لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت باغ هاي ايراني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت باغ هاي ايراني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

باغ ایرانی

شناخت واژه باغ

بسیاری از زبان شناسان واژه باغ را برگرفته از از ریشه کلمه بغ می دانند.

Øبغ در اوستا : برخ،بهره ،بخش نخست

Øدر اوستا :قسمت و بخش کردن

Øدر سنگ نبشته های هخامنشی : خدا

اسلاید ۲ :

سیر تاریخی باغ سازی  (قبل از اسلام) 

Øاولین نشانه وجود باغ:

   کشف کاسه سفالی  که روی آن جویهای متقاطعی ست که ۴ قطعه باغ را نشان میدهد وتصور می رود مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد باشد.

Ø آغاز انتظام بخشی به باغ:

  باغ های سلطنتی پاسارگاد  (قرن ۶ قبل از میلاد)  با توجه به شبکه منظم مسیر سنگفرش آبرو ها می توان ادعا کرد که شکل چهارباغ و نظم چهار قسمتی در اینجا به ظهور رسیده و منشائ باغ های چهار قسمتی اسلامی بوده است.

اسلاید ۳ :

سیر تاریخی باغ سازی (قبل از اسلام)

باغ های معلق بابل :

 باغ های معلق بابل از باغ های کهن جهان است که در سال ۶۰۰ ق.م و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی به وسیله بخت النصر و برای همسر ایرانی وی احداث شده است.

 

باغ مذکور فرم هرمی دارد که قسمت پایه آن مستطیل یا مربع بوده است.این هرم را تراس بندی کرده وتراس های مختلف توسط پلکان به یکدیگر مرتبط  می شدند.

اسلاید ۴ :

سیر تاریخی باغ سازی (قبل از اسلام)

دوره ساسانی:

در دوره ساسانی باغسازی گسترش فراوانی می یابد. جایگاه والای طبیعت در تفکر زرتشت به ویژه پرستش آب موجب گردید تا علاوه بر انتظام انسانی در باغ ،چشم اندازها و انتظام بستر طبیعی نیز مطرح گردد.

تنوع هندسی مشخص ترین ویژیگی باغ های این دوره است.انتظامهای محوری ، مرکزی و چهاربخشی در باغ های این دوره دیده میشود.

اسلاید ۵ :

برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی

۱-احداث باغ غالبا در زمین های شیبدار

۲-محصور بودن پیرامون باغ با دیوار

۳-تقسیم سطح باغ غالبا به چهار بخش

۴-استفاده از خطوط راست در طراحی

۵-وجود یک ساختمان بلند در مرکز یا بلنترین قسمت فضا

۶-استفاده از یک جوی دایم اصلی (آب دایم)

۷-روان نمودن آب به گونه ای که صدای آب به وجود آید(آب شیبها)

۸-استفاده از سنگ تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج آب (سینه کبکی)

اسلاید ۶ :

برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی

۹-وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حدفاصل بین ساختمان و باغ

۱۰-وجود حوض یا استخر برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارت

۱۱-استفاده از درخت های زیاد و سایه دار و وجود معبرهای باریک

۱۲-اختصاص دادن بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه

۱۳-استفاده از انواع گلهای زینتی و دارویی

۱۴-استفاده بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگر

اسلاید ۷ :

هندسه باغ ایرانی

Ø

Øدر باغ ایرانی توجه خاصی به شکل های هندسی می شد وشکل مربع که فاصله اجزائ باغ را به طور و روشن نشان می داد از اهمیت خاصی برخوردار بود.

Ø

Øیک اصل مهم دیگر در باغسازی باز بودن چشم اندازاصلی به شکل مستطیل کشیده بود.در این باغ ها،در مقابل بنا، فضای باز و کشیده ای بود که درست در چشم انداز اصلی واقع می شد.

اسلاید ۸ :

هندسه باغ ایرانی

Øبنا  را در نقاط مختلف باغ می ساختند.مثلا گاه بنای اصلی در وسط باغ بود و از چهار طرف دیده می شود و بناهای فرعی و سردر اطراف بودند.

Ø

Øیا بنای اصلی باغ یک طرف بود و بناهای فرعی در اطراف ،با دو راه متقاطع ،و منظر اصلی در امتداد محور طولی باغ بود.

اسلاید ۹ :

هندسه باغ ایرانی

Øدر تمام باغ ها در مقابل بنا حتما میان کرت بود با یک فضای مستطیل کشیده که در آن آبنما یا استخر می ساختند.

Ø

Øبر عکس میان کرت ها،در خیابانهای فرعی نیز که به صورت منظم و مربع یکدیگر را قطع می کردند ،انواع درختان کاشته می شد و این خیابان بندی ها را به شکل مربه  مربع تقسیم می کردند.

اسلاید ۱۰ :

آب در باغ ایرانی

Øآب نما:

   به جوییهایی گفته می شده است که برای منظر دادن به آب و جبران خشکی مناطق مورد استفاده قرار می گرفت.

Øفواره:

   آب را با فشار بالا می آورد و در ضمن باعث خنک شدن بیشتر هوا می شود.

Ø  به فواره های بزرگ شرن یا شلن(از بالا ریختن)می گفتند.

Øاز دیگر چیزهای ساخته شده برای جلوه دادن به آب ،آبشار و آگردان بوده است.

Ø  در کف آب نما ها غالبا تخته سنگی با تراش سفید کبکی کار می گذاشتند که موج آب را زیبا جلوه دهد.