لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه و آشنايي با اصطلاحات علمي

خاك‌هاي هالوموروف يا تحت تاثير املاح

lخاك‌هاي شور

lخا‌ك‌هاي قليا

lخاك‌هاي شور و قليا

اسلاید ۲ :

نظريه‌هاي مختلف در مورد مكانيسم جذب نمك‌ها توسط گياهان

lنفوذپذيري بافت‌ها

lاثر پروتوپلاسم

lدرجه اشباع بافت‌ها

اسلاید ۳ :

اثرت شوري روي مراحل رشد

lتاثير روري جوانه زدن

lتاثير روي ساختمان گياه

lتاثير بر روي مراحل زايشي گياه

اسلاید ۴ :

تاثير شوري بر گياهان

تحمل يك گياه نسبت به شوري با يكي از معيارهاي زير بررسي مي‌شود:

lتوانايي گياه در زنده‌ماندن در خاك شور

lرشد يا عملكرد مطلق گياه

lرشد يا عملكرد نسبي گياه در يك خاك شور در مقايسه با رشد همان گياه در يك خاك غيرشور

اسلاید ۵ :

مقاومت و عكس‌العمل گياهان نسبت به شوري

الف: اجتناب (Avoidance):

lگياهان به سه روش از استرس محيط اطرافشان اجتناب مي‌كنند.

.۱بدون صرف انرژي، نمك را به بيرون بفرستد.

.۲با صرف انرژي و انجام فعاليت آن را بيرون بفرستد.

.۳نمك وارد شده را رقيق كنند.

اسلاید ۶ :

ب:‌تحمل

lتحمل از راه‌هاي مختلفي اندازه‌گيري مي‌شود كه عبارتند از:

.۱هدايت ويژه عصاره اشباع خاك بر اساس درصد استاندارد كاهش محصول y=100-B(Ece-A)

.۲تعادل اسمزي گياه

.۳سرعت جذب و انتقال Na+

.۴بخش‌هايي از بافت كه نمكي زنده مانند، يعني بخش‌هايي از بافت را در سري‌هاي محلول مشخصي از NaCl فرو برده و سپس نسبت سلول‌هاي زنده را كمك پلاسموليز بوسيله گلوكز هيپرتونيك تعيين مي‌كنند كه روش دقيقي براي اندازه‌گيري تحمل است.

اسلاید ۷ :

بطور كلي ممكن است از لحاظ فيزيولوژيكي، مكانيسم تحمل از اين روش‌ها باشد:

lجذب و ذخيره املاح

lتنظيم اسمزي داخل سلول

lانتقال نمك از اندام‌هاي جوان به اندام‌هاي مسن و سپس ريزش برگ‌هاي مسن

lتجمع زياد نمك در برگ‌ها و سپس دفع نمك  اضافي بوسيله غده‌هاي نمك

lتغيير مسير فتوسنتزي