لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عناوين مورد بحث

 • انگيزه‌ها و اصول عمومي
 • پيش زمينه
 • ضرورت و اهداف
 • تشريح متدولوژي ارزيابي کارايي
 • مثال كاربردي: سيستم خود پرداز بانكي(ATM)
 • جمع بندي و نتيجه گيري

اسلاید ۲ :

انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار

üهزينه هاي هنگفت مالي، انساني و زماني توليد و توسعه يك سيستم نرم افزاري بزرگ

 

üكيفيت  نرم‌افزار تا حدود زيادي توسط مشخصه‌هاي كارايي مثل زمان پاسخ، توان عملياتي، و بهره‌وري منابع تعيين مي‌شود

üشناسايي زود هنگام مشكلات كارايي در سطح معماري نرم‌افزار

×افزايش هزينه تغيير طراحي با جلو رفتن در فرايند توليد

×

üتأييد اعتبار انتخابهاي طراحي  يا  مقايسه طراحي هاي مختلف از ديدگاه كارايي

ü

دو پرسش در اينجا مطرح است:

–چگونه كارايي را در فرايند توليد نرم‌افزار ارزيابي كنيم؟

–كي كارايي بايد ارزيابي شود؟

اسلاید ۳ :

 كارايي چگونه ارزيابي مي‌شود؟

 • رويكرد مبتني بر اندازه‌گيري(Measurement-based)

–اندازه‌گيريهاي مستقيمي روي سيستم درحال اجرا يا يك نمونه انجام مي‌گيرد؛ اين اندازه‌گيريها، براي شناسايي گلوگاه‌ها بكار مي‌روند.

 • رويكرد مبتني بر مدل (Model-Based)

–يك مدل كارايي از سيستم نرم‌افزاري ساخته مي‌شود؛ از اين مدل براي تقليد رفتار سيستم و پيش‌بيني كارايي آن استفاده مي‌گردد. 

اسلاید ۴ :

ارزيابي كارايي مبتني بر مدل

 • مزايا:

ü  نيازي به يك سيستم در حال اجرا ندارد.

ü  از مراحل نخست طراحي قابل اعمال مي‌باشد.

 • معايب:

û  دقت پيش‌بيني كارايي به دقت مدل نرم‌افزار  بستگي دارد  (به هرحال، دقت ۱۰۰% لازم / منطقي نيست).

û  گزارش دادن بازخورد، به خاطر ساختار متفاوت مدل كارايي نسبت به مدل نرم‌افزار، ممكن است دشوار باشد.

اسلاید ۵ :

ضرورت و اهداف

 • توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ارزيابي كارايي طراحي نرم افزار با ويژگي هاي زير:

× استفاده آسان، و احتمالاً تجميع آن با ابزارهاي CASE

× مبتني بر نمادسازي هاي استاندارد، در صورت در دسترس بودن و  مناسب بودن

× از مراحل نخست قابل اعمال باشد

× تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي

     استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح

اسلاید ۶ :

ضرورت و اهداف

 • توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ترجمه اتوماتيك توصيفهاي UML‌ معماري نرم‌افزار به مدلهاي كارايي QNM
 • تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح
 • چرا تحليل كارايي در سطح معماري نرم‌افزار؟

×تجريد مناسب سطح معماري نرم‌افزار

×تحليل در مرحله اوليه توليد نرم‌افزار، فازي که در آن انتخاب هاي اساسي مؤلّفه‌ها و تعامل بين آنها صورت مي‌گيرد

×تأثير  قابل توجه تصميم‌هاي معماري  بر ويژگيهاي كيفي، از جمله كارايي

 • چرا استفاده از زبان مدلسازي UML؟

× توصيف جنبه‌هاي ايستا و پوياي نرم‌افزار با استفاده از نمودارهاي مختلف

×بكارگيري نمادسازي و چارچوب مفهومي يكسان  براي توصيف، طراحي تا پياده‌سازي

×گسترش‌پذير ي كامل  با مكانيزم‌هاي توسعه و حاشيه‌نويسي و قابليت تطابق با نياز خويش

×پشتيباني گسترده توسط مجموعه وسيعي از ابزارها

 • چرا استفاده از مدل كارايي QNM؟

×  عمومي‌ترين مدل كارايي 

×دقت نسبتاً بالاي نتايج كارايي و كفايت و كارا بودن آن در تحليل و ارزيابي مدل

×تحليل توسط روشهاي تحليلي و يا شبيه‌سازي به منظور ارزيابي مجموعه‌اي از شاخصهاي كارايي مثل بهره‌وري منابع، توان عملياتي، زمان پاسخ به مشتري و غيره

اسلاید ۷ :

روش پيشنهادی پروژه

۱-   تبديل اتوماتيك نمودارهاي UML (توصيف کننده معماری نرم افزار) به اسناد XML با استفاده از Unisys XMI كه بصورت آماده در Rational Rose پشتيباني مي‌شود.

۲-  فراهم كردن الگوريتمي براي استخراج اطلاعات كارايي از سند XML.

۳-  در آوردن اطلاعات استخراج شده به قالبي مناسب براي توليد اتوماتيك QNM جهت محاسبه اندازه‌هاي كارايي.

۴-  تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي  QNM‌ و ارائه بازخورد مناسب به طراح.

اسلاید ۸ :

روش پيشنهادی پروژه

۱-   تبديل اتوماتيك نمودارهاي UML (توصيف کننده معماری نرم افزار) به اسناد XML با استفاده از Unisys XMI كه بصورت آماده در Rational Rose پشتيباني مي‌شود.

۲-  فراهم كردن الگوريتمي براي استخراج اطلاعات كارايي از سند XML.

۳-  در آوردن اطلاعات استخراج شده به قالبي مناسب براي توليد اتوماتيك QNM جهت محاسبه اندازه‌هاي كارايي.

۴-  تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي  QNM‌ و ارائه بازخورد مناسب به طراح.

اسلاید ۹ :

نمودارهاي UML مورد استفاده

 • نمودارهاي UML Collaboration‌ براي توصيف معماري نرم‌افزار در سطح بالا
 • نمودارهاي Deployment جهت اختصاص مؤلفه‌هاي نرم‌افزار به منابع سخت‌افزاري
 • نمودارهاي تعاملي، مثل نمودارهاي Sequence و Collaboration براي مدل كردن رفتار نرم‌افزار
 • نمودارهاي Use Case براي استخراج اطلاعات مورد نياز براي مشخص كردن بارهاي‌كاري
 • استفاده از پروفايل كارايي UML (UML Profile for Schedulability, Performance and Time) براي:

× نمايش و توصيف نيازمنديهاي كارايي در  UML

× بكارگيري  يك نمادسازي استاندارد در توصيف اين ويژگيها

× پشتيباني ابزارهاي موجود

اسلاید ۱۰ :

مزيت روش مطرح شده

۱-    QNM حاصل نيازي به توسعه و گسترش آن با اطلاعات مربوط به كارايي اضافي ندارد .

۲-  فقط بلوكهاي سازنده استاندارد UML (به همراه گسترش تعريف شده در پروفايل كارايي) براي ساخت و حاشيه‌نويسي مدل نرم‌افزار بكار مي‌روند.

۳-  بعد از تحليل و ارزيابي مدل كارايي استخراج شده، نتايج حاصل تفسيرشده و به صورت بازخورد مناسب، در اختيار طراح قرار داده مي‌شود.