لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تصميم گيري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تصميم گيري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

تصميم عمومي

عمل مديريتي

اهداف بلند مدت سازمان كدامند ؟

چه استراتژي هايي براي اين اهداف منابسند ؟

اهداف كوتاه مدت سازمان چه بايد باشد ؟

دست رسي به اهداف انفرادي تا چه حد مشكل هستند ؟

برنامه ريزي

چه تعداد از زيردستان بايد مستقيما به من گزارش دهند ؟

تا چه حد بايد در سازمان مركزيت وجود داشته باشد ؟

چگونه شغل ها بايد طراحي شود ؟

چه هنگام سازمان بايد به شكل متفاوتي عمل كند ؟

سازماندهي

با كاركنان كم انگيزه چگونه بايد رفتار كنم ؟

در يك شرايط مشخص اثربخش ترين روش رهبري چيست ؟

يك تغيير مشخص چگونه بهره وري كاركنان را تحت تاثير قرار مي دهد ؟

براي تشويق تضاد چه زماني مناسب است ؟

رهبري

چه فعاليت هايي در سازمان بايد كنترل شوند ؟

چگونه اين فعاليت ها بايد كنترل شوند ؟

انحراف از عملكرد چه مواقعي مهم است ؟

سازمان چه نوع سيستم اطلاعاتي مديريت بايد داشته باشد ؟

كنترل

اسلاید ۲ :

برنامه ريزي نشده

برنامه ريزي شده

 

غير قابل برنامه ريزي – استثنايي – ابتكاري

قابل برنامه ريزي – كليشه اي – عمومي – قابل محاسبه

نوع تصميم

جديد

بدون ساختار – كانالهاي ناكامل اطلاعاتي معيارهاي ناشناخته

ضابطه مند – قابل پيش بيني – اطلاعات –      معيارهاي بخوبي تعريف شده .

ماهيت تصميم

تكيه بر اصول – قضاوت – فرايندهاي حل مساله خلاق

تكيه بر رويه ها و محاسبات

استراتژي تصميم گيري

قضاوت – شهود – خلاقيت

مديريت علمي

بودجه بندي  سرمايه اي

راه حل كامپيوتري

رويه ها

تكنيك هاي تصميم گيري