لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   آزمونهاي ملاكي (Criterion referenced)

   آزمونهايي هستند كه براساس ملاك مطلق تهيه  مي شوند و ميزان دستيابي به حدي از مهارت كه از پيش تعيين شده است را مشخص مي كنند .

    مثال : امتحانات جامع علوم پايه و پره انترني

اسلاید ۲ :

 آزمونهايي كه براساس ملاك نسبي تهيه مي شوند و عملكرد فرد با عملكرد گروهي از يادگيرندگان سنجيده مي شود.

    مثال :‌ كنكور سراسري

اسلاید ۳ :

هدف از تحليل سوالات يك آزمون :

 • تشخيص نقاط قوت و ضعف آزمون است.
 • بررسي كيفيت سوالات است.
 • تعيين درجه سختي آزمون است.
 • تعيين قدرت تمايز سوالات است
 • ميزان دستيابي به اهداف آموزش است.

اسلاید ۴ :

مراحل تجزيه و تحليل سوالات آزمون

 • تعيين نمره هر يك از دانشجويان
 • رتبه بندي دانشجويان بر اساس شايستگي ( از بالا به پايين)
 • تعيين گروههاي بالا و پايين
 • محاسبه شاخص دشواري هر يك از سوالات
 • محاسبه شاخص تمايز هر يك از سوالات
 • ارزيابي انتقادي سوالات به منظور قبول,‌ تجديد نظر و يا حذف هر كدام ازآنها 

اسلاید ۵ :

 • ضريب دشواري “difficulty index”
 • ضريب دشواري سوال عبارتست از درصد دانشجوياني كه به سوال پاسخ صحيح داده اند.

Difficulty index= R/T * 100

(RU+RL) / T     or  (H+L) / T * 100

اسلاید ۶ :

ضریب دشواری 

   مثال: دريك كلاس ۷۵ نفره يك سوم بالا و پايين در هر گروه ۲۵ نفر مي باشد. گزينه صحيح الف بوده  است.

اسلاید ۷ :

ضریب دشواری 

D= (Ru+ Rl) / T * 100

D= (20+10)/50* 100= 30/50*100=60%

تفسير:

۰/۳ تا ۰/۷خوب

بالاي ۰/۷ آسان

كمتر از ۰/۳ سخت

اسلاید ۸ :

ضريب تشخيصي(تميز)
(discrimination index)

    منظور از DI‌ اين است كه سوال امتحاني تا چه حد توانسته دانشجويان قوي را از دانشجويان ضعيف جدا كند.

DI = (Ru-Rl)/(T/2) * 100

DI= (H-L) / (T/2) *100

اسلاید ۹ :

طرز محاسبه ضريب تشخيص

 • بر حسب نمرات دانشجويان به سه دسته بالا, وسط و پايين تقسيم مي شوند.
 • براي هر يك از سوالات تعيين مي كنيم كه چه نوع دانشجوياني به آن پاسخ صحيح داده اند.
 • بر حسب نمره برگه هاي امتحان از بالاترين نمره به كمترين نمره مرتب مي شود.

اسلاید ۱۰ :

ضریب تشخیص 

    مثال: در يك كلاس ۷۵ نفره , ۲۵ نفر در گروه قوي و ۲۵ نفر در گروه ضعيف انتخاب شدند, گزينه صحيح الف بوده  است.