لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسي عوامل موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌ در پياده‌سازي نوآوري باز(مطالعه موردي شركتهاي نانوفناوري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسي عوامل موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌ در پياده‌سازي نوآوري باز(مطالعه موردي شركتهاي نانوفناوري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :


بررسي عوامل موفقيت  بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌ 
در پياده‌سازي نوآوري باز(مطالعه موردي شركتهاي نانوفناوري)

 

اسلاید ۲ :

 

اين مطالعه در پي بررسي عوامل موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌اي نوآوري باز در بخش كسب و كار شركتهاي نانوفناوري كشور است.

مأموريت اصلي اين بنگاه‌ها در توسعه رويكرد نوآوري باز، واسطه‌گري، ارائه خدمات تخصصي، تأمين مالي، مديريت پروژه، مديريت دارائيهاي فكري، خدمات جستجو و رصد فناوري، بازاريابي و تجاري‌سازي در محيط كسب و كار شركتهاي نانو است.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد عوامل تأثيرگذار بر موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌اي شامل دو طيف عوامل دروني و عوامل محيطي است.

اسلاید ۳ :

 

فناوري نانو در كشور بعنوان يك حوزه نوين و در حال رشد، حوزه مناسبي براي فعال شدن شركتهاي توانمند ايراني و توليد محصولات نانوفناوري محسوب مي‌شود.

تاكنون اقدامات زيادي در زمينه ترويج نانوفناوري، بازاريابي، فرهنگ‌سازي، ارائه تسهيلات به شركتهاي نانو، دعوت از صنايع مختلف براي بكارگيري محصولات و فناوريهاي نانوئي و اقداماتي از اين دست صورت گرفته است.

مسأله اساسي دشواريهايي است كه شركتهاي نانوفناوري در ارتباط با تجاري‌سازي محصولات و خدمات خود با آن روبرو هستند، مسأله‌اي كه شقوقي مختلفي در آن مطرح است.

عدم شكل‌گيري همكاريهاي پايدار و قراردادهاي همكاري مشترك با صنعت، فقدان قوانين مناسب و محكم مالكيت فكري، نارسائي در مدل كسب و كار شركتهاي نانو، محدوديت بازاريابي و ساير مسائل را بايد نام برد.

اسلاید ۴ :

هدف اصلی :

 بررسی عوامل مؤثر برموفقیت بنگاه‌هاي واسطه كارگزاري در استقرار نوآوري باز

اهداف فرعی :

تعیین  اولويت هريك از عوامل موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌اي نوآوري باز

تعيين اهميت نسبي نقشهاي بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه نوآوري باز در كسب وكار نانو

سؤال اصلی :

عوامل موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري در پياده‌سازي نوآوري باز در مدل كسب و كار شركتهاي نانوفناوري كدام است؟

سؤالات فرعی :

ميزان تأثير هريك از عوامل بر موفقيت بنگاه‌هاي كارگزاري چقدر است؟

 

اسلاید ۵ :

تعريف نوآوري باز توسط هنري چسبرا(UC Berkley) 2002 :

بنگاه‌ها(و بطور عمومي كشورها، انسانها يا تيمهاي كاري) مي‌بايست استفاده بيشتري از ايده‌هاي خارجي و بيرون سازمان خود و تكنولوژيهاي موجود در فضاي كسب و كارشان داشته باشند، در حاليكه اجازه مي‌دهند ديگران نيز از ايده‌هاي بلااستفاده آنها بهره‌مند شوند(صدور ايده به محيط سازمان).
اين فرآيند لاجرم نيازمند بازگشائي مدل كسب و كار بنگاه‌ها براي جريان يافتن ايده و دانش از داخل بنگاه به خارج و محيط و جذب و ورود دانش و ايده از محيط به درون بنگاه بصورت بالعكس مي‌گردد.

اسلاید ۶ :

تعاريف ارائه شده در خصوص بنگاه‌هاي كارگزاري واسطه‌اي نوآوري باز :

هاولز(۲۰۰۶): واسطه‌‌هاي نوآوري باز با تسهيل شرايط و تقليل هزينه‌ها و مديريت صحيح سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخشهاي بحراني و كليدي راه را براي رويكرد نوآوري باز هموار مي‌سازند.

اينكاين و سوروسا(۲۰۱۰): كارگزاريهاي واسطه‌اي پلي براي ورود و صدور ايده‌ها و دانش از خارج به داخل و بالعكس بوده و جذب دانش، راهكارهاي فني و ايده‌هاي پر سود را به صورت حداكثري تضمين مي‌نمايند.

اوانس و شمالنزي(۲۰۰۷): نقش كليدي و بسيار مؤثر واسطه‌هاي نوآوري باز در كمينه نمودن هزينه‌هاي كسب ايده و بازاريابي، جلب شريك و همكار براي مشتري، اجتناب از كارموازي و دوباره‌كاري در تحقيق و توسعه و خلق ارزش افزوده در قبال عرضه ثبت اختراعات غير قابل استفاده در وضعيت فعلي يك بنگاه است

اسلاید ۷ :

شبكه‌سازي و واسطه‌گري در زمينه توسعه همكاريهاي فناوري

ايجاد پرتال نوآوري باز بمنظور تبادل دانش‌فني و پتنت

ترويج و اشاعه كاربردها و راهكارهاي انتقال فناوري

ارائه خدمات جستجو و پايش جهاني

جذب منابع مالي و سرمايه‌گذاري خطرپذير

خدمات بازاريابي و تجاري‌سازي

مديريت پروژه‌ و راهبري تيمهاي كسب وكار

مديريت مالكيت فكري، ثبت و ارزشگذاري پتنت‌هاي

تأمين و تهيه تجهيزات، منابع و نيروي انساني پروژه‌هاي

اسلاید ۸ :

تعداد شركتهاي عضو:

* تا ابتداي سال ۱۳۹۱ تعداد ۸۶شركت و مؤسسه به عضويت شبكه شركتهاي نانوفناوري كشور درآمده‌اند.

مأموريت:

شبكه شركتهاي نانوفناوري با هدف توسعه همكاريهاي شركتهاي نانوفناوري با صنعت و دانشگاه، حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات، كمك به صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان، تأمين مالي پروژه‌هاي انتقال نانوفناوري، تقويت توان رقابتي شركتهاي ايراني در بازارهاي جهاني، شكل‌گيري شبكه‌هاي همكاري نانوفناوري منطقه‌اي، ترويج و بسترسازي بكارگيري نانوفناوري در صنايع و بخشهاي مختلف كشور تشكيل شده است.

اقدامات كليدي:

برگزاري نمايشگاه‌هاي سالانه و فصلي، جشنواره نانو، فروم‌هاي تخصصي و حمايتهاي تشويقي

ارائه تسهيلات و منابع مالي، تجهيز آزمايشگاه‌هاي تخصصي نانومتري، حمايت از ثبت پتنت

تشكيل بانك محصولات و خدمات شركتهاي عضو، تشكيل فن‌بازار محصولات نانوفناوري كشور

اسلاید ۹ :

روائي تحقيق :

 روايي ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق با روش اعتبار محتوا تعيين شده است.. پس از طراحي اوليه پرسشنامه، جهت افزايش روايي از نظرات شش تن از خبرگان مديران شركتهاي نانوفناوري بهره گرفته شده است. با توجه به اين اقدامات مي‌توان گفت که پرسشنامه از روايي محتواي قابل قبولي برخوردار است.


پايائي تحقيق :

 پايايي يا قابليت اعتماد يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري مي‌باشد . مقصود از پايايي يک وسيله سنجش آن است که اگر خصيصه موردنظر دوباره با همان وسيله (يا وسيله مشابه و قابل مقايسه با آن) و تحت شرايط مشابهي اندازه‌گيري شود، نتايج حاصل از آن مشابه، دقيق و قابل اعتماد باشد . براي تعيين و محاسبه ضريب پايايي شيوه‌هاي مختلفي به کار برده مي شود که معروف‌ترين آنها، روش آلفاي کرونباخ است و در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.

اسلاید ۱۰ :

جامعه آماري:

جامعه آماری اين تحقيق شامل خبرگان و سياست‌گذاران، مدیران و مشاورين ارشد شركتهاي نانوفناوري كشور بوده است كه بصورت هدفمند و غير احتمالي براي مشاركت در اين تحقيق دعوت شده‌اند.


روش نمونه‌گيري و حجم(اندازه) نمونه:

 روش نمونه‌گيري در اين تحقيق غيراحتمالي هدفمند است.
از آنجا كه اندازه كل جامعه آماري اين مطالعه با توجه به تعداد شركتهاي نانوئي ۸۶ مورد بوده است، اندازه نمونه قابل قبول طبق جدول مورگان ۶۵ است. از سوي ديگر برآورد حجم نمونه از طريق روش كاكران در اين مطالعه ۶۰ مورد خواهد بود كه با توجه به تفاوت حجم نمونه در روشهاي مورگان و كاكران، روش مورگان ملاك قرار گرفته و اندازه نمونه ۷۰ مورد است.