لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فرض تحقيق:

q ايران در توليد و صادرات اقلام گروه صنايع غذايی دارای مزيت نسبی است.

هدف تحقيق:

q شناسايی و تعيين مزيت نسبی در گروه صنايع غذايی (کالاهای منتخب) و بررسی عملکرد صادراتی آن طی چند سال اخير

 روش تحقيق:

q در اين تحقيق از روش کاربردی مزيت نسبی آشکار شده که اولين بار توسط بالاسا ارائه شده استفاده شده است

اسلاید ۲ :

نظريات مزيت نسبی در زمينه تجارت بين الملل

lآدام اسميت: توجيه اقتصادی تجارت را بر مبنای اصل تقسيم کار و تخصص بنيان نهاد.

l

lديويد ريکاردو:  مزيت نسبی را در چهار چوب نظريه ارزش- کار ارائه  کرد.

l

lهابرلر: مزيت نسبی را بر اساس نظريه هزينه فرصت تشريح کرد.

l

lهکشر اهلين: اين نظريه بر اختلاف ميان موجودی عوامل و شدت کاربرد عوامل استوار است.

l

lليندر: اين نظريه درباره تجارت کالا در دو کشور بدون در نظر گرفتن مسير تجارت بحث می کند.

اسلاید ۳ :

تمايز ميان مزيت نسبی از لحاظ نظری و کاربردی و عوامل موثر بر آن

qمفهوم نظريه مزيت نسبی از لحاظ نظری

l

qمفهوم نظريه مزيت نسبی از لحاظ کاربردی

l

qعوامل تعيين کننده مزيت نسبی

اسلاید ۴ :

معيار مزيت نسبی آشکار شده

lشاخص ليزنر

l

lشاخص بالاسا

l

lشاخص تکامل يافته بالاسا

l

lشاخص مدرن ( RCA)

اسلاید ۵ :

مطالعات کاربردی انجام شده

ü جعفري صميمي احمد، شفيعي شهريار، (۱۳۸۰) بررسي مزيت نسبي اشتغال زايي، صادراتي و ارزش افزوده اي صنعت نساجي در استان مازندران

ü

üابراهيمی سالاری تقی، (۷۹-۱۳۷۰) بررسی کمی مزيت نسبی صادراتی کنستانتره ميوه استان خراسان

ü

ü فرح بخش، ندا – نوروزی، بيتا (۱۳۸۰) تجزيه و تحليل توانمنديهای توليدی و صادراتی صنايع غذايی ايران

اسلاید ۶ :

مقاله های خارجی در زمينه مزيت نسبی

qIMRE FERTO and LIONEL J.HUBBARD, Department of agricultural Economics and Food Marketing, University of Newcastle upon Tyne, UK Budapest  October (2007)

q بررسی مزيت نسبی و رقابت پذيری بخش کشاورزی مجارستان در مقايسه با اتحاديه اروپا با بکار گرفتن چهار شاخص مزيت نسبی آشکار در طول سالهای ۱۹۹۲تا ۱۹۹۸

q

q Elias Sanidas, Economics, university of Wollongong Australia (2003)

q   بررسی مزيت نسبی آشکار و توسعه اقتصادی با تکيه بر آسيای شرقی

q

q K.A.Koekkoek and L.B.M.Mennes, Erasmus University. Rotterdam Netherlands’ (2005)

q

q بررسی مزيت نسبی آشکار در صنايع توليدی با تمرکز بر کشور هلند

اسلاید ۷ :

نتيجه گيری

qبا محاسبه متوسط شاخصهای RCA و SRCA  در طی سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۱ ملاحظه می شود که روند حرکت وضعيت نسبی اين ۲۲ قلم  کالا در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۱ بطور نوسانی نزولی بوده ولی در سال ۲۰۰۵ سير صعودی را طی می کند. در طی سالهای مودر مطالعه ايران با نوساناتی در مزيت نسبی همراه بوده و در اين ۲۲ کالا بطور تقريبی در طی سالهای مورد بررسی حدوداً نيمی از کالاهای منتخب هر ساله دارای مزيت بوده است. شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که ايران در صنايع غذايی بطور تقريبی دارای مزيت می باشد.