لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسي راندمان سرمايش و ميزان مصرف آب سيستم سرمايش فن و پد درگلخانه رز در منطقه محلات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسي راندمان سرمايش و ميزان مصرف آب سيستم سرمايش فن و پد درگلخانه رز در منطقه محلات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  • تعریف تهویه از نگاه استانداردNGMA

جابجایی هوا بین داخل وخارج گلخانه به منظور راندن گرمای حاصل ازتابش خورشید و جایگزینی دی اکسید کربن و کنترل سطح رطوبت گلخانه

  • واحد مقدار تهویه :

مقدار تهویه در واحد زمان برحسب CFM یا M3/hr محاسبه میشود .

اسلاید ۲ :

هدف از تهویه و سرمایش در گلخانه

  • کنترل دما
  • کنترل رطوبت
  • وارد کردن هوای تازه –( اکسیژن و دی اکسید کربن )

اسلاید ۳ :

عنوان پروژه:

فارسي :  بررسي راندمان سرمايش و ميزان مصرف آب سيستم سرمايش  فن و پد درگلخانه رز در منطقه محلات.

انگليسي :Evaluation of  performance and water use efficiency of fan – pad system in cut rose greenhouses in mahallat

 

اسلاید ۴ :

مسئله اساسي، اهميت، ضرورت و توجيه اقتصادي و اجتماعي تحقيق:

توليد رز در ايران و جهان اهميت ويژه اي دارد.

رز يك محصول تجاري استراتژيك در بين محصولات گلخانه اي محسوب مي گردد.

توليد رز در ايران و خصوصا در منطقه مورد مطالعه و مناطق گرم و خشك ايران مثل دزفول كماكان بدون استفاده از سيستم سرمايشي مناسب كه ضمن كاهش دماي گلخانه بتواندسطح رطوبت نسبي بهينه اي را نيز ايجاد نمايد توليد مي گردد.

از سوي ديگر جهت برآورد هيدرومدول آب در گلخانه ها مي بايست مقدار مصرف آب توسط سيستم سرمايش نيز ( در پيك گرمايي سال ) تعيين گردد.

اين پروژه ضمن بررسي كارآيي سيستم سرمايشي مورد بحث مي تواند به عنوان پيش نياز مطالعاتي براي پروژه هاي بعدي مثل : بررسي اقتصادي سيستم هاي سرمايش گلخانه اي ، مقايسه انواع سيستمهاي سرمايشي مدرن و محلي ( سيستم سرمايشي فن و آجر سفالي ) ، تخمين فاصله مجاز فن و پد از يكديگر  ، بررسي گراديان سرمايش  ، مدل سازي و تصحيح فرمول هاي محاسباتي وازاين قبيل باشد.

البته نتايج اين پروژه در اكثر مناطق ايران و محصولات گلخانه اي قابل تعميم خواهد بود.

اسلاید ۵ :

سوابق تحقيق در داخل و خارج از كشور با تاكيد بر نتايج آنها :

اولين تحقيقات در اين خصوص به دهه ۱۹۵۰ ميلادي باز مي گردد  . Morris ( 1956 )   تعيين پتانسيل سرمايشي سيستم فن و پد و ارائه فرمول سرمايشي . پس از آن بررسي كارآيي سيستم فن و پد توسط Kozai & Sase ( 1978 )    و Landsburg ( 1979 )    ميانگين دماي گلخانه و

 بار هاي حرارتي  و دماي نهان و تبخير  محيط را بررسي نمود . Reisinger et al ( 1987 )   يك سيستم هواساز براي شرايط گلخانه اي در منطقه كويت و يونان  را طراحي نمود كه به جاي سيستم هاي رايج مورد استفاده قرار گرفت . Chandra et al . ( 1989 )   روش هاي فشار مثبت و منفي سيستم سرمايش فن و پد و راندمان هريك را مورد بررسي قرار داد.Jamal ( 1994 )   سيستم فن و پد را در گلخانه هاي تجاري در مناطق خشك را بررسي نمود. Abdel – wahab ( 1994 )   گراديان سرما در داخل گلخانه ، سرعت حركت و نفوذ هوا از ميان پد و نرخ تهويه و ميزان مصرف آب سيستم را مورد مطالعه قرار داد و  اثر به كار گيري سايه انداز در كارآيي و مصرف آب سيستم را گزارش داد .

Kittas et al ( 2001 )   گراديان دما و رطوبت را در گلخانه هاي رز شاخه بريده و براي سيستم فن و پد بررسي و راندمان سيستم را به تنهايي و همراه با سايه انداز گزارش نمودند. Jain and Tiwari ( 2002 )   يك مطالعه تئوري بر روي سيستم فن و پد ، راندمان و بهينه سازي آن براساس طول گلخانه به انجام رساندند. Kittas et al ( 2003 )   طول مناسب گلخانه را جهت كارآيي حداكثر سيستم سرمايشي فن وپد بررسي نمودند و روش افزايش بهره وري و مديريت سيستم را ارائه دادند. Willits ( 2003 )   شبيه سازي سيستم سرمايشي فن و پد در يك مطالع تئوريك را انجام داد و شرايط مختلف دما و رطوبت در گلخانه را بررسي و رانمان سيستم را محاسبه نمود . Fuches et al . ( 2006 )   بالانس انرژي در گلخانه و اثرات سيستم سرمايشي فن و پد را بر روي تبخير آب از سطح پد ، گراديان دما و رطوبت ، نرخ تهويه و تبخير و تعرق محصول بررسي و گزارش نمود.

  1. Guanhan et al .( 2007 ) مقايسه اي بين مواد مختلف به جاي پد سلولزي را بررسي و گزارش نمودند كه اگر چه مصالح محلي مثل ليكا ، اسفنج ، پوشال و… راندمان هاي قابل قبولي نشان دادند ولي اثر كاربرد پد سلولزي بالاتر از همه آنها بود. Metin Degtekin et al ( 2009 ) راندمان سرمايشي سيستم فن و پد را جهت گلخانه ها و دامداريها ي تركيه مطالعه و گزارش نمودند .

اسلاید ۶ :

روش تحقيق:

در اين تحقيق اطلاعات آب و هوايي داخل و خارج گلخانه  ( گلخانه تونلي به ابعاد ۳۰ * ۹٫۵ * ۳٫۲  در استگاه تحقيقات محلات كه تحت كشت رز شاخه بريده قرار دارد ) شامل : دماي خشك و دماي مرطوب در ارتفاع ۱ ، ۱٫۵ و ۲ متري سطح زمين و در فواصل ۲ متري ، ۱۰ متري و ۳۰ متري از پد و همچنين ميزان تابش خورشيد ( كل و وارد شده به گلخانه ) ، سرعت جريان هوا در ارتفاع ۱ ، ۱٫۵ و ۲ متري سطح زمين و در فواصل ۲ متري ، ۱۰ متري و ۳۰ متري از پد در فاصله زماني ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر در مدت ۱۰ روز ( ۱۰ تا ۲۰ تيرماه ) اندازه گيري و ثبت مي گردند . اطلاعات هواشناسي محيط بيرون نيز با استفاده از داده هاي ايستگاه سينوپتيك ( خودكار ) محلات كه در فاصله ۲۰ متري گلخانه قراردارد بررسي و تحليل خواهد شد .( دماي خشك و تر ، تابش خورشيد ، رطوبت نسبي ، سرعت و جهت باد )

سپس با استفاده از روابط استاندارد ارائه شده توسط مجامع معتبر و منابع بررسي شده ، راندمان سيستم و گراديان دما و رطوبت در طول گلخانه و همچنين مصرف آب سيستم محاسبه خواهد شد.