لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

نمايش مقادير داده‌ها

     براي نمايش داده‌ها بر روي صفحه مانیتور از cout كه بدنبال آن عملگر درج يعني >> قيد شده باشد استفاده مي‌گردد.

بايستي توجه داشت كه دوكاراكتر < پشت سر هم توسط C++ بصورت يك كاراكتر تلقي مي‌گردد.

مثال :

üبرای نمایش پيغام good morning بر روی صفحه نمایش  :

cout << “good morning”;

üبرای نمایش مقدار متغیر X بر روی صفحه نمایش :

cout << x ;

اسلاید ۲ :

نمايش مقادير داده‌ها

     براي نمايش داده‌ها بر روي صفحه مانیتور از cout كه بدنبال آن عملگر درج يعني >> قيد شده باشد استفاده مي‌گردد.

بايستي توجه داشت كه دوكاراكتر < پشت سر هم توسط C++ بصورت يك كاراكتر تلقي مي‌گردد.

مثال :

üبرای نمایش پيغام good morning بر روی صفحه نمایش  :

cout << “good morning”;

üبرای نمایش مقدار متغیر X بر روی صفحه نمایش :

cout << x ;

 

اسلاید ۳ :

دریافت مقادیر متغیرها

    به منظور دريافت مقادير براي متغيرها در ضمن اجراي برنامه از صفحه كليد، از cin كه بدنبال آن عملگر استخراج يعني << قيد شده باشد مي‌توان استفاده نمود.

 

اسلاید ۴ :

 از عملگرهاي ++ و —  مي‌توان به دو صورت پيشوندي و پسوندي استفاده نمود.
د
ر دستورالعمل‌هاي پيچيده عملگر پيشوندي قبل از انتساب ارزيابي ميشود و عملگر
پسوندي بعد از انتساب ارزيابي مي‌شود.

اسلاید ۵ :

 توضيحات در برنامه باعث خوانائي بيشتر و درك بهتر برنامه ميشود.

بنابراين توصيه بر آن است كه حتي الامكان در برنامه‌ها از توضيحات استفاده نمائيم.

الف: اين نوع توضيح بوسيله // انجام مي‌شود. كه كامپيوتر هر چيزي را كه بعد از // قرار داده شود تا انتهاي آن خط اغماض مي‌نمايد.

مثال :

c=a+b;//c is equal to sum of a  and b

ب:توضيح نوع دوم با /* شروع شده و به */ ختم مي‌شود و هر چيزي كه بين* ‌/ و */ قرار گيرد اغماض مي‌نمايد .

مثال :

    / * this is a program

    to calculate sum of

    n integer numbers */

اسلاید ۶ :

.۱در دستور زیر مقدار X پس از اجرای دستور چقدر است؟

X=(3*9*(3+(9*3/(3))));

.۲کد زیر چه چیزی را چاپ می کند؟

cout<< “*\n**\n***\n****\n*****\n”;

.۳برنامه ای بنویسید که پنج عدد صحیح را بخواند و بزرگترین و کوچکترین آنها را بدست آورد و چاپ کند.

.۴برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و مشخص کند این عدد فرد است یا زوج؟

.۵برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را بخواند و مشخص کند که آیا اولی مضربی از دومی است یا خیر ؟

.۶برنامه ای بنویسید که توان ۲ و توان ۳ اعداد یک تا ۱۰ را به صورت یک جدول چاپ کند.