لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

صندوق امانات  

 

صندوق امانات گونه اي از خدمات است كه به منظور ايجاد تسهيلات رفاهي در اختيار مشتريان گرامي قرار مي گيرد.

شرايط عمومي:

۱-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مطابق قانون اهليت انجام معامله را داشته و داراي هرنوع حساب نزد بانك باشند مي توانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهاي امانات بانك استفاده نمايند.

۲- متقاضيان استفاده از صندوقهاي امانات در صورت نداشتن حساب در بانك  ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مي باشند.

۳- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقي باشد, رونوشت مصدق اساسنامه و يك نسخه از روزنامه رسمي كشوركه در آن آگهي ثبت شركت و يا موسسه درج شده باشد و همچنين روزنامه رسمي مربوط به معرفي مدير يا مديران و آخرين تغييرات شركت و يك قطعه عكس  مدير يا مديران مي بايست به بانك تسليم گردد.

۴- اجاره صندوق, شخصي و اسمي بوده و قابل انتقال به ديگري نيست و فقط اجاره كننده و يا  وكيل وي مي تواند از آن استفاده نمايد.                                                                                                                         

اسلاید ۲ :

شرايط اجاره:

۱- اجاره صندوقها به صورت نقدي, براي مدت يكسال مي باشد و براي مدت كمتر از يكسال نيز اجاره يكساله دريافت خواهد شد. در مواقع ضروري مشتريان ارزنده مي توانند از صندوق امانات بطور موقت (حداقل  ۳  ماه) استفاده نمايند.

۲- اجاره ساليانه صندوقها براساس هر سانتيمتر مكعب حجم , معادل  ۵  ريال و حداقل مبلغ  ۰۰۰ر۲۵  ريال  مي باشد.

۳- مشتري براي اجاره صندوق لازم است پس از مطالعه كامل آيين نامه اجاره صندوق امانات و تكميل مشخصات قيد شده در دفترصندوق, آنها را  امضاء نموده همراه شناسنامه و كپي آن و دو قطعه عكس جديد به مسوول مربوطه در شعبه تحويل دهد.

۴- مشتري بايد علاوه بر اجاره بهاء, مبلغي به عنوان وثيقه به بانك بسپارد. بانك مي تواند طبق مفاد آئين نامه هاي مربوط, از سپرده مزبور استفاده نموده و مشتري حق هيچگونه اعتراضي به عمل بانك نخواهدداشت.

دريافت سپرده ساير هزينه ها (وديعه اجاره) از مشتريان اجاره كننده اينگونه صندوقها, معادل  ۸  برابر اجاره بها ساليانه و حداقل مبلغ  ۰۰۰ر۲۰۰  ريال مي باشد با قائل شدن  ۵۰% تخفيف براي خانواده معظم شهدا, مفقودين, جانبازان و آزادگان (با معرفي سازمانهاي ذيربط).

مبلغ مذكور در صورتيكه مشتري هيچگونه بدهي ناشي از استفاده از صندوق به بانك نداشته باشد در خاتمه اجاره عيناً پس از فسخ قرارداد به وي مسترد مي گردد.

۵- مشتري موظف است در صورت تغيير نشاني مراتب را كتباً از طريق پست سفارشي و يا تحويل شخصي به بانك اعلام نمايد. در غير اين صورت مكاتباتي كه در نتيجه درست نبودن نشاني مشتري عيناً به بانك عودت داده شوند، از نظر بانك به مقصد رسيده تلقي خواهند شد .

اسلاید ۳ :

وكالت:

۱-  مشتري مي تواند از طرف خود براي استفاده از صندوق امانات به شخص يا اشخاص ديگر وكالت دهد. تعيين وكيل صرفاً از طريق حضور مشتري در شعبه و ثبت مشخصات وكيل در دفتر صندوق امانات صورت مي پذيرد و موكل موظف است مراتب را تاُ ييد نمايد.

۲- چنانچه مشتري به چند نفر وكالت بدهد بايد صريحاً تصريح كند كه وكلا متفقاً يا منفرداً حق استفاده از صندوق را دارند و نيز در صورت معرفي وكيل يا وكلاي جديد , اعتبار يا منتفي شدن وكالت قبلي به وضوح مشخص گردد. در صورت عدم تصريح , اختيارات وكيل قبلي محفوظ محسوب خواهد شد.

جهت اعمال رديف  ۲, فقط وكالت رسمي پذيرفته مي شود. در صورتي كه چند نفر وكيل تعيين شده باشد ولي حدود اختيارات و نحوه دخالت آنها از طرف موكل مشخص نباشد اصل بر عدم استقلال آنها است و بايد متفقاً اقدام نمايند.

۳- كليه شرايط و تعهداتي كه براي مشتري پيش بيني شده از طرف وكيل و يا وكلاي او نيز لازم الرعايه مي باشد.

۴- ابلاغ فسخ وكالتنامه به بانك فقط به وسيله پست سفارشي قابل قبول است و همچنين مشتري مي تواند فسخ وكالتنامه را شخصاً و در برابر دريافت رسيد به بانك ارائه دهد.

اسلاید ۴ :

فوت, انحلال شركت يا حجر مشتري:

۱- چنانچه بانك از فوت, انحلال شركت يا موسسه, ورشكستگي و يا حجر مشتري اطلاع حاصل نمايد بلافاصله مراتب را در دفتر يادداشت مي نمايد و از آن پس طبق مقررات قانوني اقدام خواهدشد.

۲- در صورت فوت مشتري, وراث مي توانند خود يا وكيل انتخابي آنان با داشتن حكم حصر وراثت با رعايت قوانين موضوعه با حضور نمايندگان بانك , پس از تنظيم صورتجلسه صندوق را تصرف نمايند. بديهي است مطالبات بانك قبل از تحويل محتويات صندوق از منابع مشتري تسويه خواهدشد.

۳- در صورت ورشكستگي يا انحلال شركت يا حجر مشتري, اشخاصي كه طبق حكم مراجع صالحه ذيحق شناخته شوند مي توانند پس از پرداخت اجاره بها و احياناً مطالبات بانك با حضور نمايندگان بانك و تنظيم صورتجلسه, محتويات صندوق را تصرف نمايند.

اسلاید ۵ :

چک پول  

 

چك پول، چكي است تضميني، صادره توسط بانك ها، برعهده خودشان در مبالغ معين و قابل پرداخت در كليه شعب داخلي بانك ها در سراسر كشور.

 مشخصات:

۱- چك پول از نظر مبلغ و رنگ در  ۵  نوع مختلف به شرح زير به چاپ رسيده است:

۰۰۰ر۲۰۰  ريالي

۰۰۰ر۵۰۰  ربالي

۰۰۰ر۰۰۰ر۱  ريالي

۰۰۰ر۰۰۰ر۲  ريالي

۰۰۰ر۰۰۰ر۵  ريالي

توجه :  ضمناً , در سالهاي گذشته چك پول با مبالغ  ۵۰,۰۰۰  ريالي و  ۱۰۰,۰۰۰  ريالي نيز چاپ گرديده است.                                                                                                                        

اسلاید ۶ :

۲- جهت كاهش خطرات ناشي از فقدان چك پول, علاوه بر تعيين محل امضاي خريدار, محلي نيز براي امضاي مجدد خريدار به هنگام دريافت وجه آن از بانك و يا انتقال به شخص ثالث منظور گرديده است.

۳- چك پول بر روي كاغذ واترمارك كه در مقابل روشنايي, نام بانك نيز در خميره آن ظاهر مي گردد؛ چاپ شده است و داراي نخ امنيتي با دوخت حصيري نوشتار ميكروپرينت مي باشد.

۴- چك ها به گونه اي طراحي گرديده است كه شماره آنها و همچنين نخ هاي رنگي نامرئي در ظهر و روي چك ها در مقابل چراغ فلورسنت حساسيت داشته و قابل كنترل مي باشد.

 كاربرد:

۱) متقاضياني كه اهليت قانوني داشته باشند مي توانند به ميزان و تعداد مورد نياز چك پول خريداري نمايند.

۲) متقاضيان بايد در هنگام خريد و تحويل چك پول, محل امضاء خريدار را در حضور متصدي مربوط در شعبه امضاء نمايند.

۳) مدت زمان بازخريد چك پولها يكساله بوده و پس از اتمام يكسال, بازخريد چك پول , صرفاً از طريق شعبه فروشنده امكانپذير است.

۴) جهت حفظ ايمني چك پولها لازم است قبل از ارائه آنها به بانك براي دريافت وجه و يا انتقال به شخص ثالث, محل امضاء دوم , امضاء نگردد.

اسلاید ۷ :

۵) از خصوصيات ويژه چك پول قابليت وصول سريع آن مي باشد و به محض اينكه محل امضاء دوم تكميل گردد, دارنده مي تواند( با رعايت بند  ۳)  به هر يك از شعب بانك مراجعه و با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر و پشت نويسي و امضاي ظهر چك , وجه آن را بلافاصله دريافت نمايد. چنانچه چك پول با دو امضاء خريدار و توسط شخص ثالث به بانك ارائه شود در صورتي كه دو امضاء در حد عرف بانكداري مطابقت نمايد آورنده مي تواند وجه آن را نقداً  و به طريق فوق يا از طريق واريز به حساب خود دريافت نمايد.

به منظور جلوگيري از ريسك سرقت و مفقودشدن چك پول توصيه مي شود هر شخصي در مبادله چك پول, در صورتي كه انتقال دهنده را مي شناسد حتماً از انتقال دهنده در ظهر چك امضاء بگيرد و اگر نمي شناسد بايد اصل كارت شناسايي معتبر (شناسنامه- گواهينامه- گذرنامه- كارت ملي) وي را مطالبه نموده و ضمن تطبيق عكس با چهره واگذارنده, مشخصات وي را در ظهر چك درج نمايد.

اصلح است كه اگر رقم مبادله شده قابل توجه مي باشد, اسناد و مدارك معتبر ديگري كه نشان دهنده اعتبار و شغل واگذارنده باشد نيز مطالبه شود.

اسلاید ۸ :

کارت هوشمند  

  تعريف

   «كارت هوشمند» وسيله اي است که توسط آن دارندگان کارت مي توانند در تمام اوقات شبانه روز (به استثناء آن تعداد از دستگاههايي که در محوطه داخلي شعب نصب گرديده و فقط در ساعات اداري قابل استفاده مي باشند.) از دستگاههاي تحويلداري خودکار ( ATM  )، وجه نقد دريافت و يا از انواع ديگر خدمات بانکي بهره مند گردند.

 لازم به توضيح است که دستگاههاي مذکور، دريافت و پرداخت وجه نقد تا سقف  ۰۰۰ر۰۰۰ر۲  ريال در روز  (۵  بار و هربار  ۰۰۰ر۴۰۰  ريال) را انجام مي دهند. تاريخ مؤثر عمليات مربوط به برداشت و يا واريز وجه نقد پس از پايان وقت اداري بانک، به تاريخ روز بعد خواهدبود.

حداقل وجه مورد نياز:

 متقاضي دريافت «کارت» بايد حداقل مبلغ  ۰۰۰ر۵۰  ريال در حساب پس انداز کوتاه مدت طرح «کارت»، توديع نمايد.

دريافت تقاضاي مشتريان جهت صدور كارت هوشمند :

کليه شعب طي مراحل زير، نسبت به صدور کارت براي مشتريان متقاضي واجد شرايط اقدام مي نمايند:

– کسب اطمينان از اعتبار مشتري

– تکميل و امضا تعهد نامه و فرم تقاضاي صدور کارت (در دو نسخه ) توسط مشتريان و اخذ مدارک مربوط

توضيح: آن دسته از مشتريان که نزد بانک حساب چک کارت داشته اند، مي توانند با ارائه کارت قديم و تکميل مجدد فرمهاي مربوطه (در شعبي که کارت قديم خود را دريافت  نموده اند )، نسبت به تعويض کارت خود اقدام نمايند.

اسلاید ۹ :

 افتتاح حساب:

پس از تکميل فرم تقاضا و تعهدنامه، يک فقره حساب کوتاه مدت (بدون صدور دفترچه پس انداز و با سودي معادل سود متعلقه به حسابهاي کوتاه مدت) توسط شعبه براي مشتري افتتاح مي گردد.

حداقل وجه مورد نياز:

 متقاضي دريافت «کارت» بايد حداقل مبلغ  ۰۰۰ر۵۰  ريال در حساب پس انداز کوتاه مدت طرح «کارت»، توديع نمايد.

دريافت تقاضاي مشتريان جهت صدور کارت هوشمند:

کليه شعب طي مراحل زير، نسبت به صدور کارت براي مشتريان متقاضي واجد شرايط اقدام مي نمايند:

– کسب اطمينان از اعتبار مشتري

– تکميل و امضا تعهد نامه و فرم تقاضاي صدور کارت (در دو نسخه ) توسط مشتريان و اخذ مدارک مربوط

توضيح: آن دسته از مشتريان که نزد بانک حساب چک کارت داشته اند، مي توانند با ارائه کارت قديم و تکميل مجدد فرمهاي مربوطه (در شعبي که کارت قديم خود را دريافت  نموده اند )، نسبت به تعويض کارت خود اقدام نمايند.

اسلاید ۱۰ :

صدور كارت هوشمند:

مشتري حداکثر ظرف مدت  ۱۵  روز بايد به شعبه ذيربط مراجعه و کارت خود را در قبال ارائه رسيد, دريافت نمايد.

فقدان كارت هوشمند :

مشترياني که کارت آنها به سرقت رفته و يا مفقود گرديده است, مکلفند مراتب را در اسرع وقت کتباً به يکي از شعب بانک اطلاع دهند.

ضبط کارت:

دستگاههاي ATM  در چند حالت زير امکان ضبط کارت را خواهند داشت:

–  ورود اشتباه شماره رمز توسط مشتري (سه بار متوالي)

–  انقضاي تاريخ اعتبار کارت (در صورت دارا بودن تاريخ اعتبار)

–  خرابي کارت

–  تعلل مشتري در هنگام برداشتن کارت

–  اختلال در بخش کارت خوان دستگاه

باز پس گرفتن کارت:

باز پس گرفتن کارت منوط به مراجعه صاحب کارت ظرف مدت  ۴۸  ساعت (در يکي از ساعات اداري)، به شعبه ضبط کننده کارت وپس از آن به شعبه صادرکننده کارت ومورد شناسايي قرار گرفتن وي توسط رييس شعبه مي باشد.