لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مکانیزم ها

۱- حرکت پرتابی

üحداکثر بودن برد پرتابه(جابجایی افقی)

üحداکثر بودن دقت فرود پرتابه

اسلاید ۲ :

مکانیزم ها

۲- حرکت سقوط آزاد

üحداکثر بودن ارتفاع سقوط(جابجایی عمودی)

üحداکثر بودن دقت سقوط

اسلاید ۳ :

مکانیزم ها

۳- حرکت روی شیب

*۲۰ سانتیمتر ارتفاع و زاویه شیب ۱۵ درجه

*دقت سرخوردن مهره روی سطح شیبدار(عرض سطح شیبدار)

*حداکثر بودن زمان حرکت روی سطح شیبدار

*حرکت مهره بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید ۴ :

۴- افزایش جرم مهره ها

*افزایش جرم با افزایش حجم یا افزایش چگالی

*تهیة مهره های این قسمت با تیم های شرکت کننده

*حداکثر بودن نسبت جرم بزرگترین مهره به فاصلة آن تا آخرین مهرة معمولی

*حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید ۵ :

۵- اهرم نوع سوم

*حداکثر بودن طول اهرم

*حداکثر بودن جرم بار

*دقت و سرعت حرکت اهرم

اسلاید ۶ :

۱- عبور حداقل ۲۰ مهره از داخل سیال

*انتخاب سیال اختیاری

*مشخص بودن گرانروی سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

*محاسبه فاصلة بهینة مهره ها

*حرکت مهره ها بدون دخالت هیچ عامل خارجی

اسلاید ۷ :

۲- انتقال ضربه توسط سیال(جک هیدرولیک دوطرفه)

*انتخاب سیال اختیاری(حداکثر بودن گرانروی)

*مشخص بودن گرانروی مطلق(   ) و چگالی  سیال با تایید از آزمایشگاه معتبر

*حداقل بودن وزن آخرین مهره قبل از برخورد به جک

اسلاید ۸ :

۳- نوسانگر

*سه ردیف خروجی با زاویة ۳۰ درجه

*پاندول در رفت اول، ردیف اول و در رفت دوم، ردیف دوم و در رفت سوم، ردیف سوم را حرکت دهد.

*مکانیزم چرخش پاندول(دقت، سادگی، انعطاف پذیری)

اسلاید ۹ :

۴- مکانیزم به انتخاب تیم شرکت کننده

*مکانیزم های الکترونیکی یا الکترومکانیکی

*معرفی کامل مکانیزم

*امتیاز اضافی

اسلاید ۱۰ :

داوری قبل از مسابقه

*ارسال نقشه حرکت دومینو و تعیین محل مکانیز ها

*ارائة کلیة محاسبات انجام شده در جانمایی مهره ها و مکانیزم ها به تفکیک مکانیزم

*ارائه جزئیات مکانیزم های اختیاری استفاده شده شامل نوع مکانیزم، کاربرد، نحوة حرکت و هر نکتة دیگری که در امتیازدهی می تواند موثر باشد.

*تحویل کلیة موارد ذکر شده در بالا تا تاریخ ۸۸/۱۲/۱