لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اهميت و كاربردهاي گياهان تراريخته (Transgenic Plants) در كشاورزي مدرن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اهميت و كاربردهاي گياهان تراريخته (Transgenic Plants) در كشاورزي مدرن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

DNA

ساختار دورشته‌اي نردبان مانندي كه مجموعه‌اي از بازهاي آلي و پله‌هاي نردبان اتصال‌هاي دوگانه و سه‌گانه بازهاي آلي و حامل ژن‌هاي موجود زنده است. قدرت همانندسازي داشته و از قابليت جهت يا موتاسيون نيز برخوردار مي‌باشد.

ژنوم

همه ماده ژنتيكي يك موجود زنده يك اندامك مانند ميتوكندري يا يك ويروس است.

ژن

قطعه‌اي از DNA كه در توليد يك زنجيره پلي پپتيدي دخالت دارد. هر ژن لوكوس يا جايگاه معيني را در كروموزوم اشتغال مي‌كند و به زاده‌ها منتقل مي‌شود. به عبارت ديگر، هرژن بخشي از مولكول بلندي است كه آن را دزوكسي‌ريبونوكلئيك اسيد يا DNA مي‌نامند.

اسلاید ۲ :

.۱كاربرد علم و مهندسي در استفاده مستقيم يا غيرمستقيم از موجودات زنده و يا اجزا و توليدات آنها در حالت طبيعي يا تغيير يافته آن موجودات.

.۲استفاده تلفيقي از علوم بيوشيمي، ميكروبيولوژي و مهندسي به منظور نائل شدن به استفاده صنعتي از قابليت‌هاي ميكروارگانيسم‌ها، سلول‌هاي بافت كشت شده و اجزاي متلق به آنها (فدراسيون بيوتكنولوژي اروپا)

.۳استفاده كنترل شده از عوامل بيولوژيكي از قبيل ميكروارگانيسم‌ها يا اجزاي سلولي براي استفاده مفيد. (فرهنگستان علوم ايالت متحده)

اسلاید ۳ :

مراحل اساسي يك آزمايش كلونينگ شامل:
۱٫ توليد و آماده‌سازي ناقل و
DNA خارجي
۲٫
اتصال ناقل و DNA خارجي به نحوي يك مولكول DNAنوتركيب ساخته شود.
۳٫ تراريختي سلول‌هاي ميزبان مناسب.
۴٫ گزينش سلول‌هايي كه مولكول
DNA تركيب را دريافت نموده‌اند.

اسلاید ۴ :

روش‌هاي انتقال ژن

.۱انتقال ژن توسط ناقل

.۲انتقال ژن بطور مستقيم يا بدون ناقل

۱:

  • تراريختي به كمك پلاسميدهاي اگروباكتريوم
  • با استفاده از ويروس‌ها
  1. روش‌هاي فيزيكي انتقال ژن
  • روش‌هاي شيميايي انتقال ژن
  • جذب DNA توسط سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها

اسلاید ۵ :

مقاومت به تنش‌هاي زنده

.۱مقاومت به حشرات

.۲مقاومت به ويروس‌ها

.۳مقاومت به بيماري‌هاي قارچي و باكتريايي

مقاومت به تنش‌هاي غيرزنده

.۱خشكي

.۲سرما

.۳شوري خاك و …

اسلاید ۶ :

قوانين بيان شده توسط كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO)

.۱كارهاي ادبي، هنري و علمي

.۲اجراي نمايش‌هاي هنري، موسيقي و انتشارات

.۳نوآوري در تمامي زمينه‌هاي تلاش انساني

.۴كشفيات علمي

.۵طرح‌هاي علمي

.۶طرح‌هاي صنعتي

.۷علائم تجربي، علوم خدماتي، تمام اسامي تجاري و طراحي‌ها

.۸حمايت در برابر  رقابت نامعقول و تمام حقوق ناشي از فعاليت‌هاي معنوي در صنعت، ادبيات يا زمينه‌هاي هنري

اسلاید ۷ :

عوامل بيماري‌زاي پذيرفته شده عبارتند از:

nروابط با ميزبان: ايجاد عوارض نامطلوب و امكان توليد متابوليت‌هاي سمي

nقابليت سرايت: توان انتشار عمودي يا افقي به ميزبان‌هاي مختلف از يك يا چند گونه با توجه به عوامل مستعدكننده

nسرايت كردن: انتشار وسيع درميزبان يا ميزبان‌ها

nبقاء: پايداري بيولوژيكي در محيط زيست مطلوب و نامطلوب

nمقاومت: پايداري بيولوژيكي درمقابل آنتي‌بيوتيك‌هاي ضدعفوني‌كننده‌ و ميكروب‌كش‌ها

nخاصيت حساسيت‌زايي، ايجاد واكنش‌هاي حساسيت در ميزبان يا ميزبان‌هاي مختلف

اسلاید ۸ :

نتيجه:

رسيدگي به آثار بالقوه مثبت و منفي زيست‌محيطي مهندسي ژنتيك به تلاش‌هاي هماهنگ و سازمان‌يافته‌اي نياز دارد. توليد هر واريته‌ي جديد به نظام‌هاي دولتي نظارت بر ايمني در هر كشور نيازمند است تا از طريق آن هرگونه آثار نامطلوب گياهان تراريخته بر سلامتي بشر شناسايي و كنترل گردد، زيرا اثرات احتمالي سوء اين محصولات در كوتاه مدت نامشهود بوده، بعلاوه ممكن است فرآيند آن بدست متخصصين غيرقابل اعتماد قرارگرفته و جامعه به خطر افتد. در نهايت لازم است براي رفع فوري نيازهاي كشاورزي پايدار در جهان، زمانبندي‌هايي صورت گرفته و در جهت رفع احتياجات جمعيت در حال گسترش دنيا بر اساس عدم تخريب منابع طبيعي تلاش شود و از اين فن‌آوري در كنار پيشرفت‌هاي مهم ساير رشته‌ها استفاده گردد تا توليد محصولات غذايي و نيز كارايي توليد افزايش يافته، در كنار آن مشكلات زيست‌محيطي نيز كاهش يابد.