لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ایمنی ماشین آلات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ایمنی ماشین آلات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

Øانسان به سه طريق ميتواند از بروز حوادث جلوگيري نمايد :

Ø از طريق تفكر و تعقل        از همه عاليتر

Øازطريق تقليد                     از همه سهل تر

Øاز طريق تجربه                   از همه تلخ تر

 

اسلاید ۲ :

ماشينهاي سنگ سمباده :

           به ماشينهايي گفته ميشود كه از آنها به منظور تيزكردن افزارهاي يك لبه و يا برطرف كردن ناهمواريهاي سطوح كار و يا سنگ زدن قطعات گرد و تخت كه بايد دقت اندازه داشته وسطوح آنها كاملاً صاف و تميز باشد استفاده ميشود .اين ماشين انواع مختلفي دارد كه عبارتند از :ماشين سنگ سمباده دستي،روميزي ، مخصوص توتراشي و …

 

اسلاید ۳ :

Øتركيبات سنگ سمباده :

Ø      سنگهاي سمباده از ذرات ريز سخت گوشه دار و تيز كه با چسب مخصوص بهم متصل شده اند ساخته ميشوند.

Øبراي سنگهاي مختلف باتوجه به نوع كار از چسب مناسب با آن كار (ميزان سرعت چرخش سنگ )استفاده ميشود .

 

اسلاید ۴ :

Øبمنظور پيشگيري از حوادث هنگام كار با ماشين سنگ سمباده  اصول زير را در نظر داشته باشيد

Ø* با سنگ سمباده اي كار كنيد كه مشخصات زير روي برچسبي نوشته و بدان الصاق شده باشد .

Øالف: نام كارخانه سازنده

Øب:تركيب شيميايي سنگ

Øج: ا بعاد سنگ

Øد: حداكثر مجاز تعداد چرخش قرص سنگ در دقيقه

Øسنگ سمباده اي كه در تركيب آن فلز بكار رفته است بايد با يك نوار سفيد در امتداد قطر سنگ مشخص شده باشد.

اسلاید ۵ :

Ø* سنگ سمباده را بايد از هرگونه ضربه و تكاني محفوظ نگاهداشت .

Ø* سنگ سمباده را بايد در محل خشك نگاهداري كرد .

Ø* سوار كردن سنگ را بدستگاه بايد بعهده كارگر مطلع و با تجربه واگذار نمود . قبل از سوار كردن سنگ به دستگاه بايد سنگ را آويزان كرد و با ضربه طنين صداي آنرا شنيد . سنگهاي تركدار و ناسالم را بايد سريعاً ازكار خارج كرد .

Ø* قطر سپرهاي جانبي بايد حداقل يك سوم قطر سنگ باشد .

Ø* هنگام سواركردن سنگ و اتصال سپرهاي جانبي به آن ، قرار دادن يك ورق لاستيك ، مقوا ، نمد و يا چرم الزامي است .

Ø* سنگ سمباده را بايد با يك پوشش حفاظتي مقاوم و قابل تنظيم پوشاند . سنگهاي كوچك كه قطرشان از ۵۰ ميلي متر كمتر است احتياج به پوشش ندارد .

اسلاید ۶ :

Ø* پس از سوار كردن سنگ بايد آنرا بمدت ۵ دقيقه مورد آزمايش قرار داد و هنگام آزمايش از نزديك شدن افراد به دستگاه جلوگيري كرد . سنگهاي سنباده كوچك كه قطرشان از ۵۰ ميليكتر كمتر است احتياج به آزمايش ندارند .

Ø* از حداكثر سرعت محيطي سنگ سمباده كه قبلاً تعيين شده است بعلت خطر تركيدن سنگ نبايد تجاوز كرد .

Ø* تكيه گاه ابزار بايد هر قدر كه ممكن است به لبه محيطي سنگ نزديك باشد (حداكثر فاصله لبه محيطي سنگ از تكيه گاه ابزار نبايد از ۳ ميليمتر بيشتر باشد )

Ø* هنگام سمباده زدن ، با وجود مجهز بودن دستگاه به حفاظ طلقي عينك حفاظتي بكار

Øبريد .زيرا : يك لحظه غفلت برابر يك عمر نابينايي خواهد بود .

اسلاید ۷ :

Øدر صورتيكه دستگاه سمباده دائم كار كند بايد با كمك هواكش گرد حاصله را از محيط كار دور كرد تا استنشاق آن به ريه ها زيان نرساند

Ø* سنگ سمباده كه گردي خود را ازدست داده است ، يعني محيطش از حالت دايره اي

Øخارج شده است ، بايد آنرا با ابزار مناسب مجدداً گرد كرد .

Ø* سنگ سمباده را نبايد هيچگاه روي محور اره گرد سوار كرد .

Ø* هنگام روشن كردن ماشين سنگ سمباده از قرار دادن بدن در مقابل سنگ خودداري نماييد .بارها اتفاق افتاده كه در اثر سرعت دوران زياد ،سنگ شكسته و باطراف پراكنده شده است .

Ø* كار را آهسته و بااحتياط به سنگ نزديك كنيد .

Ø* تا هنگاميكه ماشين روشن است از ميزان كردن تكيه گاه خودداري نماييد .

اسلاید ۸ :

Øهرگز از سنگي كه براي دورانهاي پايينتر و يا بالاتر از سرعت ماشين ساخته شده اند استفاده نكنيد .

Ø* كار را محكم بگيريد تا از دستتان خارج نشود .

Ø* براي سنگ زدن قطعات كوچكتر از گيره هاي مخصوص استفاده نماييد .

Ø* سنگ سمباده را قبل از اينگه قطرش به يك سوم قطر اوليه كاهش يابد بايد تعويض نمود .

اسلاید ۹ :

ايمني ماشين هاي تراش

Ø

Øيكي از مهمترين و قديمي‌ترين ماشين هاي ابزار، ماشين هاي تراش است، كه امروزه در صنعت اهميت بسزايي دارد.چون ماشين تراش استفاده زيادي در ساخت قطعات مختلف دستگاه هاي صنعتي دارد، در حقيقت مي‌توان آن را پدر ماشين هاي ابزار ناميد . وظيفه اصلي ماشين تراش تغيير در اندازه قطعات ، فرم آنها ، پرداختكاري قطعات با يك يا چند عمل برش ، با تنظيم رنده تراش است سوار كردن وسايل و دستگاههاي يدكي روي ماشينهاي تراش دامنه فعاليت آنها را بسيار گسترده كرده بطوريكه ميتوان بوسيله آن عمليات مختلفي مثل قلاويززني ، سوراخكاري و برقوكاري و … انجام داد .

اسلاید ۱۰ :

خطرات عمده دستگاههاي تراش :

Øهنگام كار با ماشينهاي تراش و يا صفحه تراش، ممكن است اعمال زير سبب زخمي‌ شدن و يا آسيب رساندن به متصدي و يا ساير كارگران شوند كه عبارتند از:

Ø۱٫ خارج شدن يا پرتاب شدن براده‌ها به طرف شخص.

Ø 

Ø۲٫ گرفته شدن دست و قسمت‌هاي ديگر بدن بين قطعه كار و دنده.

Ø 

Ø۳٫ برخورد قسمتهايي از بدن با بخش‌هاي متحرك ماشين.

Ø 

Ø۴٫ سقوط چهار نظام يا سه نظام روي پاي افراد هنگام سوار كردن و پياده كردن آن