لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تأثير اسيدهاي چرب كونژوگه بر روي ميزان چربي شير توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تأثير اسيدهاي چرب كونژوگه بر روي ميزان چربي شير قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معرفي اسيد لينولئيك كونژوگه شدن موجود در چربي شير و اهميت آن در تغذيه درماني

چربي شير حاوي چندين تركيب بيولوژيكي ويژه مي باشد كه به روشني نقش تاثير گذارنده آنها به عنوان عوامل ضدسرطان شناخته شده است . يكي از اين تركيبات، اسيد لينولئيك كونژوگه مي باشد و فراورده هاي مختلف لبني منبع عمده اين تركيبات بوده و عمدتاً در رژيم غذايي انسان گنجانده مي شود. در اكثر تحقيقات پزشكي، اثرات ضد سرطاني اين تركيبات بر روي مدلهاي حيواني صورت پذيرفته و ثابت شده است كه اسيد لينولئيك كونژوگه (CLA) تاثيرات مثبتي بر كاهش اين بيماري دارد. در گاوهاي شيرده، مسير توليد و سنتز اين تركيب، از طريق جذب اسيدهاي چرب واسطه بيوهيدروژنه شده شكمبه و متعاقباً تبديل آن به شكل كونژوگه توسط آنزيم هاي Desaturase غدد پستاني مي باشد . مطالعات متعددي ، اثرات اساسي و قابل توجه عوامل تغذيه اي را روي غلظت اسيد لينولئيك كونژوگه چربي شير، نشان داد و همچنين مشخص شده است كه گاوهاي يك گله در قابليت سنتز اسيد لينولئيك كونژوگه، تفاوت ژنتيكي انفرادي از خود نشان مي دهند.

بطور كلي با استفاده از دستكاريهاي جيره و شايد از طريق انتخاب ژنتيكي، محتواي اسيد لينولئيك كونژوگه چربي شير را افزايش داد. وجود اسيد لينولئيك كونژوگه مثال روشني است كه شير حاوي تركيبات دارويي خاص است كه خصوصيات خارق العاده تغذيه اي آن را مهيا مي كند.

اسلاید ۲ :

مقدمه

شير و فراورده هاي لبني حاصل از آن مهمترين منابع غذايي مورد استفاده در تغذيه هستند كه احتياجات انرژي و پروتئين با كيفيت بالا و انواع ويتامين ها و مواد معدني را برآورده مي كنند. اخيراً محورهاي تحقيقاتي بر روي تغيير محتواي چربي و پروتئين شير و تغييرات تركيبات با ارزش تغذيه اي متمركز شده است. و كاربرد شير در برنامه هاي غذايي براي كاهش عفونتهاي حلق و گلو مورد استفاده را مورد بررسي قرار مي دهد. بهرحال امروزه نتايج بررسي هاي متعدد نشان مي دهد كه محتواي غذاهاي مورد استفاده با عوامل پيشگيري كننده يا متعدد كننده ابتلا به بيماريها مرتبط مي باشد به عنوان مثال كاملاً مشخص شده است كه مرگ و ميرهاي با منشاء سرطان با نوع جيره غذايي ارتباط دارد. همچنين تاثير غذاهاي مختلف بر روي سلامتي انسان مورد بررسي قرار مي گيرد.

اصطلاح Functional Food غالباً براي توصيف عمومي دسته اي از غذاهاي مورد استفاده در تغذيه انسان به كار مي رود كه ارزش دارويي ماورايي دارد . parody و همكاران ليستي از فرآورده هاي شيري كه اثرات ضرر سرطاني را دارند، تهيه نمودند.

اسلاید ۳ :

كشف نقش اسيد لينولئيك به عنوان Functional Food به دو دهه اخير برمي گردد مقارن با زماني كه Pariza و همكارانش متوجه شده اند كه گوشت شامل عواملي ضد جهش زا و همچنين حاوي مقاديري از ايزومرهاي اسيد لينولئيك كونژوگه هستند. تحقيقات بعدي ثابت كرد كه در هنگام شيوع چندين نوع تومور سرطاني در مدلهاي حيواني مانند موش، ميزان سنتز اسيد لينولئيك كونژوگه به طور معني داري كاهش مي يابد. همچنين ثابت شده است كه مقادير تركيبات طبيعي ضدسرطاني با منشاء گياهي بسيار جزئي مي باشد با اين وجود اسيد لينولئيك كونژوگه ها تركيبي نادر و بي مانندي در مقايسه با ساير تركيبات ضدسرطان مي باشد كه با وجود مقادير ناچيز در توليدات لبني و گوشت نشخواركنندگان اثرات اعجاب آوري از خود نشان مي دهد. مطالعات پزشكي پيرامون شناخت ساير جنبه هاي اسيدهاي لينولئيك كونژوگه در حال توسعه است و ثابت شده است كه اسيد لينولئيك كونژوگه اثرات درماني زيادي را از خود نشان داده است. اين اثرات مفيد، شامل كاهش تجمع چربي در بدن، به تاخير انداختن بروز ديابت نوع II و تاخير گسترش تصلب شريان و بهبود و جلوگيري از پوكي استخوان و بهبود عملكرد سيستم ايمني مي باشد. در سالهاي اخير، جستجو براي يافتن ساير اثرات مفيد نيز ادامه دارد. اسيد لينولئيك كونژوگه يك تركيب حاوي ايزومرهاي موضعي وهندسي يك اسيد چرب ۱۸ كربنه با دو پيونده دوگانه مي باشند. در اسيدهاي چرب، دو جفت پيوند دوگانه معمولاً داراي يك گروه متيلن بين خود هستند اما در اسيد لينولئيك مذكور، يك تركيب كونژوگه مي باشد. وجود اسيدهاي چرب با بندهاي دوگانه كونژوگه اولين بار توسط Booth و همكاران (۱۹۳۵) در فرآورده هاي غذايي شناسايي شد. به طور تئوريك يك ايزومري موضعي اسيد لينولئيك كونژوگه ممكن است در موقعيت جفت باندهاي دوگانه متفاوت باشد. (۷ -۹ – ۸- ۱۰- ۹ – ۱۱- ۱۰ -۱۲ ) و يا از لحاظ ايزومري هندسي ممكن است ۹ – Trans. Cis – ۱۵-cis,11 و ۱۲ cis مي باشد.

اسلاید ۴ :

تفاوت ديگري كه بين ايزومرهاي اين اسيد چرب مي تواند وجود داشته باشد در وضعيت ايزومرهاي هندسي نسبت به هم مي باشد و عملاً ممكن است به صورت Cis – tans يا Tarns –Cis و يا trans – trans مي باشد و عملاً تمام اين حالات ممكن است. مطالعات مختلف بر روي مدلهاي حيواني به خوبي ثابت شده است كه ايزومرهاي مختلف اسيد لينولئيك كونژوگه داراي تفاوت معني داري در عملكردشان مي باشد. Parodi و همكاران (۱۹۷۷) اولين بار ثابت كرد كه چربي موجود در شير، اسيد لينولئيك كونژوگه اي از نوع ۹- ‍Cis ترانس ۱۱ مي باشد و اين ايزومري در حدود ۷۵ تا ۹۵ درصد از كل ايزومري هاي احتمالي در چربي شير را بخود اختصاص داده است. اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه چرا كه تنها ايزومري Cis-9 ترانس۱۱، اسيد لينولئيك كونژوگه مي باشد كه اثرات ضدسرطاني بسياري از خود نشان مي دهد. در مطالعات جديد انجام شده ثابت شده است كه موشهايي كه از جيره هاي حاوي كره طبيعي با ايزومري سيس ۹ و ترانس ۱۱، اسيد لينولئيك كونژوگه تغذيه نموده اند شيوع تومورهاي پستاني پاييني را در مقايسه با گروه شاهد نشان داده اند. دومين ايزومري عمده اسيد لينولئيك كونژوگه در چربي شير، ترانس ۷ و سيس ۹ مي باشد كه تقريباً ۱۰% را به خود اختصاص داده است . در تحقيقات موجود، هنوز تاثيرات بيولوژيكي اين ايزومرها بررسي نشده است زيرا مقادير دسترسي به اين ايزومري خاص، بسيار محدود مي باشد.

تجربه و تحليل پنيرهاي تجاري ثابت كرد كه ايزومري Cis-9 و ۱۱- trans يك ايزومري غالب (۸۴% -۷۸) و ايزومري (۵%-۹) trans- trans و ايزومري Cis-trans ] trans-Cis  و ايزومري Cis- Cis كمتر از ۱% مي باشد.

اسلاید ۵ :

عوامل تاثير گذارنده بر روي محتواي اسيد لينولئيك چربي شير:

  • تعدادي از مقالات تحقيقي اثرات عوامل مختلف را بر روي اسيد لينولئيك چربي شير نشان داده است. نتايج حاصله نشان داده است كه ذخيره و نگهداري فرآورده هاي لبني فاقد اثرات منفي بر روي پايداري اين تركيب مي شود.
  • تفاوتهاي عمده اي در گله هاي گاو شيري از لحاظ وجود اسيد لينولئيك كونژوگه وجود دارد. به هر حال با وجود يكسان سازي فاكتورهاي مديريتي و استفاده از جيره يكسان هنوز تنوع اساسي بين گاوها از اين لحاظ وجود دارد.
  • تنوع كه بين محتواي CLA چربي شير وجود دارد در هر صورت بيشتر از جيره غذايي تاثير مي پذيرد بطور كلي

اسلاید ۶ :

عوامل تغذيه اي كه بر روي ميزان اسيد لينولئيك كونژوگه اثر گذار است عبارتند از:

  • دسته اول عوامل تغذيه اي هستند كه سوبستراهاي لپيدي را براي بيوهيدروژناسيون در شكمبه مهيا مي كند.
  • گروه دوم شامل فاكتورهاي تغذيه اي هستند كه محيط شكمبه جمعيت و باكتريهاي موجود در آن را تحت تاثير قرار مي دهد نسبت علوفه به كنسانتره از اصلي ترين مواردي است كه قادر است تاثيرات مهمي را در فرايند بيوهيدروژناسيون و محيط شكمبه را ايجاد كند.
  • گروه سوم شامل پارامترهاي تغذيه اي است كه اثرات تركيبي بر سوبستراهاي ليپيدي و جمعيت باكتريهاي شكمبه دارد.

اسلاید ۷ :

علاوه بر عوامل تغذيه اي ، تنوع ژنتيك بين حيوانات يك عامل اساسي در غلظت مقاومت CLA مي باشد مشخص شده است كه از لحاظ ژنتيكي بعضي از گاوها با همان جيره يكسان، مقادير متفاوتي از CLA را توليد مي كنند.

اسلاید ۸ :

  • چكيده

    ايزومرهاي ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك دو گانه بطور موثري از سنتز چربي شير جلوگيري مي كند. تأثير مكمل هاي خوراكي ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك دوگانه به ميزان متابوليسم توسط باكتري هاي شكمبه وابسته است .يك تعدادي از فرايند ها براي توليد مكملهاي خوراكي استفاده شدند واثر اينها بوسيله ميزان محافظت از باكتري هاي شكمبه مشخص شده است. هدف از اين تحقيق اثرات دو تا ا زمكملهاي اسيد لينو ليئك دو گانه شكمبه محافظت شده روي سنتز چربي شير مي باشد. مكملهاي اسيد لينولئيك دو گانه بوسيله ساختار باندهاي آميدي آسيل چرب بوجود آمدند يا بوسيله ليپيد كپسوله نشده سه تا از گاوهاي هلشتاين داراي شكمبه فيستوله شده بطور تصادفي ترتيب داده شدند در يك طرح آزمايش مربع لاتين ۳×۳ .تيمار ها شامل ۱) شاهدد ۲) مكمل آميد محافظت شده اسيد لينو ليئك ۳) مكمل ليپيد كپسوله نشده اسيد لينولئيك دو گانه مكملها براي  فراهم كردن ۱۰ گرم در روز ايزومر ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك دو گانه تغذيه شده بودند. در هر دوره ۷ روز. تيماري ، ۲۱و۲۲% كاهش در بازده چربي شير بترتيب توسط مكملهاي آميد محافظت شد. وليپيد كپسوله نشده مشاهده شد. ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك دو گانه به چربي شير انتقال داده شد همچنين ۹/۷درصد  از مكملهاي ليپيد كپسوله نشده و۱/۷% از ليپيد محافظت شده به چربي شير انتقال داده شد.

اسلاید ۹ :

بطور كلي مكمل هاي آميد محافظت شده وليپيد كپسوله نشده اسيد لينوليئك دو گانه بر روي كاهش سنتز چربي شير تأثير گذاشتند واما روي بازده شير يا مصرف ماده خشك تأثيري نداشتند.

مقدمه : 

اسيد لينولئيك دو گانه يك واژه گروهي براي حالات متفاوت ترتيبات هندسي اسيد اكتادنوئيك حاوي باند هاي دو گانه مي باشد.

مكمل هاي متفاوت حاوي ايزومرهاي اسيد لينولئيك دو گانه يك كاهشي در محتواي چربي شير در گاوهاي شيري در دوران شيرواني نشان داد مقايسه هاي ايزومرهاي اسيد لينولئيك وارد شده به شير دان نشان داد. كه ايزومرهاي ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك به طور موثر از سنتز چربي جلوگيري كرد در حالي كه ۹-cis و۱۱-trans بعلاوه ۸- trans ، ۱۰-cis و ۱۱- cis ، ۱۳-trans روي چربي شير شير اثري ند اشت . اثر مكملنهاي خووراكي ۱۰- ctrans 12-cis به ميزان متابوليسم توسط باكتري هاي شكمبه وابسته است يك تعدادي از فرايند ها استفاده شدند  براي توليد مكمل هاي شكمبه محافظت شده واثر اينها بوسيله ميزان محافظت ازشكمبه ودسترسي پس شكمبه اي مشخص شد. اينها شامل ساختار نمك هاي كلسيم ، آميدهاي آسيل چرب ، مبدأ فرمالئيد پروتئين محافظتي وليپيدهاي كپسوله نشده مي باشد. مكمل هاي اسيد لينو لئيك فرموله شدند بوسيله روش هاي ديگر محافظت كردن ا زشكمبه كه ميزان كافي مورد بررسي قرار نگرفتند. هدف از اين بررسي ارزيابي دو تا از مكملهاي اسيد لينو ليئك دوگانه با باندهاي آميدي ومكمل ليپيد كپسوله نشده داراي استر هاي متيل اسيد لينولئيك دو گانه مي باشد.

يك منبع استاندارد روغني حيواني براي تعيين كردن بهبود ها واصلاح فاكتورهايي براي اسيدهاي چرب فرد استفاده شدند.

اسلاید ۱۰ :

نتايج

 مكملهاي آميد محافظت شده وليپيد كپسوله  نشده اسيد لينولئيك فراورده هاي جديدي هستند وآناليز چربي بعلاوه تركيب اسيد چرب براي هر كدام چالش هاي منحصري را به وجود آورد. براي تعيين كردن چربي كل براي مكمل آميد محافظت شده اسيدلينولئيك  نياز است به يك شرايط اسيدي كه به دشواري باند هاي آميدي را نيز مي شكند.

مادريافتيم كه به يك هيدروليزاسيدي براي مكمل آميد محافظت شده اسيد لينولئيك نياز است ونتايج نشان داد كه مكمل آميد محافظت اسيد لينو لئيك داراي يك محتواي ليپيدي ۸۷+ ۵/۱ % درصد مي باشد. 

مكمل ليپيدكپسوله نشده با محدود كردن استرهاي متيل توليد شده بود بعنوان يك منبع سيليكاو پوسته اين تركيب همراه با روغن هيدروژنه سويا حاوي اسيد هاي چرب بشكل تري گليسريد بود. نسبت پايين ايزومرهاي ۱۰- trans، ۱۲- cis اسيدلينولئيك نشان داد كه اسيد هاي چرب فرد ۱۱-cis ، ۱۳- tran اسيد لينو لئيك توليد شده بوسيله يك ترتيب سيگماتروييكي گرمايي كه به صورت مشترك تحت عنوان شرايط دمايي براي توليد مكمل ليپيد كپسوله نشده مورد نياز مي باشد. بنظر مي رسد كه ۸- trans ، ۱۰- cis اسيد لينولئيك دو گانه از طريق ايزومر ۱۱-trans، ۹- cis اسيد لينو لئيك تشكيل شده است .