لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تست هوش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تست هوش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

oدر اينجا چهار سؤال معمولي و يك  سوال جايزه وجود دارد. شما بايد فوراً به آنها پاسخ دهيد. شما نبايد وقت زيادي تلف كنيد، به همة سوالات فوراً پاسخ دهيد.

     قبوله؟

oآماده؟ حركت!!!

اسلاید ۲ :

 

oشما در يك مسابقة سرعت شركت كردهايد.

oاز نفر دوم سبقت ميگيريد.

oاكنون در چه جايگاهي قرار داريد؟

اسلاید ۳ :

oاگر پاسخ شما جايگاه اول بوده، بطور حتم شما داريد اشتباه مي‌كنيد! اگر شما از نفر دوم سبقت بگيريد، جايگاه او را به دست خواهيد آورد پس دوم مي‌شويد!

 

اسلاید ۴ :

oنه؟ تو سؤال بعدي بيشتر سعي كن.

oآري/ نه؟ براي جواب دادن به سوال دوم به اندازه‌اي كه در سؤال اول وقت تلف كردي، معطل نكن.

اسلاید ۵ :

oاگر از نفر آخر سبقت بگيريد، جايگاه شما…؟

oاگر پاسخ شما جايگاه يكي‌مانده به آخر بوده، دوباره داريد اشتباه مي‌كنيـد!

o

oبه من بگو ببينم: تو چطور ميتوني از نفر آخر سبقت بگيري؟؟؟؟

اسلاید ۶ :

تا اينجا كه زياد خوب نبودي! بودي؟

oيه سؤال  خيلي سادة رياضي!

o

oتوجه: اين مسئله فقط بايد در كلة شما حل شود! از كاغذ و قلم و ماشين‌حساب استفاده نكنيد.

اسلاید ۷ :

o1000 تا بگير و ۴۰ تا بهش اضافه كن.

oحالا ۱۰۰۰ تاي ديگه بهش اضافه كن.

oحالا ۳۰ تا اضافه كن.

o1000 تاي ديگه اضافه كن.

oحالا ۲۰ تا اضافه كن.

oحالا ۱۰۰۰ تاي ديگه هم اضافه كن.

oحالا ۱۰ تا بهش اضافه كن.مجموعش چقدر شد؟

اسلاید ۸ :

oمجموعش شد ۵۰۰۰ تا؟

oجواب درست در حقيقت ۴۱۰۰ مي‌باشد!

oقبول نداري؟ با ماشين حساب خودت چك كن!

oامروز قطعاً روز تو نيست.

oميشه سؤال آخر را درست جواب بِدي؟

اسلاید ۹ :

oپدر مريم پنج تا دختر داره:

oنانا،

oنِ‌نِ،

oني‌ني،

oنُ‌نُ،

oاسم دختر پنجم چيه؟

o

o

اسلاید ۱۰ :

oنونو؟

oنــــــه! البته نه.

oاسمش مَريمه!

oسؤال رو دوباره بخون.