لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Categories of loading گروه هاي بار گذاري

الف ) بارگذاري عمومي: بارهايي هستند كه به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد مي شوند.

مثال :فشار هاي داخلي و خارجي مانند فشار سرويس بار هاي ناشي از گشتاور مانند باد و زلزله

ب ) بارهاي موضعي : بارهايي هستند كه از اتصالات خارجي مانند  لو له ها و عيره نتيجه مي شوند.

 مثال : بار هاي پيچشي- بار هاي برشي

اسلاید ۲ :

Type of loading انواع بار گذاري

الف ) بار گذاري مداوم يا پيوسته:

مثال : وزن مخزن در حالي كه در سرويس نيست-نيروي ناشي از باد

ب ) بار گذاري لحظه اي يا متغير:

مثال : فشار حاصل از تست هيدرو استاتيك، زلزله، Shut down، Start up

اسلاید ۳ :

استانداردهاي مورد استفاده

  • ASCE :American Society of Civil Engineering

انجمن مهندسان راه ساختمان آمريكا

  • UBC : Uniform Building Code

كد ساختمان سازي يكپارچه

اسلاید ۴ :

نيروي باد

الف)  اگر نسبت ارتفاع مخزن (h) به قطر مخزن  ( D )  كوچكتر از

   ۴ باشد دوره تناوب كمتر از ۱ ثانيه باشد مخزن صلب مي باشد و داريم:

F= qZ G Cf Af

 

ضريب نيرو كه وابسته به شكل است     Cf = (0.7-0.9)

   Af = سطح قرار گرفته در معرض باد

ب )  h/D > 4 و T >1 sec  آنگاه مخزن انعطاف پذير مي باشد داريم:

F= qz Gf Cf Af

اسلاید ۵ :

استاندارد UBC

P=Ce Cq qs I فشار باد درهر ارتفاع 

Cq = 0.8

‍‍

اسلاید ۶ :

Z = ارتفاع معادل مخزن

IZ = (Z) شدت اغتشاش در ارتفاع

 

اسلاید ۷ :

الف) مراكزشهرهاي بزرگ

 ب) اطراف شهر ها يا حومه شهر ها  شهرك ها 

ج) زمين هاي بزرگ كه بصورت پراكنده ساكن دارند و ارتفاع آنها كمتر از ۳۰ پا يا ۹٫۱ متر است.

د) مناطق هموار و تخت ومناطق ساحلي كه بصورت مستقيم با بادهايي كه بروي آب هاي آزاد مي وزند در تماس هستند.

اسلاید ۸ :

Kz = ضريب فشار ناشي از سرعت باد   (۳-۳aجدول )

Kzt = ضريب موقعيت جغرافيايي

مقدار آن ۱ يك است مگر اينكه اطراف يا روي تپه واقع باشد.

I =  ضريب اهميت (۳-۱جدول )