لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ایمنی در ورزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ایمنی در ورزش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

وظایف اصلی مربی

Øمربی باید حافظ جان ورزشکار باشد

Ø از بروز آسیب دیدگی جلوگیری کند

Ø در صورت بروز آسیب دیدگی اقداماتی اولیه را انجام دهد

Ø در صورت لزوم مصدوم را با متد صحیح به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل یا با مراکز اورژانس(۱۱۵) جهت انتقال مصدوم هماهنگی کند.

اسلاید ۲ :

 

مهمترین عواملی که باعث آسیب دیدگی می شوند

Øبی دقتی

Øتکنیک ضعیف

Øاتفاقاتی که در ورزش می افتد یا سوانح

Øمحیط فیزیکی نا مناسب ورزشی

اسلاید ۳ :

Øاز ورزشکار انتظار بیش از حدی داشته باشیم.

Øخستگی

Øبیشترین اتفاقات در زمانهای آخر تمرین رخ می دهد.

Øعدم آمادگی جسمانی

Øتجهیزات نا مناسب

 

اسلاید ۴ :

Øنداشتن آمادگی روانی مناسب یا داشتن مشکلات بیرونی

Øساختار یا بافت ورزشی که در بعضی از آنها برخورداری فیزیکی وجود دارد.

Øسابقه آسیب دیدگی

اسلاید ۵ :

خطراتی که ورزشکاران را تهدید می کند.

Øسوابق بیماری فرد

Øسوانح ورزشی

Øحوادث ورزشی:

.۱ اضطراری

.۲ غیر اضطراری

اسلاید ۶ :

Øحوادث اضطراری: شامل ضربه به سر، خونریزیها، آسیبهای ستون فقرات

Øحوادث غیر اضطراری: بقیه موارد.

Ø

اسلاید ۷ :

بیشترین علت فوت در مصدومینی که  ضربه به سر آنها وارد شده است خفگی می باشد. که به علت ورود خون،ترشحات دهان ،استفراغ های احتمالی، اجسام شکسته شده در دهان مانند دندانها و غیره می باشد.

اسلاید ۸ :

 مربی وظیفه دارد که راههای تنفسی ورزشکاران را که ضربه به سر خورده اند را چک کنند.

اسلاید ۹ :

خونریزیها

به دو نوع با توجه به محل خونریزی تقسیم می شوند:

nداخلی

خارجی

اسلاید ۱۰ :

خونریزی داخلی
مشهود نیست ولی علائمی دال بر آن وجود دارد.
این علائم عبارتند از:

Øتعریق

Øضربان قلب بالا

Øسردی

Ø

Ø

Øرنگ پریدگی

Øتنفس سطحی

Øفشار خون پائین

Ø