لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اولین دوره کارگاه آموزش PNF توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اولین دوره کارگاه آموزش PNF قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اولین دوره کارگاه آموزش
PNF
ويژه دانشجویان رشته تربیت بدنی
دانشگاه اراک

 

اسلاید ۲ :

اجزاء اصلی حس عمقی:

.۱Kinesthesia یا حس تشخیص حرکت: تشخیص حرکت، سرعت و جهت حرکت در مفاصل و هر نوع دفورمیشن در بافت های بدن.

.۲ Sense of position: درک آگاهانه و نا آگاهانه از وضعیت مفاصل و سگمان های بدن.

.۳Sense of force: درک نیرو یا تانسیون عضلات حین انقباض.

 

اسلاید ۳ :

 

گیرنده های مفصلی:

Øنوع یک، یا رافینی: داخل کپسول و لیگامانها هستند، با تطابق آرام وآهسته پایین. مسئول تعیین عوامل استاتیک و داینامیک مثل زاویه مفصل، سرعت حرکت و فشار داخل مفصل میباشند.

Ø نوع دو، یا پاچینی: بیشتر در لایه های عمقی کپسول و لیگامان ها و ساختارهای مفصلی وجود دارند.

Ø نوع سه: بیشتر در تشخیص جهت حرکت مفصل سهیم اند و مسئول تنظیم تون عضلات واطراف مفصل در شرایط خطرآفرین است.

Øنوع چهار، یا گیرنده های درد. 

اسلاید ۴ :

Muscle Spindles:

     حاوی ۱۲-۲ فیبر داخل دوکی(Intrafusal) می باشد که توسط یک غلاف کپسولی محاط شده است. طول آنها ۴-۱۰ میلیمتربوده و موازی با فیبرهای عضله اند، و به ”عقل عضله“ معروف است. به هر نوع تغییر طول فیبرهای عضلانی حساس میباشد.

ü       تنها گیرنده حسی است که دارای وابران یا عصب حرکتی است.

       میزان تراکم این گیرنده در عضلات، وابسته به نقش آن عضله در حس عمقی می باشد.

       دانسیته M.S در این عضلات بالا است: لومبریکال دست، روتاتور کاف، VMO، اینترترنسورس و روتاتورهای کوچک در فقرات …

       فیبرهای آوران این گیرنده های مکانیکی، از نوع یک آ و دو میباشند، و فیبر حرکتی آنها گاما موتور نورون نام دارد.

اسلاید ۵ :

انواع فیبرهای داخل دوکی:

  ۱- Nuclesr Bag:

     هسته هادر قسمت مرکزی جمع شده و این قسمت دارای انعطاف پذیری زیاد میباشد.

       دارای دو نوع میباشد:

    NB1: دارای عصب دهی از یک آ است و قسمت مرکزی آن انعطاف پذیر تر است. از نوع گیرنده های داینامیک میباشد.

   NB2: دارای عصب دهی از یک آ و دو میباشد و از نوع گیرنده های استاتیک است.

اسلاید ۶ :

انواع فیبرهای داخل دوکی:

   ۲- Nuclear Chain: هسته ها به صورت یک رشته طویل در وسط فیبراند و دو طرف دارای خاصیت انقباضی میباشد. گیرنده استاتیک است و بیشتر طول ثابت و مطلق عضله را مخابره میکند. آوران مخصوص آن نوع دو میباشد، گرچه نوع یک آ را نیز دریافت میکند.

اسلاید ۷ :

گاما موتور نورون:

      خود دارای دو نوع استاتیک و داینامیک است. نوع استاتیک مسئول حس تشخیص وضعیت مفصل و نوع داینامیک مسئول Kinestesia میباشد.

     مهم ترین نقش Fusimotor ها، تنظیم حساسیت گیرنده های حسی اینترا فیوزال نسبت به تغییر طول میباشد. که البته نقش استاتیک در این باره بیشتر میباشد.

اسلاید ۸ :

نتایج تحریک :MS

.۱تسهیل عضله Ag (Autogenic Facilitation)

.۲تسهیل سینرژیست های عضله Ag

.۳مهار عضله آنتاگونیست(Reciprocal Inhibition)

اسلاید ۹ :

نقش همزمان فیبرهای حرکتی آلفا و گاما:

 

آلفا موتور نورون

گاما موتور نورون

انقباض فعال

افزایش

افزایش

کوتاه شدن پاسیو عضله

بدون تغییر

افزایش

طویل شدن پاسیو

بدون تغییر

کاهش

طویل شدن اکتیو

کاهش

کاهش

اسلاید ۱۰ :

GTO :

    دارای هر دو نوع پاسخ استاتیک و داینامیک است.

    فیبرهای حسی آن شامل نوع یک بی(قطور) و با قطر متوسط ۱۶ میکرومتر است.

    تحریک این گیرنده در نخاع موجب مهار همان عضله میشود(Autogenic Inhibition).