لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بازار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بازار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

lواژه بازار

  بازار به عنوان پیکره اصلی که از مرکز آغاز شده و در جهات اصلی گسترش می یابد به دو شکل زیر تقسیم می شود:

vکوی وراسته هایی که در دو سوی آن دکه هایی ساخته می شده و توسط سقف به هم متصل می شدند.

v

vمیدان گاه هایی که به صورت محل تجمع و خرید و فروش بوده است.

بازار ذاتأ پیکره ای خطی با گسترش طولی است که سلسله مراتب فضاهای شهری،گذرها،بازارچه ها و میدان ها را در بر می گیرد.

اسلاید ۲ :

lسه نوع فعالیت در بازارها صورت می گیرد:

vکاربری ها و فعالیت های مختلفی نظیرفعالیت های اقتصادی،مذهبی،حمام و ….

vمکان عبوری برای ارتباط واحد های خدماتی ،تولیدی و بازرگانی.

vمکانی برای گردهمایی و تجمع گروه های مردم.

اسلاید ۳ :

بازار از سه منظر اقتصادی،اجتماعی و کالبدی:

lمنظر اقتصادی:

üمحل معین برای خرید و فروش جهت انجام مبادلات در زمان واحد و با قیمت مناسب یا به عبارت دیگرمحل عرضه و تقاضا.

lمنظر اجتماعی:

üبازار وسیعترین فضای تجمع و تعامل ساکنان یک شهر بوده است همچنین با در برداشتن عناصر مذهبی و سیاسی در کنار خود به یک مرکز مهم شهر تبدیل شده است.

lمنظر کالبدی:

üبازار از لحاظ ریخت شناسی به دو دسته تقسیم می شود:

  • بازارهای از پیش طراحی شده.
  • بازارهای خودرو.

اسلاید ۴ :

lبازارهای از پیش طراحی شده:

vبازار خطی : این نوع بازار ها در جهت طول رشد کرده و در طرفین دارای انشعاباتی است اگر چه این انشعابات در مقایسه با طول بازار بسیار ناچیز است.

v

vبازار چند محوری:این نوع بازار شبکه گسترده ای ازراسته های موازی و متقاطع است که شامل دو نوع بازارهای منظومه ای و صلیبی است.            

üبازار منظومه ای:

        مجموعه ای از راستاها و دالان های سرپوشیده که خانه ها به شکل کمربندی آن را احاطه کرده اند.

üبازار صلیبی:

         دو بازار خطی عمود بر هم که در محل تقاطع به صورت چند محوری تراکم یافتند.

lبازارهای خودرو:

بدون طرح و نقشه قبلی و بنا به ضروریات روزانه مردم شکل گرفته اند.

اسلاید ۵ :

کارکرد سیاسی،اجتماعی،کالبدی بازار
 

lکارکرد سیاسی :

سه نوع رابطه سیاسی در بازار وجود داشته است:

Øرابطه پر تناقض بازار با دولت.

Øرابطه تجاری بازار با دولت.

Øرابطه بازار با دولت از طریق قوانین تجاری،مالی و مالیاتی.

lکارکرد اجتماعی :

علاوه بررابطه اجتماعی بین تجاربازار،خریداران نیزبا تجاروبا یکدیگرتعاملات اجتماعی داشته و از اخبار مطلع می شدند.

lکارکرد کالبدی :

ارتباط و ادغام پیکره بازاروکالبد شهر و تناسب در جایگزین کردن مکان کاربری های گوناگون در طول.

اسلاید ۶ :

بازار در اروپا:

qقبل از اسلام:

عمومأ بازار در میدان های باز عمومی بوده و عملکرد آن تلفیقی از تعاملات اجتماعی و تجاری بوده است و طرحی از پیش تعیین شده داشته.

qبعد از اسلام:

بازار در مرکز شهر و در خیابان های عریض شکل می گرفته و در ترکیب با فعالیت های مذهبی و سیاسی بوده است.

اسلاید ۷ :

بررسی و تحلیل نقشه شهرها در تمدن های مختلف:

lتمدن سومری

lتمدن مصر

lتمدن هند

lتمدن یونان

lتمدن رم

lقرون وسطی

lرنسانس و باروک

lشهرهای صنعتی

اسلاید ۸ :

منابع:

lتاریخ شکل شهر(جلد ۱_۲)

lطراحی فضای شهری (محمود توسلی)

lتاریخ شهر(لئوناردو بنولو)

lطراحی شهر ها (ادموند بیکن)

lآرشیو معماری

lمجله معمار

lجستار های شهرسازی