لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ایمنی جرثقیل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ایمنی جرثقیل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 تعریف جرثقیل :

 جرثقیل دستگاهی است که بتواند بارهای سنگین را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نماید.

 

 انواع جرثقیل :

 ۱- جرثقیل های متحرک

 ۲- جرثقیل های سیار

 

 انواع جرثقیل متحرک

جرثقیل سقفی   (overhead crane)

 • جرثقیل دروازه ای (Gantry crane)
 • جرثقیل برجی (Tower crane)
 • جرثقیل بازوئی (Jip crane)
 • جرثقیل دروازه ای گردان (Portal crane)
 • جرثقیل نیمه دروازه ای (Semi-Gantry crane)
 • جرثقیل دیواری (Wall crane)

 

اسلاید ۲ :

 

انواع جرثقیل سیار

 • جرثقیل نصب شده بر کامیون یا یدک کش (Truck crane)
 • جرثقیل نصب شده بر واگن ریل دار (Locomotive crane)
 • جرثقیل نصب شده بر خودروهای چرخ زنجیری (Crane crawler)
 • جرثقیل نصب شده بر روی شاسی چرخ دار (Chacis crane)

اسلاید ۳ :

 انواع خطرات و اصول ایمنی 

 • خطرات الکتریکی
 • بار گذاری بیش از حد مجاز
 • خطرات مسیر جرثقیل
 • خطرات آتش سوزی در جرثقیل
 • سقوط از پرتگاه جرثقیل

 نکات ایمنی عمومی جرثقیل ها :

üبالا و پایین بردن کاملا عمودی بار به طوریکه در حین بلند کردن نوسان نداشته باشد

üبازدید روزانه ی اپراتور قبل از شروع کار از کلیه قسمتهای جرثقیل و دقت کافی از صحت وضعیت قطعات

üحداکثر ظرفیت مجاز جرثقیل باید در طرفین دستگاه حک شده باشد

üتمام چرخ دنده ها و سایر قسمتهای انتقال دهنده ی نیرو باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشد

ü

اسلاید ۴ :

üتحت هیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طولانی به صورت معلق در هوا نگه داشته شود.

üبرای جابجایی بارهای سنگین، ابتدا بار را به اندازه ی mm 150 از زمین بلند کرده اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید.

üدر مواقعی که اپراتور دید کامل و صحیح نسبت به مسیر ندارد یک نفر علامت دهنده(ریگر) باید علامتهای لازم را به وی بدهد.

üپیش از شروع کار از سالم بودن ترمزهای حفاظتی مطمئن شوید(ترمزهای حفاظتی باید باری معادل ۵/۱ برابر ظرفیت مجاز را نگه دارد)

üزمانی که قلاب در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد حداقل بایستی ۲دور کابل دور غلتک بماند.

üدر حین بالا بردن بار توقف ضربه ای به جرثقیل وارد نشود.

üحداقل فاصله ی ایمن از جریان برق ۶ متر است.

üدستگاه بایستی مجوز سلامت فنی رااز مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معینی صادر میشود.

üاگر وزن بار به اندازه ی ظرفیت نهایی جرثقیل باشد با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.

ü

اسلاید ۵ :

برخی از موارد مهم در جرثقیل ها:

Øمیزان بار مجاز (swl ) :معمولا برای بدست آوردنswl  از دو روش زیر استفاده میشود:

 • آزمون استاتیک
 • آزمون دینامیک
 • گاهی اوقات از آزمون قدرت نیز استفاده مینمایند.

Øمقررات ایمنی کابل سیمی (سیم بکسل):

 • از دولا کردن و خم کردن کابل به طور معکوس خودداری شود.
 • نباید با کابل سیمی باری بیش از نسبت۵/۱ آستانه ی شکستنش برداشت.
 • روغنکاری و گریس کاری منظم کابل ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و ساییدگی
 • کابل باید روی قرقره و صفحه ی گردنده فقط با یک لایه پیچیده شود.
 • قرقره و صفحه ی گردنده باید تا حد ممکن بزرگ باشد.

اسلاید ۶ :

Øمقررات ایمنی زنجیرها

 • زنجیرهای مخصوص بستن ویا بلند کردن بار باید ازجنس آهن چکش خوار یا فولاد باشد
 • حلقه های شکسته شده زنجیر نباید به هیچ وجه بوسیله ی پیچ، میخ، پرچ و یا سیم به یکدیگرمتصل شده باشد.
 • حداکثر میزان کشش زنجیر بایستی از ۷ ۰/۰درصد فراتر نرود.
 • زنجیرهایی که کار با آنها زیاد باشد باید هر شش ماه یکبار، و زنجیرهایی که کار با آنها کمتر است هر یکسال مورد آزمایش قرار گیرند.

Øافراد مجاز به کار با جرثقیل ها

 • دارای حکم رسمی باشد.
 • بازرسان و تعمیرکاران جرثقیل ها
 • افرادی که دوره ی آموزشی مربوطه را گذرانده و گواهی دریافت نموده باشد.

اسلاید ۷ :

Øایمنی قلاب جرثقیل

 • استفاده از شیطونک
 • حک شدن حداکثر بار مجاز قابل حمل بر روی قلاب
 • بازرسی روزانه قبل از شروع کار
 • جلوگیری از وارد آمدن ضربه ی شدید به قلاب

q  در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض وتعمیر گردد

 • هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از ۱۰ درجه بیشتر از شکل اولیه
 • باز شدن گلویی دستگاه بیش از ۱۵ درصد نسبت به شکل اولیه
 • پارگی ، ساییدگی و تغییر در قطرو ابعاد بولت وای بولت بیش از ۱۰ درصد نسبت به شکل اولیه

اسلاید ۸ :

 جرثقیل سقفی (over head crane)

جرثقیلی است که برروی دو ریل موازی که در ارتفاع مناسبی از سقف کارخانه قرار گرفته است و قادر است بار را در دو جهت افقی و عمودی جابجا کند. 

اسلاید ۹ :

نکات ایمنی در جرثقیل های سقفی

üاز جابجایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.

üدر انتهای ریل، ترمزهای انتهایی ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود.

üآلارم هشدار دهنده ی حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود.

üتمامی وسایل برقی مجهز به سیم ارت شوند.

üپدینگ ضد ضربه در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود.

üمسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.

üتجهیزات لازم رادیویی(بیسیم) برای راننده و ریگر در صورت نیاز فراهم شود.

üباید مجهز به علائم هشدار دهنده بارگیری مانند یک چراغ سبز برای بارگیری ایمن ویک چراغ قرمز به همراه زنگ خطر برای بارگیری بیش از حد مجاز باشد.

اسلاید ۱۰ :

üپانل کنترل دستگاه فقط در اختیار افراد مجاز باشد .

üنشانه های راهنمای حرکت دستگاه همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

 نمونه ای از حمل غیر ایمن بار

ü

ü

ü