لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد – آیین ها و باورها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد – آیین ها و باورها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

آيين ها و باورهاي عوام از نوع معيشت انسان برخاسته است و از گذشته هاي دور سينه به سينه و نسل به نسل به امروز رسيده و همچنان در بين مردم جاري و ساري است.اين اشكال فرهنگ غير مادي از سوي مردم با تغيير در احوال اجتماع و محيط تغيير شكل داده و باز زايي مي شوند  در نهايت احساس هويت ملي را براي جامعه به ارمغان مي آورند.در اين بين برخي از اين آيين ها و باورها در حوزه ي دين قرار دارند ,حوزه اي كه جزء جدايي ناپذير هر فرهنگي است و در فرهنگ مادي و غير مادي ظهور يافته و با نظام هاي مختلف زندگي بشري مانند نظام خانواده , ازدواج و… تعامل دارد و مي توان آن را گسترده ترين نهاد زندگي بشري دانست.

اسلاید ۲ :

فصل اول شامل طرح تحقيق است كه در آن اهداف, انگيزه ها,ضرورت, پرسشها , پيشينه و روش  تحقيق ذكر شده  است .
در فصل دوم بررسي اجمالي از جامعه ي مورد نظر صورت گرفته كه شامل شناخت شهرستان خرم آباد از منظر جغرافيايي و آثار باستاني و تاريخي است.
در فصل سوم تعاريف و نقطه نظرات انديشمندان انسان شناسي و جامعه شناسي درباره ي بنيان هاي اديان ابتدايي و تعريف دين بيان شده و از نظريات كاركردگرايي و انسان شناسي نمادين و تفسيري به منظور تحليل آيين ها و باورهاي مذهبي استفاده شده است.
فصل چهارم به شناخت امام زاده هاي شهرستان خرم آباد از منظر  تاريخي, شجره شناسي, مكان جغرافيايي و معماري حرم آنها و نيزآيين ها و باورهايي كه در باره هريك از آنها در بين مردم منطقه از گذشته ها تا كنون وجود داشته اختصاص دارد.
 نهاﻳﺘﴽ در فصل پنجم به تجزيه و تحليل مردم شناختي يافته هاي پژوهش پرداخته شده است.
بي شك اين پژوهش نيز به نوبه ي خود داراي كاستي هايي است كه اميد است با راهنمايي اساتيد فرزانه مرتفع گردد.

اسلاید ۳ :

بیان مساله:

امروزه نياز به شناخت و نگرش علمي از فرهنگ عامه به عنوان يك اصل پذيرفته شده و زمينه ي بسياري از پژوهشهاي علمي را فراهم آورده است.از آنجا كه دين و ايدئولوژي هاي ديني نقش بسيار پررنگي در زندگي انسانها ايفا مي كنند, همواره يكي از دلمشغولي هاي بسياري از مردم شناسان شناخت, تجزيه و تحليل نگرشهاي مردم نسبت به اماكن مقدس از جمله امام زاده ها و نيز مناسكي است كه در حوزه ي اين مكان ها برگزار مي شود.
بسياري از مردم به اين اماكن مراجعه مي كنند و با استفاده از دخيل بستن و نذر ونياز مي خواهند تا زندگي و آينده شان سروسامان بگيرد و احيانا مشكلات و گرفتاري هاي ناشي از زندگي روزمره را با توسل به اين اماكن مقدس برطرف كنند , اين مسائل جملگي از جنبه هاي مردم شناختي قابل مطالعه و نيز تجزيه و تحليل است .

اسلاید ۴ :

در اين پژوهش سعي بر آن شده كه با استفاد از مطالعه ي ميداني و نيز اسنادي آئين ها و باورهاي مردم منطقه ابتدا ثبت وضبظ و سپس بر اساس نظريه هاي مردم شناختي كه در پايان نامه به آن اشاره شده است به تحليل آن پرداخته شود, چرا كه اعتقاد و باورهاي مردم در زندگي روزمره ي آنها نقش قابل ملاحضه اي را ايفا مي نمايد به طوري كه بسياري از مردم براي كسب آرامش روحي و نيز احساس خاطر خوشايند در زندگي  به امام زاده ها مي روند.
از اين روي كسب شناخت علمي از آيين ها و باورهاي مردم در
زمينه ي اين اماكن مقدس زمينه ي اين پژوهش را فراهم آورده است.

اسلاید ۵ :

اهداف پژوهش:

به طور كلي مي توان اهداف اين پژوهش را به دو گروه كلي و جزئي تقسيم كرد.
هدف كلي: تحليل مردم شناختي امام زاده هاي شهرستان خرم آباد (آئين ها و باورها)
هدف جزئي:
۱.شناخت آداب و رسوم و باورهاي مردم در خصوص امام زادگان منطقه ي مورد بررسي
٢.تاثير باورهاي ديني بر زندگي مردم منطقه
۳.شناخت كاركردهاي فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و… اين اماكن مقدس

اسلاید ۶ :

روش پژوهش:

نظر به اين كه اين مطالعه بر اساس الگوي مطالعاتي مردم شناسي انجام مي شود و موضوع مربوط به محل هاي خاصي يعني امام زاده ها مي باشد سعي شده است از روش مشاهده مستقيم مشاركتي كه روشي ژرفانگر است استفاده شودو چرا كه “مردم نگاري عمقي مبتني بر ملاحظه دقيق و عميق يك قبيله است كه بايد در عين حال كامل و جامع بوده و هيچ داده اي را از ياد نبرد.”(عسگري خانقاه ۱۳۷۳ ص ۸۸).  مي توان گفت اين شيوه بهترين روش براي مطالعه جامعه ي مورد تحقيق است.
علاوه بر اين روش از روش كتابخانه اي و بررسي اسنادي و نيز مصاحبه به روش باز استفاده شده است.

ابزارهاي پژوهش:

در اين پژوهش از ابزارهايي همچون دوربين عكاسي و فيلمبرداري و ضبط صوت نيز استفاده شده است.

اسلاید ۷ :

پرسشهاي پژوهش:

١.چه نوع آيين هايي در اين اماكن برگزار مي شود و چه هدفي را دنبال مي كند؟
٢.چه نوع باورهاي نسبت به هريك از اين امام زاده ها در بين مردم اين منطقه وجود دارد؟
۳٫اين آيين ها و باورها چه تاثيراتي در زندگي مردم دارد؟
۴٫چه نوع كاركرد هايي را مي توان براي اين اماكن قائل شد؟
۵٫ چه نمادهاي مذهبي (اشياء و اعمال)در ميدان تحقيق(امام زاده هاي شهرستان خرم آباد)ديده مي شود و اين نمادها از چه معنا بخشي برخوردار مي باشند؟

اسلاید ۸ :

آيين ها و آداب اجتماعي:
اين اصطلاح براي نشان دادن رفتارهايي كه بر طبق عرف و عادت صورت مي گيرد به كار مي رود ليكن آيين ها و آداب اجتماعي به كار برد و رعايت عادات وعرف در بعد مادي آنان نظر دارد (بيرو آلن ١۳۶۶ص۳۶۴)
– امام زاده :
 يعني فرزند يا نواده يكي از امامان دوازده گانه يا شخصي كه بلافاصله يا به واسط كم از نسل امام باشد.مقبره اي كه در آن امام زاده مدفون است.( دهخدا, علي اكبر, ۱۳۴۵)
– باورها :  

جامعه شناسان باورها را در معنايي خاص و در جهت مشخص ساختن مجموع تصورات جمعي به كار مي برند كه در جامعه اي معين بون آن كه مورد سنجش قرار گرفته باشند و يا آن كه افراد با اتكاي به خرد خويش آنان را پذيرفته باشند به عنوان امور حقيقي مورد قبول قرار گرفته اند.باورها مي توانند از عقيده اي مشترك كه همگان آن را به عنوان امري مسلم تلقي مي كنندگرفته تا باورهاي دقيقا ديني كه اساس آن بر پذيرش مقام و اهميت امر عيني استوار است در بر گيرند.(بيرو آلن ١۳۶۶ص ٣١).

اسلاید ۹ :

حاجت :
به معناي خواهش مراد و آرزويي است كه شخص خواهان رسيدن به آن است. ( دهخدا, علي اكبر, ۱۳۴۵)              
 – زيارت :
زيارت از زياده  عربي (مصدر) به مشاهده اماكن متبرك و بقعه ها رفتن و دعايي كه به عنوان تشرف باطني براي امام ها و امام زاده ها و اولياء خوانند. ( دهخدا, علي اكبر, ۱۳۴۵)
 – قرباني :

قرباني يا قربان در لغت به معناي هر چيزي كه به وسيله آن به سوي خداوند تقرب پيدا كنند, آنچه كه در راه خدا تصدق مي كنند مثل گاو, گوسفند و شتر كه در راه خدا بكشند و گوشت آن را پخش كنند.(عميد, حسن ,١۳۶٢).
– مقدس:
نيرويي است كه مي تواند منشاءخير يا شر باشد.اساسا عنصري خلاق بارور و نيرو بخش است كه فضيلت آن تقديس هر آن چيزي است كه به آن نزديك مي شود,چيزي كه حرمتش واجب است (پيام يونسكو شماره۲۵۶  ص۱۰)
– نذر :

به معني عهد كردن, پيمان كردن, به گردن گرفتن چيزي يا كاري را بر خويش واجب كردن است.   ( دهخدا, علي اكبر, ۱۳۴۵)

 

اسلاید ۱۰ :

فصل پنجم:(شناخت کلی منطقه )

معرفی استان لرستان
شرایط آب و هوایی
زبان و گویش
دین و مذهب
شهرستان خرم آباد
پیشینه تاریخی خرم آباد
پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد
نوع درختان
آثار باستانی و تاریخی شهرستان خرم آباد