لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه :

nتصفيه خانه هاي فاضلاب شهري غالباً به منظور بهبود نسبي كيفيت فاضلابهاي جمع آوري شده از مراكز جعميت و بعضاً برخي از صنايعي كه فاضلاب آنها با فاضلاب شهري اختلاط پيدا مي كند، ساخته مي شوند . كيفيت فاضلابهاي تصفيه شده آماده براي دفع و يا مصرف مجدد در كشاورزي، طبق ضوابط ويژه مربوط به وضعيت زيست محيطي آبهاي پذيرنده و با توجه به موازين حفظ توسعه پايدار تعيين مي گردد.

nاين كيفيت در ارتباط با عواملي چون خصوصيات منابع آب ، ويژگي هاي زيست محيطي و بالاخره حفظ كيفيت مطلوب زندگي تغيير مي پذيرد و از لحاظ اقتصادي توجيه مي گردد. ليكن در كشور ما فعلاً سه استاندارد براي حداقل كيفيت پساب تصفيه وتخليه شده به آبهاي سطحي ، زمين و كاربرد در كشاورزي تعريف گرديده است كه لازم الاجرا مي باشد.

nاحداث تصفيه خانه هاي فاضلاب غالباً همراه با سرمايه گذاري قابل توجه و هزينه بهره برداري چشم گير است. بدين سبب    بهره برداري و نگهداري صحيح از اين تصفيه خانه ها در بازده سرمايه گذاري هاي انجام شده اهميت ويژه اي كسب مي كند.

nدر تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان كه در زميني به مساحت حدوداً ۱۷ هكتار و با جمعيت تحت پوشش ۱۲۵۰۰۰ نفر احداث شده استاندارد خروجي تخليه به آبهاي سطحي بايستي رعايت شود.

اسلاید ۲ :

مبانی طراحی تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان

مبانی کمی فاضلاب خام در جدول ۱و مبانی کیفی فاضلاب خام در جدول ۲نشان داده شده است. استاندارد پساب خروجی مبتنی بر استاندارد های EPA و WHO و استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و یا معادل آن می باشد و مشخصات فاضلاب تصفیه شده در جدول ۳نشان داده شده است .

 

                              

اسلاید ۳ :

– شرح كلي فرآيند و فلسفه كنترل:

nبخش ورودي فاضلاب:

nفاضلاب خام شهر زنجان از طريق شبكه جمع آوري تا منهول نهايي هدايت خواهد شد. خط لوله شبكه جمع آوري بتني با قطر
 ۱۴۰۰ ميلي متر بوده كه براي دبي ۲/۲ مترمكعب بر ثانيه طراحي شده است. اين طرح در شرايط اضطراري حداكثر ظرفيت آبگيري ۷/۲ مترمكعب بر ثانيه، در ورودي تصفيه خانه را دارا مي باشد. فاضلاب خام وارد حوضچه تقسيم مي شود. در اين حوضچه با دريچه هاي دستي موجود اين امكان وجود دارد تا فاضلاب به سايت تصفيه خانه وارد شده و يا در مواقع اضطراري از طريق كانال فرعي از تصفيه خانه ByPass شود.

اسلاید ۴ :

پس از ورود به مدول اول فاضلاب به سمت آشغالگير دهانه درشت دستي هدايت مي شود. آشغالهاي درشت جمع آوري شده در اين قسمت از فاضلاب جدا شده و به طور دستي جمع آوري و به بيرون تصفيه خانه انتقال داده مي شود.
فاضلاب پس از آشغالگيري اوليه از طريق كانال در نظر گرفته شده به سمت آشغالگيرهاي مكانيكي هدايت مي شود. پارامترهاي DOودما و کدورت وpHتوسط آنالايزرهاي نصب شده بر روي اين كانال اندازه گيري و در اتاق
كنترل مركزي نمايش داده مي شود.

اسلاید ۵ :

بخش آشغالگير مكانيكي:

nجهت جدا كردن آشغالهاي ريز فاضلاب بين دو آشغالگير مكانيكي تقسيم مي شود به موازات دو آشغالگير مكانيكي يك واحد آشغالگير نيز پيش بيني شده تا در مواقع اضطراري از آن استفاده شود.
توسط دريچه هاي دستي تعبيه شده اين امكان وجود دارد تا فاضلاب به سمت هر يك از آشغالگيرها هدايت شود.
هر دو واحد آشغالگير مكانيكي مي تواند در دو وضعيت دستي و خودكار عمل نمايد.

اسلاید ۶ :

واحد دانه گيري:

nفاضلاب آشغالگيري شده جهت حذف مواد دانه اي از طريق كانال تعبيه شده به سمت دو دستگاه دانه گيرهدايت مي شود. دانه گيرها از نوع كانالي با هوادهي مي باشند. با زمان ماند پيش بيني شده در اين واحد، دانه ها ته نشيني شده و مواد معلق درشت و سبك بوسيله نيروي گريز از مركز مارپيچي جريان هوا، به ناحيه آرام دانه گيري جهت شناور سازي هدايت مي شوند.دانه گيرها مجهز به سيستم لجنروب و كفروب از نوع رفت و برگشتي بوده كه قادر است كف و مواد سبك شناور را جمع آوري و به مخزن جمع آوري و پمپاژ كفاب منتقل نمايد. دانه هاي ته نشين و جمع آوري شده در كف مخزن نيز با پمپهاي (يك پمپ در هر مخزن دانه گير) به سيلوي انتقال مي يابد. در اين واحد دانه ها شستشو شده و زه آب آن به ابتداي حوض هاي دانه گيري برمي گردد.

اسلاید ۷ :

چربيها و مواد شناور به شكل كفاب پس از انتقال به مخزن توسط پمپهایی به هاضم هوازي لجن فرستاده مي شوند. در راستاي واحدهاي دانه گيري يك كانال كنارگذر نيز تعبيه شده تا در مواقع اضطراري با تنظيم دريچه هاي مربوطه جريان از واحدهاي دانه گيري Bypass شود.

پس از واحد دانه گيري فاضلاب از يكدستگاه پارشال فلوم عبور مي كند دبي فاضلاب عبوري از تصفيه خانه علاوه بر محل در اتاق كنترل مركزي نمايش داده مي شود.

اسلاید ۸ :

ته نشيني اوليه

nفاضلاب پس از عبور از پارشال فلوم به حوضچه توزيع ته نشيني هاي اوليه وارد مي شود و با تنظيم دو دريچه بين دو واحد ته نشيني اوليه توزيع مي گردد. همچنين با تنظيم دريچه هاي دستي اين امكان وجود دارد كه جريان از واحدهاي ته نشيني Bypass شود. در ته نشيني اوليه مواد معلق ته نشين مي شوند و مواد سبك شناور در سطح قرار مي گيرند. توسط لجنروب هاي مكانيكي، مواد ته نشين شده و شناور، جمع آوري و به طور ثقلي به ايستگاههاي پمپاژ وارد مي شوند. (لجن و كفاب هر مخزن ته نشيني به يك ايستگاه پمپاژ منتقل مي شود). لجن و كفاب جمع آوري شده در مخزن توسط پمپهایي به هاضم لجن فرستاده مي شود.

اسلاید ۹ :

واحد هوادهي:

nجريان خروجي از ته نشيني هاي اوليه وارد حوضچه تقسيم مي شود و پس از اختلاط با لجن برگشتي، با تنظيم  دريچه هاي دستي مربوطه، بين ۴ واحد سلكتور بي هوازي توزيع مي گردد. و يا از كل واحدهاي هوادهي Bypass مي گردد. در واحدهاي سلكتور با ايجاد بارگذاري بالا، باكتري هاي با سرعت ته نشيني بالاتر گزينش مي شوند. هر واحد سلكتور مجهز به دو ميكسر مي باشد. ميكسرهاي موجود در اين واحدها بطور دستي از تابلوي محلي، اتاق كنترل مركزي كنترل مي شوند، عملكرد طبيعي ميكسرها به صورت پيوسته روشن مي باشد.

nجريان خروجي از واحدهاي سلكتور جهت انجام تصفيه بيولوژيك به مخازن هوادهي وارد مي شود. در اين عمليات BOD در مجاورت اكسيژن هوا اكسيد شده و نهايتاً به گازهاي كربنيك آب و مقداري باكتري تبديل مي شود. عمليات اكسيژن رساني توسط هواده هاي سطحي انجام مي گيرد. بعد از هر واحد سلكتور يك مخزن هوادهي وجود دارد و در هر مخزن هوادهي چهار دستگاه هواده سطحي وجود دارد . غلظت مطلوب اكسيژن در مخازن هوادهي ۲ ميلي گرم در ليتر مي باشد

اسلاید ۱۰ :

ته نشيني ثانويه:

nجهت جداسازي فلوكولهاي لجن فعال و تكميل عمليات تصفيه جريان خروجي از واحدهاي هوادهي از طريق حوضچه تقسيم بين واحدهاي ته نشيني نهايي )۴عدد)توزيع مي گردد. با تنظيم دريچه هاي دستي مربوطه در اين حوضچه تقسيم اين امكان وجود دارد كه جريان خروجي از حوض هاي هوادهي به هريك از واحدهاي ته نشيني وارد شود و يا بطوركلي از واحدهاي ته نشيني Bypass گردد.

nپل هاي ته نشيني ثانويه بطور دستي از تابلوي محلي واتاق كنترل مركزي كنترل مي شوند عملكرد طبيعي پل ها بصورت پيوسته روشن مي باشد.