لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحليل روستاي روح آباد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحليل روستاي روح آباد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

واقعيت ويا هويت محيطي

-بررسي و طبقه بندي مباحث جغرافيايي:

توپوگرافي

زمين شناسي

اقليم منطقه

منابع اب

-بررسي وطبقه بندي مباحث اقليمي

واقعيت ويا هويت انساني

– بررسي وطبقه بندي مباحث تاريخي

– بررسي و طبقه بندي مباحث فرهنگي – اجتماعي

– بررسي وطبقه بندي مباحث اقتصادي

اسلاید ۲ :

بررسي مباحث جغرافيايي شهرستان

موقعيت جغرافيايي شهرستان:

از شهرستان هاي خراسان مركزي ودر جنوب شهرستان تربت حيدريه واقع شده است .در جنوب شرقي شهرستان رشتخوار ،شهرستان خواف ودرجنوب غربي آن شهرستان گنابادقرار دارد.شهرستان تربت حيدريه از شمال شرق وشمال غربي با اين شهرستان جديد همسايه ميباشد .مركز آن شهر رشتخواردر۱۶۵كيلومتري جنوب مشهد و در۵۹٫۳ تا ۵۹٫۵۵طول شرقي ودر “  ۳۴تا” ۳۵٫۱۲عرض شمالي قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دريا۱۳۰۰ متر ميباشد.وسعت ان ۱۳۵۹۸كيلومتر مربع، ۱٫۵درصد ازوسعت استان خراسان را تشكيل ميدهد .داراي دو بخش مركزي وجنگل و۴دهستان شعبه ،جنگل رشتخواروآستانه ميباشد.در سال۱۳۸۳ازشهرستان تربت حيدريه جدا گرديده است.

اسلاید ۳ :

_ويژگي هاي طبيعي
الف) توپوگرافي
اين شهرستان از دو بخش كوهستاني و دشت تشكيل شده است
_ارتفاعات :بيش از نيمي از سطح شهرستان را ارتفاعات و تپه ماهورها تشكيل ميدهند.بلندترين قلل در اين ارتفاعات شامل قله ي بزما۲۰۰۵تر و پايين ترين نقطه در محله ي خروجي دشت جنگل۸۳۰متر بالاتر از سطح دريا)ميباشد.
_دشت ها:دشت رشتخوار،دشت جنگل
دشت رشتخوار در مسير جاده ي تربت به خواف ودر طول جغرافيايي۵۳ ۵۹ و۵ ۵۹ و عرض جغرافيايي۵۲ ۳۴ تا۱۸ ۳۵ واقع شده است.مساحت۱۰۱۰۰۰ هكتار است.
در جنوب دشت رشتخوار،دشت جنگل واقع شده است در طول جغرافيايي ۴۵ ۵۸ تا۳۳ ۵۹ وعرض جغرافيايي ۲۵ ۳۴ تا۰ ۳۵ قرار دارد و مساحت آن ۱۶۲۷۰۰ هكتار ميباشد.

اسلاید ۴ :

زمين شناسي

_سازند ه هاي دورا ن اول زمين شناسي در محل دشت رشتخوار و در دامنه ي جنوبي كوه بزما يافت مي شود

_سازنده هاي دوران دوم زمين شناسي در ارتفاعات كوه بزما يافت ميشود

_سازنده هاي دوران سوم زمين شناسي در ارتفاعات شمالي دشت رشتخوارديده مي شود.

_مخروطه افكنه ها،رسوبات آبرفتي دردشت ورسوبات كويري متعلق به دوران چهارم زمين شناسي هستند.

_از مهمترين هسته هاي فعال زلزله خيز نزديك به تربت حيدريه ،مي توان به كاخك گناباد وقا‌‌‌‌‌ينات اشاره نمود.

اسلاید ۵ :

اقليم منطقه

از نوع خشك ونيمه خشك مي باشد.به لحاظ موقعيت جغرافيايي(شمال شرق ايران) در مقياس سينوپتيكي تحت تاثير توده هاي عمده هوايي به شرح زير مي باشد”

توده هاي پرفشار سيبريايي

توده هاي هواي مديترانه اي

توده هاي هواي شمالي و غربي

جريان هاي روي اقيانوس هند

جريان هاي هواي صحرايي

اسلاید ۶ :

-درجه حرارت

حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ايستگاه مهنه به ترتيب ۴۶ و۱۲- سانتي گراد است.

ميزان تبخير در منطقه به علت بالا بودن درجه حرارت زياد است و متوسط ان در اين منطقه ۱۴۰۵ ميلي متر است.

اسلاید ۷ :

منابع آب

—منابع اب سطحي: رود خانه هاي كال سالار و كال شصت دره رود هاي با جر يان دايمي اب مي باشند

اسلاید ۸ :

بررسي مباحث اقتصادي شهرستان

طبق امار ۱۳۷۵ سهم شاغلين شهرستان در بخش صنعت ۱۲٫۵ درصدو در بخش كشاورزي ۵۰٫۳ درصد و در بخش خدمات ۳۷٫۲ درصد است.

كشاورزي:

محصولات اين شهرستان بيشتر گندم چغندر قند پنبه زعفران انارو بادام ميباشد.

دامداري:

تركيبو بافت دامي شهرستان شامل ۳۳۰۰۰۰ راس گوسفندوبزو ۷۷۱۰ راس گاو و گوساله ميباشد.

اسلاید ۹ :

صنعت:

شهرستان در پايان سال ۱۳۸۲ داراي ۱۱۴۹ واحد صنعتي فعال بوده است.

خدمات:

سومين بخش فعاليت هاي اقتصادي شهرستان رشتخوار بخش خدمات ميباشد كه بر اساس امار سال ۱۳۸۲ شاغلان بخش خدمات ۲۹٫۸ درصد از كل شاغلان شهرستان را تشكيل داده استو

اسلاید ۱۰ :

وضعيت موجود روستاي روح اباد

روستای روح آباد درمسیر راه بین شهری رشتخوار ، تربت حیدریه قراردارد . که خدمات آموزشی ، تجاری ، اداری و بهداشتی را به دلیل نزدیکی به رشتخوار از این شهرستان دریافت می نماید و روستای روح آباد اقماری رشتخوار می باشد.

روستای روح آباد درزمینه خدمات آموزشی دارای یک مدرسه ابتدایی و راهنمایی می باشد. دانش آموزان برای برخورداری از سطوح بالاتر آموزشی یعنی دبیرستان به رشتخوار مراجعه می کنند .