    Coordinator  

vCommunicator  

v Leadership    

v  Decision maker 

v Care  Giver