لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سازماندهي و تشكيلات

nنام درس: سازماندهي و تشكيلات؛

nتعداد واحد درسي: ۳ واحد؛

nنام منبع درسي: تئوري و طراحي ساختار؛

nمؤلف: ريچارد ال دفت

اسلاید ۲ :

فهرست

بخش اول: مقدمه اي بر سازمان

فصل اول: سازمانها و تئوري سازمان

بخش دوم: سيستم باز

فصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان

فصل سوم: محيط خارجي

بخش سوم: ساختار و طراحي سازمان

فصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعات

فصل پنجم: اندازه،چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمان

فصل ششم: مباني ساختار سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني

اسلاید ۳ :

مقدمه :

n”بيشتر مديران امروز بايد چنين احساس كنند كه در يك هواپيماي بسيار سريع در حال پرواز هستند و همزمان با آن در حال ساخت چنين هواپيمايي مي باشند“.

اسلاید ۴ :

تعريف سازمان

(۱يك نهاد اجتماعي است؛

(۲كه مبتني بر هدف مي باشد؛

(۳ساختار آن بصورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستمهاي فعال و هماهنگ است؛

(۴با محيط خارجي ارتباط دارد.

اسلاید ۵ :

دلايل اهميت سازمان

.۱براي دستيابي به هدفها و نتيجه هاي مورد نظر،منابع لازم را تهيه و تأمين كند.

.۲كالاها و خدمات ره به صورتي كارا و با راندماني بالا توليد و ارائه كند.

.۳نوآوري را تشويق و تسهيل نمايد.

.۴از كامپيوتر و تكنولوژي نوين استفاده كند.

اسلاید ۶ :

دلايل اهميت سازمان

.۵خود را با عوامل محيطي و در حال تغيير وفق دهد و بر آنها اعمال نفوذ كند.

.۶به آنچه مورد نظر مشتريان،مالكان و كاركنان است ارج نهد و بر ارزش آنها بيفزايد.

.۷بكوشد تا با چالشهاي حاصل از ناهمگوني نيروي كار دست و پنجه نرم كند،مسائل اخلاقي را رعايت نمايد و موجب انگيزش،تشويق و هماهنگي كاركنان شود.

اسلاید ۷ :

سازمان بعنوان سيستم باز

سيستم باز: به محيط وابسته نيست، خودمختار است، مسدود است و به اصطلاح مهر و موم شده و با دنياي خارج هيچ رابطه اي ندارد. محيط پايدار و قابل پيش بيني است و در سيستم دخالتي نمي كند تا موجب بروز مسائلي گردد.

اسلاید ۸ :

تئوري نظم ناشناخته

nما در يك دنياي پيچيده،پر از رويداد و نامطمئن به سر مي بريم؛

nويژگي دنياي ما:شگفتي،تغييرات سريع و ابهام؛

nدر تئوري نظم ناشناخته به اين مطلب توجه مي شود كه پديدۀ تصادف و بي نظمي در مرزها و محدوده هاي مشخصي يا الگوهاي بزرگتري از نظم رخ مي دهد.

اسلاید ۹ :

تئوري نظم ناشناخته

nيكي از ويژگيهاي تئوري نظم ناشناخته را ”اثر پرونه اي“مي نامند؛يعني رويدادهاي كوچك موجب اثرات شگفت مي شود.

nيك پروانه كه بر روي شهر پكن پر مي زند مي تواند هوا را برهم زند كه سرانجام بر هواي ايالات متحدۀ آمريكا اثر خواهد گذاشت.

 

اسلاید ۱۰ :

nشركتهاي كنوني همانند هوا هستند كه يك رويداد كوچك مي تواند نتايجي خارج از توان آنها بوجود آورد.

nمديريت سازمانهايي كه دچار هرج و مرج شده اند كارها را بر دوش تيمها قرار داده اند،آنها با مشتري در تماس بيشتري باشند، از اختيارات بيشتري برخوردار گردند و سازمان داراي ساختار افقي (نه عمودي) گردد.

n