لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بازاريابي بنادر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بازاريابي بنادر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

:مقدمه

در بررسي حمل و نقل دريايي،توجه به سه بخش زير ضروري است:

}شناور: بعنوان وسيله حمل و نقل.

}كالا : آنچه كه بايد حمل شود.

}بندر : واسط بين حمل و نقل دريايي و زميني.

رابطه اي كه هميشه بين شناور و كالا وجود دارد اين است كه، يا شناور بدنبال كالا است ويا آنكه كالا در جستجوي شناور.و بندر هم واسط بين حمل و نقل دريايي است.

بنادر دريك محيط كاملا رقابتي فعاليت مي كنند و از اين رو اهميت بازاريابي در مديريت و توسعه بندر در اغلب بنادر دنيا شناخته شده است.رقابت فزاينده بين بنادرمختلف،به جهاني شدن حمل و نقل و ارتباطات مرتبط مي شود.

 

اسلاید ۲ :

بازاريابي،فرآيند برنامه ريزي مفاهيم،قيمت،ترويج و توزيع كالاها و خدمات است كه منجر به تغييراتي در اهداف فردي و سازماني مي شود.بازاريابي در بنادر مانند ساير بخش هاي اقتصادي شامل فعاليت هاي مرتبط با تحقيق در بازار و تحقق بازار مي باشد.فعاليت هاي تحقيقي امكان تجزيه و تحليل بازار،تعيين استراتژي  و تنظيم اهداف بنادر را فراهم مي نمايد پس از آن در مرحله تحقق، از ابزارهاي  بازاريابي براي رسيدن به اهداف استفاده مي شود.

}

 

اسلاید ۳ :

تجزيه وتحليل وظايف و كاركردهاي مربوط به بازاريابي:

هدف ۱ :جمع آوري اطلاعات بمنظور تشخيص موقعيت بندر در محيط تجاري و صنعتي.

}جمع آوري اطلاعات.

}انجام تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت(swot).

}انجام تجزيه و تحليل تجاري و صنعتي داخل و خارج بندر.

}تشخيص بازار.

}تعيين وضعيت بندر در بازار.

 

اسلاید ۴ :

هدف ۲ :تعريف استراتژي بازاريابي

üانتخاب و تثبيت وجهت گيري استراتژي بازاريابي.

üانتخاب بازارهاي موجود و بالقوه.

üارائه استراتژي جديد به مشتريان.

üپيش بيني تغييرات(سياست بازدارنده).

هدف ۳ :انتخاب مناسب ترين ابزار بازاريابي با توجه به محدوديت هاي مالي و كارايي مورد نياز.

üداشتن دانش و ابزارهاي مختلف ترويج.

üچگونگي استفاده مطلوب و بودجه بندي ابزارهاي مختلف در زمينه كارايي مورد نياز.

اسلاید ۵ :

هدف ۴ :ايجاد يك رويكرد بطور كامل اثربخش عملياتي به مشتريان و معرفي اصول مديريت تداركاتي در بندر.

üاطمينان از اين موضوع كه كاركنان بندر اصل”تقدم مشتري” را محترم مي شمارند.

üاجراي اصل مشاركت با مشتري.

هدف ۵ :هدايت ارزيابي ها و پيگيري فعاليت هاي بازاريابي.

üدنبال كردن حركت تكاملي تجارت و حمل و نقل از ديدگاه فني و اقتصادي و داده هاي كلان ژئوپلتيك.

 

اسلاید ۶ :

هدف ۱ :جمع آوري اطلاعات بمنظور تشخيص موقعيت بندر در محيط تجاري و صنعتي.


جمع آوري اطلاعات:

براي جلوگيري از غرق شدن در انبوه اطلاعات گران قيمت و بدون استفاده،تهيه فهرستي از اطلاعات سودمند و در انطباق با نيازمندي هاي بندر ضروري بنظر مي رسد و در اين رابطه توجه به اين سوالات ضروري است:

üنوع اطلاعات مورد نياز چيست؟

üآيا اطلاعات ،واقعي و قابل دسترسي است؟ و…

اسلاید ۷ :

در واقع جمع آوري اطلاعات براي تشخيص موقعيت بندر درمحيط تجاري و صنعتي “تحقيق در مورد بازار استكه با مطالعه عميق جريان ورود و خروج كالا از كشور يا كشورهاي همسايه شروع مي شود كه بايد به شرح ذيل تجزيه و تحليل شود:

}از چه نوع كشتي استفاده شده است(خطوط خط پيما يا آزاد پيما،كانتينر،فله،تانكر و …)

}مقدار هر محموله چقدر است؟

}نيازهاي انبارداري چيست؟

}محدوديت ها / عوارض واردات چيست؟

}اطلاعات مربوط به بند ،دسترسي به بندر و پسكرانه آن.

}تجزيه و تحليل محيط بيروني(بنادر ديگر ،گزينه هاي وسائل حمل و نقل). و…

اسلاید ۸ :

(swot)انجام تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت

تهديد ها و فرصت ها عوامل خارجي محسوب مي شوند كه بر آينده بندر اثر مي گذلرند.تجزيه و تحليل swot بر روي محصول كه د راينجا بندر است انجام مي شود. بندر محصولي تركيبي شامل اجزاء مختلف ذيل است:

}موقعيت جغرافيايي.

}نحوه آرايش اسكله ها و زمين.

}منابع انساني و جو اجتماعي.

}تشكيلات بندر. و…

اسلاید ۹ :

}تشخيص بازار:

}براي تشخيص بازار،بايد اطلاعات فني بندر با اطلاعات تحليل شده تجاري تركيب گردند.

}تعيين موقعيت بندر در رابطه با بازار:

}رابطه بين بندر و بازار آن بيار مهم است.مهمترين مقوله در اين رابطه راههاي حمل و نقل است.موقعيت جغرافيايي قياسي مطلوب دارائي طبيعي بسيار مهمي براي يك بندر مي باشد.اين اشتباه است كه به مركزيت بندر بعنوان يك واقعيت آماري كه هميشه جاودان خواهد ماند نگريست.نبايد فراموش كنيم كه هميشه بين مركزيت و قابليت دسترسي رابطه اي مستقيم وجود دارد.

براي توسعه تجاري يك بندر،قابل دسترس بودن دائم جاده هاي متصل به بندر از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و جزء مسئوليتهاي خطير دولت ها محسوب مي شود.

}

اسلاید ۱۰ :

هدف ۲ :تعريف استراتژي بازاريابي

ابزار بازاريابي اجزايي هستند كه بر روي فروش محصول شما – كه در اين مورد بندر است – اثر گذارند.اثر اين بازار در هر كشور متفاوت است.ابزار بازاريابي را مي توان با مقولات زير تشريح كرد:

محصول،ترويج و قيمت

}توليد محصول: براي بندر و خدمات،رضايت و پاسخگويي به نيازهاي مشتري يك اصل است.

}ترويج: اطلاع رساني به بازار  در مورد امكانات و كيفيت بندر.

}قيمت ها: آنچه كه بايد قابل قبول براي مشتري و در رقابت با ساير رقبا باشد و سود مناسب را نيز به بندر برساند.

}