لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

    افزايش روز افزون جمعيت جهان در چند دهه اخير ، محدوديت شديد منابع انرژي غذايي را به دنبال داشته است ، اگرچه ذخاير غذا معمولاً با تکيه بر حبوبات ، گندم ، برنج و ذرت به عنوان غذاهاي اصلي ، مورد بحث قرار مي گيرند ، اما دانه هاي روغني در مقام دوم منابع .مهم انرژي غذايي براي انسان به شمار مي آيند.

 

 ايران از جمله کشورهايي است که کاشت برخي از دانه هاي روغني مثل کنجد ، کرچک ، گلرنگ ، آفتابگردان و پنبه در آن قدمت فراوان دارد .

 

 زراعت گلرنگ به منظور استفاده از روغن دانه آن سابقه زيادي ندارد ، به همين دليل در اغلب نوشته ها از اين گياه به عنوان يک گياه زراعي نسبتاً جديد ياد شده است .

 

 از بين کشورهاي توليد کننده آن هندوستان با داشتن حدود ۶۰ درصد سطح زير کشت جهاني ( ۸۳۱ هزار تن ) را به خود اختصاص داده است . ايالات متحده آمريکا با عملکرد ۱۴۸۵ کيلوگرم در هکتار بيشترين متوسط عملکرد جهاني را در بين کشورهاي توليد کننده گلرنگ داراست .

اسلاید ۲ :

هدف از مطالعه و تحقيق حاضر

۱- تعيين مناسب ترين مقادير مصرف کود نیتروژن و رسيدن به حداکثر عملکرد کمي و کيفي

۲- تعيين بهترين آرايش  کاشت براي دستيابي به عملکرد بالا

 

۳- تعيين بهترين تاريخ کاشت براي رسيدن به حداکثر عملکرد کمي و کيفي در استان مرکزي

 

  ۴  – بررسي شاخص هاي رشد و تعيين ارتباط آنها با عملکرد دانه با توجه به  تراکم- کود نيتروژن و تاريخ کاشت

اسلاید ۳ :

گیاه شناسی

¨گلرنگ (Carthamus tinctorius)

¨خانواده composite

¨سه ناحیه را به عنوان مبدا، برای گونه زراعی گلرنگ پیشنهادشده است که اولی در هند، دومی در افغانستان وسومی در اتیوپی مي باشد.

¨

¨دانه فندقه

¨به طور کلی دانه گلرنگ متشکل از ۴۰-۲۵ درصد روغن و در ارقام جدید تا ۴۵ درصد روغن، ۵۵-۳۰ درصد پوسته، ۲۲-۱۲ درصد پروتئین و ۱۰-۳ درصد رطوبت می باشد.

¨

اسلاید ۴ :

مزایای زراعت گونه های گلرنگ

¨

  الف) دانه گونه های گلرنگ دارای ۴۰-۳۰ درصد

روغن، ۲۰-۱۲ درصد پروتئین و ۸-۵ درصد رطوبت

بوده و روغن آن برای آشپزی و مصارف دارویی

مناسب است.

¨

¨

 ب) زراعت آن آسان بوده و می توان آن را کاملاً مکانیزه کشت کرد و به کارگر کمی نیاز دارد.

¨

  د) جوانه گلرنگ بسیار قوی بوده و می تواند سله های سنگین را شکافته و بیرون بیاید.

¨

    ه) دوره زراعت این گیاه کوتاه بوده و محصول آن در تابستان می رسد و به همین دلیل بعد از برداشت، وقت کافی برای تهیه زمین کشت گندم وجود خواهد داشت.

اسلاید ۵ :

بررسی منابع

  (۱۹۹۶   Williams)   نتایج این آزمایش نشان داد که تراکم بر هر سه جزء عملکرد بوته (تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن دانه) موثر است.

¨

    (۱۹۷۸ Able) طی بررسی ۳ ساله به این نتیجه رسید:

      در تراکم کمتر تعداد دانه در طبق، وزن دانه و تعداد طبق در هر بوته بیشتر از تراکم زیاد بود در حالی که تراکم بیشتر (کشت به روش جفت-ردیف) تعداد بوته بیشتری در واحد سطح داشته است، به طوری که درنهایت عملکرد مشابهی از دو روش کاشت به دست آمد. بنابراین یافته های این آزمایش از نظر  تاثیر تراکم بر اجزای عملکرد با نتایج آزمایش هاج و همکاران (۱۹۶۸) مطابقت دارد.

 

اسلاید ۶ :

      (عمارت پرداز ۱۳۶۷) در یک بررسی، اثر تراکم بوته بر زمان وقوع جوانه زنی،         ساقه دهی، تکمه دهی، را فاقد اثر معنی دار دانست. در حالی که این اثر بر         وقوع مرحله گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک در سطح احتمال یک درصد        معنی دار بود. وی همچنین عنوان کرد که گل دهی و رسیدگی در تراکم ۲۵۰       هزار بوته در هکتار زودتر از تراکم های بوته دیگر رخ می دهد.

    (۱۹۷۸ Able) تراکم مطلوب بوته را می توان با تغییر فاصله ردیف های کاشت و یا فاصله بوته در روی ردیف کاشت (آرایش کاشت) بدست آورد.

     (نصر و همکاران) اثر سه تراکم ۵۳۳،۲۶۶،۱۳۳ هزار بوته در هکتار را بر روی رقمی بهاره بررسی کردند و اظهار داشتند که با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه افزایش می یابد. آنها حد مطلوب تراکم گیاهی را در فواصل ۱۰*۵/۳۷ سانتی متر (۲۶۶ هزار بوته در هکتار) توصیه کردند.

اسلاید ۷ :

    (سینگ )در مطالعه ای در هندوستان چنین عنوان کرد که با کاهش فاصله ردیف ها از ۷۵ سانتی متر به ۶۰ سانتی متر، عملکرد دانه گلرنگ افزایش می یابد، ولی پس از آن با کاهش فاصله ردیف ها تا ۴۵ سانتی متر ، تفاوت معنی داری پیدا نمی کند.

 

    (هواگ و همکارانش) در مطالعه اثر تیمارهای کودی و فواصل ردیف ها بر عملکرد دانه گلرنگ، بیان کرد که عملکرد دانه در فواصل ۱۵ و ۵۳ سانتی متر بیشتر از فاصله ردیف ۹۱ سانتی متر(۲۴ بوته در متر مربع) بود.

 

      ( محمدی نیکپور)اثر سه تراکم ۱۶/۷و۲۵و۵۰بوته در متر مربع را بر روی رقم پاییزه ورامین ۲۹۵ بررسی کرد و اظهار داشت که تراکم بوته اثر معنی داری بر عملکرد  دانه دارد و عملکرد دانه در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع بیشتر از تراکم ۱۶/۷ بوته در متر مربع می باشد.

اسلاید ۸ :

 

(۱۹۷۸ Able)     با افزایش تراکم بوته، ارتفاع محل انشعاب اولین شاخه از زمین افزایش یافته و زاویه بین شاخه و ساقه‌ها نیز کمتر شده است.

   (۱۹۹۰ Katal) تراکم بوته از طریق تاثیر بر عملکرد دانه تک بوته بر عملکرد دانه در واحد سطح تاثیر می گذارد. چنانچه کاهش عملکرد دانه در اثر رقابت پایین باشد، وجود تعداد زیادی بوته در تراکم های بالا می تواند کمبود عملکرد دانه تک بوته را جبران کند و عملکرد دانه در واحد سطح را افزایش دهد.

اسلاید ۹ :

    )احمدی ۱۳۸۰) کاربرد تاریخ های کاشت سبب برخورد مراحل رشد و رویش و زایش گیاه با دما ،تشعشع خورشیدی و طول روز متفاوت می گردد و از این طریق بر رشد ، نمو و عملکرد گیاهان  تأثیر

    می گذارد . تأثیر در کاشت بهاره گلرنگ غالباً با افزایش دما و طول روز طی دوران رشد رویش و زایش گیاه و در نتیجه با سریع نمو همراه می باشد.

 

    (اسمی ۱۳۷۶)در بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ بهاره، بیان کرد که تعداد دانه در طبق مهمترین جزء عملکرد دانه است. در این مطالعه تعداد طبق در گیاه و تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشتند.

اسلاید ۱۰ :

     (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) تعداد کمتر غوزه در گیاه در تاریخ کاشت های دیرتر منجر به افزایش اندکی ، در تعداد دانه در هر غوزه گردیده است . 

    (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) تعداد غوزه در گیاه در تاریخ کاشت اول معادل ۱۵٫۹۱ غوزه در گیاه بوده است که نسبت به دو تاریخ کاشت بعدی از برتری محسوسی برخوردار بود . همچنین میانگین تعداد غوزه در گیاه در تاریخ دوم و سوم نیز دراای اختلاف آماری بودند . به نظر می رسد که در تاریخ کاشت اول گیاهان توانسته اند با استفاده مطلوب از عوامل طبیعی تعداد غوزه بیشتری به وجود آورند

    (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) بیشترین تعداد دانه در غوزه (۳۴٫۱۲ عدد ) مربوط به تاریخ کاشت اول است که نسبت به دو تاریخ کاشت بعدی دارای اختلاف معنی داری است . در تاریخ کاشت دوم و سوم اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود زیرا تفاوت چشمگیری در شرایط محیطی ( مخصوصاً درجه حرارت ) بین این دو تاریخ کاشت وجود نداشته است تا بتواند اختلاف معنی داری را بوجود آورد .