لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بازاريابي خدمات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بازاريابي خدمات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ارزش خدمت

üعبادت به جز خدمت خلق نیست. «سعدي»

üمعنی واقعی زندگی، خدمت کردن به دیگران است. «تولستوی»

üعالی ترین سرنوشت برای هر فرد آن است که خدمت کند تا حکمرانی. «انیشتین»

 

اسلاید ۲ :

 

تعريف بازاريابي

“تعريف انجمن بازاريابي آمريكا از بازاريابي“

انجام فعاليت هاي تجاري به گونه اي كه كالاها و خدمات از توليد كننده به مصرف كننده يا كاربر جريان پيدا كند.

“تعريف لغتنامه آكسفورد از بازاريابي“

فعاليت هاي مربوط به توليد، تبليغ و فروش كالاهاي يك شركت به بهترين وجه ممكن.

مجمو عه اي از فعاليت هاي انساني- اقتصادي هدايت شده در جهت ارضاي نيازها و خواسته هاي افراد جامعه از طريق فرايند مبادله.

فرايندي است مديريتي- اجتماعي كه به وسيله ي آن افراد وگروه ها از طريق توليد ومبادله كالا ويا خدمات با يكديگر به امر تامين نياز ها وخواسته ها اقدام مي كنند.

اسلاید ۳ :

 

مقدمه

تفكر اول:

بازاريابي خدمات به جهت ماهيت اصلي اش موضوع ويژه ايست و بيشتر امور بازاريابي عادي بصورت مستقيم درآن قابل بكارگيري نيست.

تفكر دوم:

بازاريابي خدمات جداي از اصول اساسي بازاريابي در بخش وسيعي با ويژگيهاي خاص از يك صنعت تعيين مي گردد از اينرو عموميت دادن به بخش محدودي بين بازاريابي خدمات و بازاريابي كالاها امكان پذير است.

تفكر سوم:

بازاريابي خدمات صرفا يك كاربرد از اصول اساسي بازاريابي است و نه يك موضوع متمايز.

اسلاید ۴ :

تعريف بازاريابي

۱- تحولات نظريات بازاريابي:

الف)نسل اول بازاريابي

عرضه ي كالا به بازار و فروش آن(محصول گرايي)

ب)نسل دوم بازاريابي

رفع نيازهاي خريداران(مشتري گرايي)

پ)نسل سوم بازاريابي

رفع نياز هاي مشتري با توجه به نيازهاي جامعه(اخلاق گرايي)

اسلاید ۵ :

۲- محيط هاي بازاريابي:

الف)محيط خرد(درون سازماني)

شركت- مشتريان- عرضه كنندگان- اعضا- رقبا- طرفداران

ب)محيط كلان(برون سازماني)

عوامل جمعيتي- اقتصادي- طبيعي- تكنولوژيكي- سياسي- فرهنگي.

اقدامات ضروري بعداز شناخت محيط:

شناسايي عوامل مثبت ومنفي- مهار عوامل قابل كنترل- استفاده از عوامل سودده- غلبه بر عوامل مخرب.

اسلاید ۶ :

تعريف بازاريابي

۳- سازمانهاي بازاريابي:

سازمانهاي بازاريابي به سازمانهايي اطلاق مي شود كه توجه عمده آن بر بازاريابي متمركز است.

الف) توليد گرا:

بازار همواره به دنبال محصولي است كه فراوان وارزان باشد.

ب) محصول گرا:

مشتري به دنبال محصول ابتكاري با فناوري بالاست.

پ) فروش گرا:

فروش فوق العاده وتبليغات فشرده براي هر نوع كالا.

ت) باراز گرا:

دستيابي به اهداف سازمان از طريق پيش بيني و رفع نيازهاي بازار.

اسلاید ۷ :

۴- بازاريابي امروزي

عوامل اثرگذار برتوسعه ي بازاريابي:

الف) عوامل سياسي و قانوني

ب) عوامل اقتصادي

پ) عوامل فرهنگي و اجتماعي

ت) عوامل فني

خدمت:

كار و عملي است كه به وسيله ي يك طرف به طرف مقابل عرضه مي شود.

خدمات:

نوعي فعاليت اقتصادي اند كه با پيامد ايجاد تغيير مورد نظر دريافت كننده ي خدمت در مكان ها و زمان هاي خاص براي مشتريان ايجاد ارزش مي كنند و منافعي را محيا مي سازند.

اسلاید ۸ :

ويژگي هاي منحصر به فرد خدمات:

۱- غيرملموس بودن

۲- غير قابل تفكيك بودن

۳- غير همگن بودن(متغير بودن)

۴- غير قابل ذخيره بودن

اسلاید ۹ :

۱- غيرملموس بودن

خصوصيات

– دشواری در ارزيابی

– ناتوانی در ارائه نمونه

– نگرانی و تردید

– ناآشنایی با تمایزها

اقدامات

– محسوس کردن خدمت 

– خدمات مجانی به تصميم گيرندگان اصلی

– ارجاع دادن به مشتريان گذشته

– تبليغات درست و موثر

چالش بازارياب

  • مشتري محصول ملموسي براي ادعاي مالكيت بر آن در دست ندارد
  • عملكرد را نمي توان از نظر فيزيكي بررسي يا ارزيابي كرد
  • قيمت گذاري و درك مشتري از قيمت گذاري مشكل است

اسلاید ۱۰ :

۲- غير قابل تفكيك بودن

خصوصيات

– همزمانی توليد و مصرف

-عدم تفكيك خدمت و ارائه دهنده خدمت

– درگير بودن و نقش داشتن ساير مشتريان

اقدامات

– بهبود در گزينش كاركنان

– بهبود روابط انسانی

– جلوگيری از برخورد مشتريان

چالش بازارياب:

  • چگونه زمان انتظار مشتري را بحداقل برساند
  • چگونه زمان انتظار را براي مشتري مطلوب و آسان سازد
  • چگونه مشتري را با توجه به شرايط موجود راضي كند