لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-گلیکو کورتیکوئید ها    کورتیزول    تنظیم متابولیسم و پاسخ ایمنی

۲- مینرالو کورتیکوئید ها    آلدسترون   فشار خون –حجم عروقی – الکترولیت ها

۳- آندروژن های آدرنال    DHEA-DHEAs,  ویژگی های ثانویه جنسی     

اسلاید ۲ :

– ۱-ترشح CRH -به صورت پالسی با ریتم شبانه روزی از برجستگی میانی هیپوتالاموس

-۲–تغییر ساعات خواب ریتم جدیدی ایجاد می کند.

۳-بستگی به میزان کورتیزول آزاد سرم دارد

۴-استرس ها (تب –جراحی –هیپوگلیسمی – ورزش –ترومابرروی آن تاثیر دارد

اسلاید ۳ :

……..  ACTH     کنترل ترشح
 

۶- غذا خوردن باعث ترشحCRHمیگردد.

۷-سایتوکائین ها(TNFو آلفا اینترلوکین) باعث تحریک ترشحCRH به صورت مستقیم میگردند.

۸- عوامل سایکولوژیک (اضطراب- افسردگی )باعث افزایش ترشح CRHمیگردند

اسلاید ۴ :

                      سنتز شیمیایی  

۱-برداشت کلسترول توسط گیرنده LDLبرروی سلول آدرنال

۲-فعال شدن آنزیم های مختلف در اثر تحریک های مختلف

۲۱هیدروکسیلاز=تولید کورتیزول

۱۷ هیدروکسیلاز= تولید اندروژن ها

اسلاید ۵ :

  • در اثر تحریک مغز-هیپوفیز قدامی و خلفی –هیپوتالاموس و تغییرات لنفوسیت های خون محیطی ملکول(POMC) Pro Opio melanoCortin توسط CRHفعال شده و باعث ترشح و آزاد سازی ACTHاز سلولهای بازوفیلیک هیپوفیزقدامی میگردد که ACTHدر محور هیپوتالاموس –آدرنال باعث تولید و ترشح کورتیزول می شود.

اسلاید ۶ :

۱-کورتیزول آزاد       کمتر از ۵%کورتیزول سرم است

۲-کورتیزول باند

۲   -۱- ترانس کورتین یا گلوبولین متصل به کورتیزول ( (CBGدارای میل ترکیبی زیاد ولی مقدار آن کم است

۲-۲   -آلبومین دارای مقدار زیاد ولی میل ترکیبی کم

۳-متابولیت های کورتیزول

  • (فقط کورتیزول آزاد دارای خواص هورمونی است )
  • فقط کورتیزول آزاد و متابولیت های آن
  • از سد گلومرولی عبورمی کند)

اسلاید ۷ :

          عملکرد کورتیزول در بدن انسان
                                                            حفظ حیات  انسان

*الف:- تولید سوخت پر انرژی  گلوکز از طریق :

۱- سرکوب ترشح انسولین

۲- کاهش برداشت قند

۳-حفظ ذخایر گلیکوژن

۴-تحریک گلیکونئوژنز

۵- کاهش همه فعالیت های مغایر با تولید انرژی

                    (اثرات دیابتوژنیک )

اسلاید ۸ :

ب :تنظیم متابولیسم پروتئین ها

۱- افزایش کاتابولیسم

۲- افزایش اسید امینه آزاد سرم و تولید نیتروژن

 

اسلاید ۹ :

عملکرد کورتیزول

ج : تنظیم متابولیسم لیپیدها از طریق :

۲-فعال سازی لیپاز سلولی توسط کاتکول آمین ها

اسلاید ۱۰ :

عملکرد کورتیزول …محور ایمنی آدرنال

۵- تخلیه لنفوسیت های   )Tاختلال در ایمنی سلولی)

۶-مهار تولید اینترفرون ها

۷- مهار تولید اینتر لوکین های ۱-۲-۶

۸- مقابله با MIF