لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحول در نظام اداري- مديريتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحول در نظام اداري- مديريتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

جامعه ايراني در افق چشم انداز

 • توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي
 • متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي
 • مبتني بر دانايي، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
 • فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

((گزيده ای از بيانات مقام معظم رهبري((

اسلاید ۲ :

نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي :

تعداد ۱۰۲۴ مراجعه كننده

به دستگاههاي دولتي مستقر در شهر

 نظير :

بيمارستانها، دادگستري، شهرداري، ادارات امور اقتصادي و دارايي، راهنمايي و رانندگي، ثبت اسناد، املاك و ثبت احوال

 

اسلاید ۳ :

«متوسط مراجعه ۵/۲ بار جهت انجام كار

«۳۹% مراجعه به بيش از يك دستگاه

«عدم اطلاع ۵۰% مراجعه كنندگان از مراحل انجام كار و مدارك و مستندات موردنياز

«نارضايتي ۶/۳۱% مراجعه كنندگان از چگونگي انجام كار

«۸/۹% موارد پرداخت اضافه علاوه بر تعرفه هاي مقرر

«شكايت قانونی ۱/۸% مراجعه كنندگان از روند انجام كار

«عدم رسيدگی به۵/۸۹% شكايات مراجعه كنندگان

علت تأخير در انجام كار از نظر مراجعه كنندگان:

«عدم انگيزش كاركنان،

«تراكم ارباب رجوع،

«عدم نظارت و كنترل،

«نارسائي در قوانين و مقررات،

«عدم انطباق تعداد كاركنان با حجم كار

 

اسلاید ۴ :

“ بخشي نگر و دورن گرا

“ روزمره مدار و نزديك بين

“ تحول گريز و محافظه كار

“ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب

“تجربه گرا، سنتي و دانش گريز

“بي نظم و ناهماهنگ

“ مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار

“ تعهدپذير و اخلاق گرا

“ بالقوه توانمند و مستعد تحول

اسلاید ۵ :

 • برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته
 • تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي
 • دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري
 • خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري
 • برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران
 • حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري

اسلاید ۶ :

 • جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن
 • بحران روبه افزايش ناكارآمدي نظام اداري
 • مواجه بودن با نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد جامعه
 • تمايل به حفظ وضع موجود و مقاومت کارکنان در قبال تحول
 • عدم تمايل به مشاركت پذيري و شفاف شدن عملكردها
 • فقدان يكپارچگي و انسجام دروني
 • گرايش رو به تزايد سياسي شدن نظام اداري كشور
 • عدم توجه به شايسته سالاري
 • عدم توجه به شهروندمداري و پاسخ به خواستهاي جامعه

اسلاید ۷ :

ويژگيها و خصوصيات نظام اداري مطلوب:

 • نظام گرا و همه سونگر
 • بهره ور و ارزش افزا
 • پاسخگو و شفاف
 • اثربخش، نتيجه گرا
 • مشاركت جو
 • شايسته سالار
  • دانش گرا
  • خدمتگزار و مردم سالار
  • عاري از فساد و تبعيض
  • قانونمدار، ضابطه مند
  • مدير و راهبر
  • توسعه گرا و نوانديش
  • آينده نگر و هدفمند

اسلاید ۸ :

موانع مهم انتقال از
وضع موجود به وضع مطلوب

f مقاومت زيانبران اصلاحات و ذينفعان وضع موجود

f سنجش هزينه-فايده سياسي از نتايج تحول اداري

fاختلاف نظر در هدفها، چشم انداز و آينده مطلوب

fاختلاف نظر در خط مشي ها و راهكارها

f محيط سياسي ناپايدار

f ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل

اسلاید ۹ :

رويکردهای تحول در نظام اداری

u رويکرد مسئله محور (اصلاح وضع موجود)

v رويکرد مهندسی مجدد

w رويکرد ترکيبی

اسلاید ۱۰ :

اهداف اختصاصي تحول اداري

üايجاد نظام اداريمديريتي كارآمد، مقتدر  و پاسخگو

üتوسعه مشاركت قانونمند مردم/كاركنان در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا

üنهادينه كردن عدالت و شايسته سالاري در نظام اداري

üنوسازي روابط دولت و مردم 

üافزايش رضايتمندي ارباب رجوع

üايجاد محيط مناسب براي رشد كرامت انساني و فضايل اخلاقي در نظام اداري