لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تخصیص به نزدیکترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تخصیص به نزدیکترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

يک سيستم پايگاه داده توزيع شده:

– مجموعه‌اي از سايتها مي باشد که از طريق شبکه به هم متصل شده‌اند که هر کدام از سايت ها پايگاه داده مخصوص به خود دارد اما مي توانند با يکديگر کار کنند

–هر کاربري در هر سايتي مي تواند به همه داده هاي موجود در شبکه دسترسي داشته باشد درست مانند اينکه همه داده ها در سايت کاربر ذخيره شده است

اسلاید ۲ :

مقدمه

راه‌حل‌هاي گوناگوني براي تخصيص پویای داده در سيستهماي توزيعي وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :

–الگوريتم شمارنده ساده

–الگوريتم Load Sensitive counter

–الگوريتم Incremental

–الگوريتم optimal

–الگوريتم Threshold

اسلاید ۳ :

الگوريتم optimal

الگوریتم optimal به صورت زیر می باشد:

–براي هر قطعه داده که به صورت محلي  ذخيره شده سطر شمارنده دسترسي را برابر ۰ قرار بده ( Sik=0 که k=1,2,…,n )

–درخواست دسترسي به قطعه داده ذخيره شده را پراسس کن

–شمارنده دسترسي نودي که به اين قطعه داده دسترسي پيدا کرده را يکي افزايش بده ( اگر نود x به قطعه داده i دسترسي پيدا کند قرار بده six=six+1 ) (

–اگر نودي که به آن دسترسي شده همان نود جاري باشد که قطعه داده در آن قرار دارد برو به مرحله ۲ ( دسترسي محلي )

اسلاید ۴ :

الگوريتم optimal

–اگر شمارنده نود دور  بيشتر از نودي باشد که قطعه داده در آن قرار دارد مالکيت اين قطعه داده همراه با آرايه مربوط به آن را به نود دور منتقل کن ( اگر نود x به قطعه داده i دسترسي پيدا کند و six>sij باشد قطعه داده i را به نود x بفرست )

–برو به مرحله ۲

مشکل الگوریتم optimal :

–اگر الگوهاي تکرار دسترسي به قطعه هاي داده زياد باشد زمان زيادي براي انتقال قطعه هاي داده به نودهاي مختلف صرف مي شود بنابراين زمان پاسخ و تاخير افزايش پيدا مي کند

اسلاید ۵ :

الگوریتم NNA

 در الگوريتم NNA شرايط لازم براي اينکه قطعه داده منتقل شود درست مانند الگوريتم optimal مي باشد

اما مقصد يعني محلي که قرار است داده به آن منتقل شود فرق مي کند

مقصد قطعه داده اي که مي خواهد منتقل شود نودي مي باشد که همسايه نود مبدا است و اين نود همسايه يعني نودي که قرار است قطعه داده به آن منتقل شود در مسيري قرار دارد که نودهاي موجود در اين مسير بيشترين دسترسي به اين قطعه داده را دارند 

اسلاید ۶ :

الگوریتم NNA

از الگوريتم link state براي مسيربابي استفاده شده است

 با استفاده از اين روش انتقال مکرر قطعه هاي داده به دليل اينکه اين قطعه هاي داده در نودي قرار مي گيرد که براي همه نودهايي که به اين قطعه داده دسترسي دارند هزينه دسترسي ميانگين دارد کاهش مييابد

تاخير کاهش مي يابد و زمان پاسخ  بهتر مي شود

يک حد آستانه اي برابر ۵

اسلاید ۷ :

الگوریتم RTNNA

تصميم گيري درباره انتقال قطعه داده :

–سطرهاي يک بلاک در صورتي که شمارنده مربوط به آن بلاک در يک سايت بيشتر از سايتي باشد که بلاک هم اکنون در آن قرار دارد تصميم گيري درباره انتقال قطعه داده با استفاده از الگوريتم هاي مسير يابي انجام مي شود

–مانند الگوريتم NNA از الگوريتم link state استفاده می شود

اسلاید ۸ :

الگوریتم RTNNA

نود G ،H ،I وE به طور مکرر براي قطعه داده i که در نود A قرار دارد درخواست مي فرستند

 با توجه به الگوريتم RTNNA هنگامي که شمارنده مربوط به يکي از اين نودها بالاتر از بقيه نودها و نود مبدا باشد قطعه داده i به نود C منتقل مي شود

 اگر اين درخواستها بعد از انتقال قطعه داده ادامه پيدا کند قطعه داده به نود B منتقل مي شود اين روش ادامه پيدا مي کند تا وقتي که قطعه داده به نود G منتقل شود

اسلاید ۹ :

با قرار گرفتن اين قطعه داده در نود G ، درخواستها از نودهاي G ،H ،I و E با کمترين تاخير و نه تاخير کمينه جواب داده مي شود

 در اين مرحله داده در يک وضعيت پايدار قرار مي گيرد بعد از اين مرحله اگر يکي از نودهاي H ،G وE بيشتر از ديگران درخواست قطعه داده بدهند اين قطعه داده در اين نود قرار مي گيرد .

اسلاید ۱۰ :

تصميم گيري براي انتقال قطعه داده از سايتي که در آن قرار دارد به سايت ديگر به اين صورت انجام مي شود

–ابتدا مجموع شمارنده مربوط به يک قطعه داده که توسط تمامي سايتهاي موجود در شبکه به آن دسترسي شده محاسبه مي شود

– اين مجموع بر تعداد نودها منهاي نودهايي که به اين قطعه داده دسترسي پيدا نکرده اند تقسيم مي شود

– از اين معادله يک نتيجه حاصل مي شود اگر اين مقدار از مقدار شمارنده اين قطعه داده مربوط به سايتي که در آن قرار دارد بيشتر باشد انتقال قطعه داده انجام مي شود

–داده يک مرحله با توجه به الگوريتم مسيريابي link state يک قدم منتقل مي شود و در سايت ديگري قرار مي گيرد