لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تدوین سند توسعه فوتبال کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تدوین سند توسعه فوتبال کشور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فاز اول: مطالعه تطبیقی و اسناد مرتبط

این فاز شامل دو بخش اصلی است که هر یک قسمتهایی را شامل می شوند:

مطالعات تطبیقی

الف) روندهای اصلی فوتبال

ب) اسناد توسعه فوتبال در ۶ کشور(الگوی تدوین سند و نقاط مشترک)

ج) بررسی موارد خاص: الگوی توسعه فوتبال در ژاپن و ترکیه

بررسی اسناد بالادستی

الف) اسناد بالادستی ملی

ب) اسناد الزام آور بین المللی

 

اسلاید ۲ :

 

مطالعات تطبیقی

الف) روندهای اصلی فوتبال

در این قسمت با مطالعه اسناد معتبر شامل:

 • سند چشم انداز یوفا
 • اسناد منتشر شده از سوی فیفا در مورد گرایشها و روندهای اخیر فوتبال
 • اسناد منتشر شده از سوی فدراسیون های برخی کشورها در مورد روندهای اخیر فوتبال
 • سندهای توسعه فوتبال در ۶ کشور
 • مقاله ها پایان نامه های معتبر دانشگاهی داخلی و خارجی

روندهای اخیر در فوتبال (۱۴ روند) شناسایی و استخراج شده اند.

این روندها از دو جهت اهمیت دارند:

.۱برنامه ریزی در جهت همسویی با روندهای مثبت

.۲برنامه ریزی در جهت پیشگیری از روندهای منفی و متناقض با ارزشها (به جای درمان)

اسلاید ۳ :

مطالعات تطبیقی (ادامه)

ب) اسناد توسعه فوتبال در ۶ کشور(الگوها و نقاط مشترک)

در این بخش از مطالعات، با بررسی اسناد توسعه ۶ کشور، الگوها و ساختار طراحی استراتژی در هر یک از این کشورها تحلیل شده و با وضعیت و شرایط فوتبال در کشور تطبیق شد.

اسناد مذکور به ترتیب زیر اند:

.۱سند ملی استراتژی فوتبال انگلستان (۲۰۰۷-۲۰۱۲)

.۲سند توسعه فوتبال ملی استرالیا (۲۰۰۷-۲۰۱۱)

.۳برنامه توسعه فوتبال چین (۲۰۰۳-۲۰۱۳)

.۴سند توسعه فوتبال آمریکا (۱۹۹۶-۲۰۱۲)

.۵سند آینده فوتبال ایرلند (۲۰۰۴-۲۰۰۸)

.۶اسناد فدراسیون فوتبال و لیگ حرفه ای ژاپن به همراه برخی اسناد مکمل

 

اسلاید ۴ :

مطالعات تطبیقی (ادامه)

ج) بررسی مورد خاص: الگوی توسعه فوتبال در ژاپن

ژاپن پس از سال ۹۱ با تشکیل و راه اندازی لیگ حرفه ای به نام J League و سرمایه گذاری و توسعه هر ساله آن در جبنه های مختلف، اکنون در دنیا به عنوان یکی از الگوهای توسعه فوتبال شناخته می شود.

ژاپن از این جهت نیز که در آسیا چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی رقیبی جدی به شمار می رود، برای مطالعه موردی بسیار مناسب است.

در این راستا پس از برقراری ارتباط با سازمان جی. لیگ، اسناد مربوط به تاریخچه، عملکرد سالهای گذشته، اهداف، استراتژیها، فعالیتها و زیرمجموعه های این سازمان، تهیه شد.

نیز یک رساله های دانشگاهی داخلی (مقایسه لیگ ایران و ژاپن- دکتر الهی) و ۴ مقاله خارجی نیز در این راستا بررسی شد.

اسلاید ۵ :

بررسی اسناد بالادستی

الف) اسناد بالادستی ملی

 • سند چشم انداز بیست ساله کشور
 • سیاستهای کلی برنامه پنجم
 • برنامه راهبردی کمیته ملی المپیک
 • سند راهبردی سازمان تربیت بدنی و ابلاغیه های موجود

اسلاید ۶ :

بررسی اسناد بالادستی (ادامه)

ب) اسناد بالادستی بین المللی

 • اساسنامه پیشنهادی FIFA
 • توصیه های FIFA
 • الزامات AFC
 • سند استراتژی AFC برای توسعه فوتبال حرفه ای در آسیا
 • قوانین و مقررات ACL
 • سند ویژن ایران (برنامه آسیا ویژن)

اسلاید ۷ :

بررسی اسناد بالادستی (ادامه)

ب) اسناد بالادستی بین المللی

این اسناد بخشی از الزامات ما را مشخص می کنند. الزامات بین المللی را به می توان در ۳ حوزه دسته بندی کرد:

.۱ساختار و اساسنامه فدراسیون

.۲لیگ حرفه ای و مسابقات

.۳باشگاهها

شرح کامل این الزامات در گزارش آمده است

اسلاید ۸ :

فاز دوم:

مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوب

رویکرد حاکم در تدوین این مدل، برنامه ریزی مبتنی بر چشم انداز ( Vision-Based Planning) بوده و در تهیه اجزا و چیدمان اجزای مدل از مدلهای BSC (نقشه استراتژی)، مدل تعالی  EFQM، مدل تحلیل نهادی و رویکرد چارچوب منطقی (LFA) استفاده شده است.

اسلاید ۹ :

مدل نهایی توسعه فوتبال

مدل شامل شش بخش اصلی است که موضوعات استراتژیک خوانده می شوند:

qاصول و مفروضات

qنهادسازی

qتوانمندسازها

qعوامل کلیدی موفقیت (نتایج میانی)

qنتایج

qاثرات

در ادامه، شکل مدل و هر یک از این موضوعات استراتژیک نشان و توضیح داده خواهند شد.

اسلاید ۱۰ :

اصول و مفروضات (ادامه)

 1. بینش ارزشی
 2. بینش نتایج و اثرات فوتبال (ماموریت)
 3. بینش همراستایی جهانی و بین المللی
 4. بینش اقتصادی (رویکرد اقتصادی)
 5. بینش تکامل فوتبال(رویکرد گذار)
 6. بینش توزیع منابع (رویکرد آمایشی)

  چه اندازه می خواهیم با جرایانات جهانی همسو حرکت کنیم؟

  • بینش همراستایی با الزامات جهانی و بین المللی
  • بینش پذیرش توصیه های موکد جهانی و بین المللی
  • بینش پذیرش پیشنهادات راهنمای جهانی و بین المللی