لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تجهيزات پزشكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تجهيزات پزشكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

oپمپ سرنگ

oپمپ انفوزيون

oالكترو كوتر

oبلاد گاز

oكرايو

oاسپكترو فتومتر

oسو نو گرافي

oپمپ بتادين

oچراغ سيالتيك

 

اسلاید ۲ :

الكترو كوتر

 • اثرات عبور جريان الکتريکی از بافت های زنده در فر کانس های مختلف
 • اثرات الکترو ليتيک
 • اثرات فاراديک
 • اثرات حرارتی

 

اسلاید ۳ :

تکنيک های متداول جراحی
 و عوامل موثر در آنها

الف-تک قطبی

ب-دو قطبی

 

اسلاید ۴ :

monopolar

nدر اين روش جريان الکتريکی بين الکترود فعال و الکترود خنثی به گو نه ای توزيع می شود که چگالی جريان در محل الکترود فعال  بسيار زياد و در محل الکترود خنثی کم خوا هد بود.

اسلاید ۵ :

الکترود خنثی

 • در تمامی دستگاهها ی تک قطبی با توان خروجی بالا استفاده از اين الکترود ضروری است.

اسلاید ۶ :

مرا قبتهای لازم در ارتباط با الکترو کوتر

vمراقبتهای پيش از عمل جرا حی

vمراقبتهای در حين عمل جراحی

vمراقبتهای پس از عمل جراحی

اسلاید ۷ :

اندازه گيری     ph

اندازه گيري    pco2

اندازه گيري     o2

pco2

اسلاید ۸ :

علت غير متعادل از مقادير   ph

 • نقص اوليه بيکربنات-اسيدوز متابوليک
 • افزايش اوليه بيکربنات-آلکالوز متابوليک
 • هيپو ونتيلاسون اوليه-اسيدوز تنفسی
 • هايپر ونتيلاسيون اوليه-آلکالوز تنفسی

اسلاید ۹ :

اصول عملكرد دستگاه

 • انداره گيري با استفاده از دو الكترود مجزا انجام مي شود۰
 • هر الكترود معرف نيم سلول در يك پيل است كه پتانسيل الكتريكي ايجاد مي كند۰
 • الكترود اندازه گيري ph ازجنس نقره- كلريد نقره است۰

اسلاید ۱۰ :

سيستم الكترود pco2

 • ترکيبی از يک الکترود شيشه ای ph ويک الکترو د رفرنس است.
 • يک غشای نفو ذ پذير نسبت به co2 وغير قابل نفوذ نسبت به h+ نمونه را از سيستم اندازه گيری جدا می کند.