لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ايمني انبارداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ايمني انبارداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رعايت نظم و ترتيب در چيدن كالاها و مواد مختلف شيميايي و نيز نظافت عمومي انبارها جزء اصول اوليه ايمني انبار داري بوده و بايستي دقيقا” رعايت گردد.

حتي الامكان بايستي در انبارداري تجانس كالاها و اجناس مد نظر قرار گيرد بطوري كه بتوان با نصب تابلوهاي راهنما بخشهاي مختلف انبار را از يكديگر مجزا نمود.

اجناس سنگين و نيز مايعات شيميايي يا مواد خطرناك بايستي در طبقات زيرين قفسه ها نگهداري گردند.

كالاها و مواد طوري در طبقات چيده شوند كه در هنگام برداشت امكان دسترسي به كالاها و مواد قديمي تر وجود داشته و زودتر مورد استفاده قرار گيرند.

اسلاید ۲ :

حتي الامكان از تحويل گيري ظروف و يا جعبه هاي حاوي موادي كه داراي فرسودگي، پاره گي و يا نشتي مىباشند جهت انبارداري بايستي خودداري شود، در غير اينصورت اينگونه موارد بايستي در محلي جداگانه (خارج از انبار) نگهداري شده و سريعا” مورد استفاده قرار گيرند.

از چيدن مواد شيميايي مختلف (نامتجانس) در كنار هم در طبقات اكيدا” خودداري شود.

از تحويل گيري و انبارداري مواد شيميايي به حالتهاي مختلف (جامد، مايع و گاز) كه فاقد پلاك مشخصات بوده و به عبارتي شناسايي نشده اكيدا” خودداري شود.

اسلاید ۳ :

چنانچه در طول مدت زمان نگهداري مواد شيميايي در انبار نشتي و يا پاره گي در ظروف آنها مشاهده گرديد، بايستي سريعا” نسبت به خروج آن از انبار اقدام و محل آلوده را با دقت تميز نمود.

جهت نگهداري اشيايي كه داري سطوح صاف نمىباشند (مثل لاستيك اتومبيل و غيره) بايستي به منظور جلوگيري از ريزش و لغزش تدابير لازم جهت نگهداري آنها در طبقات اتخاذ نمود.

نردبانهاي مورد استفاده در انبار علاوه بر اينكه بايد امكان دسترسي به بالاترين طبقات قفسه ها را فراهم سازد بايستي به منظور جلوگيري از سقوط، انتهاي بالايي آنها به قفسه ها قلاب شود.

اسلاید ۴ :

هر عملي كه باعث ريخت و پاش مواد در انبار گردد ممنوع مىباشد. لذا كليه اجناس (چه در هنگام تحويل گيري و چه در هنگام تحويل دهي) بايستي بصورت بسته بندي باشد.

بطور كلي استعمال دخانيات در انبار اكيدا” ممنوع مي باشد.

تمام اقلام و كالاها بايستي روي سطح كاملا” صاف چيده شده و حداكثر ارتفاع مجاز كالاهاي مختلف دقيقا” رعايت گردد.

چيدن اقلام در مسير بالابرها و مسير رفت و آمد عمومي پرسنل، اكيدا” ممنوع است و كالاها بايد در  محلهاي مناسب چيده شود

لبه جعبه هاي چيده شده بايد روي هم در يك راستا بوده و لبه يك بسته از بقيه بسته ها بيرون نزند.

اسلاید ۵ :

چيدن بشكه هاي حاوي مواد محلول صنعتي بر روي يكديگر ممنوع مىباشد (در موارد استثنايي چيدن بشكه هاي مذكور بر روي يكديگر تنها با اجازه كتبي مسئول ايمني مجاز مىباشد.)

كليه مواد شيميايي كه در اثر مجاورت با يكديگر احتمال فعل و انفعالاتي داشته و در نتيجه توليد خطر يا گازهاي خطرناك مينمايند و يا سبب آتش سوزي و انفجار ميشوند بايد در انبارهاي مجزا و يا بطور مطمئن دور از يكديگر انبار شوند. لذا لازم است كه قبل از انبار كردن مواد شيميايي شناسنامه ايمني مواد را كاملا” بررسي نموده و مسئول ايمني نيز در جريان قرار گيرد.

بشكه ها يا ظروف مايعات خطرناك در انبار روباز بايد در سكوهاي سيماني ، آجري و… نگاهداري شود.

اسلاید ۶ :

بشكه هاي محتوي اسيد بايد در محل خنكي انبار شود. سرپيچ اين بشكه ها را بايد با احتياط كامل براي تخفيف فشار داخل بشكه ها باز كرد و دوباره بست و اين عمل را هفته اي يكي دوبار در صورت لزوم تكرار نمود.

بشكه ها و ظروفي كه براي مايعات خطرناك بكار مىرود بايد قبل از پر كردن از نظر نشت بطور دقيق مورد معاينه قرار گيرد و اگر با مايع ديگري پر شود قبلا” با محلول خنثي كننده و بخارات و يا آب مقطر كاملا” شسته شده و خشك گردد و بعدا” مورد استفاده قرار گيرد. از نگهداري موادي كه در مجاورت با يكديگر توليد فعل و انفعال شيميايي حرارت زا يا گازهاي قابل اشتعال و انفجار و يا سمي مىنمايد، در يكجا بايستي خودداري نمود.

اسلاید ۷ :

هر نوع مواد شيميايي بايستي داراي مشخصات لازم باشد كه نام، خصوصيات و دستوركار استفاده از

آن و خطرات آن ماده را مشخص كرده باشد و در روي ظروف محتوي آن ماده نصب گردد.

ظروف حاوي مايعات شيمايي را نبايد رويهم چيد. اما مىتوان آنها را در طبقات پايين تر قفسه بندي  قرار داد.

چنانچه ظروف خالي مواد شيميايي به انبار مسترد ميگردد بايستي آنها را دقيقا” شستشو نمود تا عاري از مواد شيميايي گردد.

چنانچه ظروف خالي مواد شيميايي به انبار مسترد ميگردد بايستي آنها را دقيقا” شستشو نمود تا عاري از مواد شيميايي گردد.

اسلاید ۸ :

ظروف پر را بايد دور از ظروف خالي و با فاصله از يكديگر انبار نمود.

در صورت ريخت و پاش مواد شيميايي در كف انبار بايستي بلافاصله بنحو مقتضي و با مواد مناسب نسبت به خنثي سازي مواد ريخته شده و سپس نظافت محل اقدام گردد. لذا در انبارهاي مواد شيميايي بايد هميشه مقداري ماده خنثي كننده بي خطر متناسب با نوع مواد موجود در انبار، وجود داشته باشد. (مثلا” در انبار اسيد هميشه بايد مقداري آهك در دسترس باشد)

اسلاید ۹ :

چون بخارات مايعات خورنده يا فلز يا آلياژهاي بكار رفته در ساختمان انبار، فعل و انفعالات شيميايي نموده و گاز ئيدروژن متصاعد مي نمايد بايد قسمتهاي فلزي ساختمان را رنگهايي كه مانع فعل و انفعالات بخارات اين مواد با فلزات است رنگ نمود و نيز ساختمان انبارها بايد طوري باشد كه گازهاي ايجاد شده در محفظه هاي سقف آن باقي نمانده و از انبار خارج گردد.

مواد اكسيد كننده (اكسيدها، پرمنگنهاتها، كلراتها، پركلراتها، يداتها، كروماتها و غيره) بايد شناخته شده و آنها را در يك انبار دور از مواديكه داراي خاصيت اكسيد شوندگي هستند نگهداشت.

اسلاید ۱۰ :

كليه مواد مولد اكسيژن را بايد از محلي كه مواد قابل احتراق يا قابل اشتعال نگهداري شود، دور نگاه داشت.

از آنجايي كه استفاده از روشهاي متداول اطفاء حريق براي مقابله با آتش سوزي مواد اكسيد كننده چندان موثر نمىباشد لازم است كه به هنگام انبار نمودن اين مواد دقت كافي بعمل آيد تا آنها را در محلي كاملا” مجزا و بدور از ساير مواد خصوصا” مواد قابل اشتعال نگهداري نمود.

موادي كه در حرارت معمولي ممكن است در مجاورت هوا يا بخار آب، مشتعل يا منفجر گردند را بايد در محلي جدا از ساير مواد نگهداري نمود.