لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی میوه الو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی میوه الو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه 

آلو از ميوه های مهم مناطق معتدله  بوده وپس از هلو در درجه دوم است .

 درخت آلو درمناطق سردسيربه خوبی رشد كرده ومحصول توليد می كند.

 آلو يك ميوه  آبدار، خوشمزه وباارزش است .

اسلاید ۲ :

رده بندی

دربين ميوه های هسته دار، آلوها خيلی متنوع هستند.

جنس prunus ، زير خانواده prunoideae ،خانواده Roseaceae

تعداد كروموزوم پايه آلو X=8

طبقه بندی ارقام آلو براساس :

۱)  رابطه بين ظهور جوانه گل وجوانه برگ.

۲)  تعداد گل درهرجوانه .

۳)  قطر جام گل.

۴)  فاصله گلبرگ درجام گل

۵)  شكل گلبرگ.

۶)  شكل كاسه گل.

۷)  شكل كاسبرگ.

۸)  طول دم ميوه

۹)  درجه كركدار بودن دم ميوه

 

اسلاید ۳ :

تركيبات ميوه آلو

 

(آب ،چربی ، فيبر ،خاكستر، پروتئين)

( انرژی ، مواد معدنی ،مواد جامد قابل حل )

(اسيدهای آلی، اسيدمالنيك ، اسيدكونيك، اسيديته قابل تيتراسيون )

(ساكارز، گلوكز ، فروكتوز )

(سديم ،پتاسيم، كلسيم ،آهن، منيزيم، روی)                                (ويتامين C ،تيامين ،كاروتن ،ريبوفلامين)

تركيبات مغز هسته آلو

(آب، پروتئين،چربی، ليسيتين ،موادقندی)

 (فيبر،خاكستر، آميگدالين ،فسفر)

اسلاید ۴ :

منشأ وپراكندگی آلو                                               

درسال ۱۹۷۶ واتكينز ۵ مركز پيدايش برای آلو تعيين كرد كه عبارتنداز:

اروپا :prunus domestica  ( آلوی اروپايی)

آسيای غربی :  P.insititia ( آلوی دامسن)

آسيای غربی وآسيای مركزی : P.cerasifera (آلوی گيلاسی)

چين : P. salicina (آلوی ژاپنی)

 آمريكای شمالی : P.americana (آلوی آمريكايی)   

اسلاید ۵ :

منطقه توليد

آلوها به طور وسيعی درتمام مناطق معتدل جهان كاشته می شوند.

كشورهای اروپايی بزرگترين توليد كنندگان آلو هستند.

دومين توليدكننده رومانی

 

كشورهای عمده توليدكننده عبارتنداز: چين، يوگسلاوی (سابق)،  آلمان وايالات متحده آمزيكا

 

اسلاید ۶ :

انواع آلوها

آلوی آمريكايی Prunus Americana

آلوی اروپايی

آلوی ژاپنی (آلوی شرقی)

ارقام آلو

 ايتاليايی ، بزرگ ، برزيدنت، گرين گيچ ، زودرس وشفاف گيچ

رين كلود، طلايی شفاف، دنيستونز سنوپرب، قطره طلا، پوند ويكتوريا ، برادشا، بيوتی، بورموزا، آ دورادو، جون بلاد، شروپشاير، كلسی، دامسون، فارليك پروليفيك ، سانتاروزا،مری پوزا، استاركينگ دليشز

اسلاید ۷ :

آب وهوا

آلوها دربخشهای وسيع از مناطق نيمه گرمسيری تا مناطق مرتفع معتدل كاشته می شوند.

بيشتر آلوهای تجاری درارتفاعات كم تا متوسط منطقه هيماليا قرار گرفته اند.

آلوهای اروپايی به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ساعت دماي كمتراز ۲/۷ درجه سانتيگراد سرمای زمستانه نيازدارندو دراول فصل گل می دهند.

آب كافی با كيفيت خوب برای آبياری از اهميت بالايی برخورداراست.

ارقامی مثل  رين كلودال تا نا  تحمل زيادی به كم آبی دارند.

اسلاید ۸ :

خاک

نوع خاك برای آلو اهميت زيادی ندارد.

خاكهای عميق شنی لومی با زهكشی خوب و عاری ازشوری وقليائيت

آلوهای اروپايی در خاكهای لومی سنگين ورسی غنی ازمواد آلی

انواع پايه

پايه ميروبالان

پايه ماريانا

پايه های آلوی آمريكايی

پايه های رومانيايی  

 

اسلاید ۹ :

ازدياد آلو

üروش جنسی :  كاشت بذر (نهالهای يكنواخت توليدنمی كنند)

 

üروشهای غيرجنسی :     

۱- خوابانيدن( ريشه دهی درپاييز، اواخر زمستان واوايل بهار به سهولت)

۲-  قلمه زدن (ريشه دهی قلمه شاخه های باريك بهتراز ريشه دهی قلمه های

شاخه های كلفت تر است)

۳- پيوند

اسلاید ۱۰ :

كاشت آلو

درمناطقی باسرمای شديد زمستانه آلورا اول بهار( قبل ازباز شدن جوانه ها) می كارند. (جلوگيری از خطرسرما)

درمناطقی با زمستان ملايم آلو در پاييز هم کشت می شود.

فاصله كاشت:

فاصله رديف های كاشت۶ متر،فاصله درختها درروی رديف ۶متر

درخاكهای سبك فاصله كاشت نزديكتر به اندازه  ۴/۵×۴/۵  متر

ارقامی كه تيپ رشدی بهتری دارند درخاكهای لومی شنی بافاصله های ۶/۶×۶/۶ متر يا ۲/۷×۲/۷ متر