لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بهبود مستمر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بهبود مستمر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اصول مديريت كيفيت فراگير
 از ديدگاه بسترفيلد

 • ۱٫ مديريتی متعهد
 • ۲٫ تمركز پايدار بر مشتريان داخلی و خارجی
 • ۳٫ مشارکت موثر و فراگير نيروی كار
 • ۴٫ بهبود مستمر
 • ۵٫ رفتار با تامين كنندگان همانند رفتار با شركا
 • ۶٫ استقرار سيستم سنجش عملكرد فعاليتها

اسلاید ۲ :

اصول مديريت كيفيت فراگير
 از ديدگاه رمپرساد

 • ۱٫ تمرکز بر مشتری
 • ۲٫ مشارکت تمام پرسنل
 • ۳٫ تمرکز بر بهبود مستمر
 • ۴٫ فرآیند گرایی
 • ۵٫ اقدام براساس واقعیتها

اسلاید ۳ :

اصول مديريت كيفيت فراگير
 از ديدگاه رمپرساد

Quality Systems versus Improvement Tools & Techniques

Quality systems may be distinguished from quality tools in that they are

typically more holistic with the goal of providing a organizational model and

philosophy setting direction for how the organization operates.

  Malcolm Baldrige/ EFQM

  ISO 9001

  QS-9000

  Deming 14 points / System of Profound Knowledge

Improvement tools and techniques may be distinguished as a specific technique

used for a specific improvement initiative or problem to solve.

  SPC

  Cost of Quality

  Quality Function Deployment

اسلاید ۴ :

متدولوژی شش سيگما

vرويکرد شش سيگما توانست :

ü  مشارکت مديران و کارشناسان

ü  بهبود فرآيند ها بصورت سيستماتيک

ü افزايش رضايت مشتريان  

ü   نتايج مالی خيره کننده    

ü    ايجاد فرهنگ بهبود مستمر در سازمانها