لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه‌ي DG و قابليت اطمينان

üبررسي روش در نظر گرفتن و مدل كردن DG در مطالعات قابليت اطمينان (مراجع [۱۸]،[۳۳]،[۳۴]،[۳۵]،[۳۶]،[۳۷] و[۳۸])

üبررسي اثر وجود منابع توليد پراكنده بر عملكرد تجهيزات حفاظتي و تأثير آن بر قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع

(مرجع[۴۷])

üبررسي تأثير حضور DG بر قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع

(مراجع [۵]،[۳۹]،[۴۰]،[۴۱]،[۴۲]،[۴۳]،[۴۴]،[۴۵] و[۴۶])

üتعيين مكان و ظرفيت بهينه‌ي DG براي بهبود قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع

(مراجع [۴۸]،[۴۹] و [۵۰])

üبررسي عملكرد جزيره‌اي DG و تأثير آن بر قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع

(مراجع [۶]،[۱۴]،[۱۶]،[۲۰]،[۲۲] و [۵۱])

üارزيابي قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع بر اساس مُد عملكرد DG

(مراجع[۷] و[۸])

اسلاید ۲ :

نتیجه گیری

üبهينه  بودن پاسخ بدست آمده از بكارگيري روش‌هاي پيشنهادي.

üنزديك بودن پاسخ بهينه به پاسخ حالتي كه DG در كل سال در مُد پشتيبان بهره‌برداري مي‌شود، زمانيكه هدف كاهش SAIDI يا EENS است.

üكارآمد بودن روش پيشنهادي براي كاهش هزينه‌ي كلي بهره‌برداري.

üتأثير مثبت عملكرد جزيره‌اي ارادي در بهبود شاخص‌هاي قابليت اطمينان.

ü امكان بهره‌برداري بهينه از DG با استفاده از روش پيشنهاد  شده در پايان نامه.

اسلاید ۳ :

پیشنهادها براي ادامه كار

üتعيين ظرفيت، مكان و مُد بهينه‌ي DG با معيار قابليت اطمينان.

ü بررسي تعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG در محيط بازار برق.

üتعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG، با حضور چندين منبع توليد پراكنده.

üپياده‌سازي عملي طرح‌هاي پيشنهادي و طراحي كنترلر.

üبررسي مسأله‌ براي DGهاي با تكنولوژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي باد و …

ü

üتأمين توان راكتيو توسط DG و تأثير آن بر تعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG.

اسلاید ۴ :

مراجع

[۱] قاسم پور آقاملکي، ح. «بهينه يابي نيروگاه‌هاي کوچک گازسوز(DG) در منطقه غرب مازندران»، پايان‌نامه کارشناسی، دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور)، ايران، ۱۳۸۶٫

[۲] T. Ackermann, G. Andersson, L. Soder “Distributed Generation: A Definition”, ELSEVIER, Electric Power Systems Research 57, pp.195–۲۰۴, ۲۰۰۱٫

[۳] P. A. Daly and J. Morrison, “Understanding The Potential Benefits of Distributed Generation On Power Delivery Systems”, in Proc. Rural Electric Power Conf , pp. A2/1–A2/13, 2001.

[۴] G. Pepermans, J. Driesen, D. Haeseldonckx, R. Belmans, W. D’haeseleer, “Distributed Generation: Definition, Benefits and Issues”, ELSEVIER, Energy Policy 33, pp.787–۷۹۸, ۲۰۰۵٫

[۵] L.F. Pozzatti, A.Barin, L.N. Canha, R.Q. Machado, A.R. Abaide, F.A. Farret, C.G.Carvalho, “Simulation of Transient State Impacts from Low Power DG Aiming at Improving Power Quality and Reliability of Distribution Networks” PowerENG 2007, pp.702-706, April 12-14, 2007.

[۶]E.Carpaneto, G.Chicco ,A.Prunotto,“Reliability of Reconfigurable  Distribution Systems Including Distributed Generation” , ۹th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems KTH, Stockholm, Sweden – June 11-15, pp.1-6, 2006.

[۷] I.S.Bae, J.O.Kim, “Reliability Evaluation of Distributed Generation Based on Operation Mode”, IEEE Transactions on power systems, Vol. 22, NO. 2, pp.785-790, May 2007.

[۸] I-S.Bae, J-O Kim, J-C.Kim, C.Singh, “Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering Hourly Reliability Worth” , IEEE Transactions on power systems VOL. 19, NO. 1, pp.287-292, February 2004.