لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

همزمان با کاهش تولید رشد جمعیت

  • انفجار تولد در دهه ۱۳۶۰ موجب ایجاد شکم در هرم سنی جمعیت ایران شد
  • شکم جمعیتی در هرم سنی خود را در آینده با دامنه کمتر تکرار خواهد
  • انفجار تولد را در دهه ۱۳۶۰ فشارهای زیادی در مقاطع زمانی مختلف به نظام آموزشی، بهداشت ودرمان، اشتغال، و مسکن وارد میسازد.
  • انفجار تولد همچنین موجب افزایش شدید تقاضا کالا و خدمات مختلف برای متولدین دهه ۱۳۶۰ در در مقاطع زمانی مختلف متناسب با سن آنان خواهد شد

اسلاید ۲ :

عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب: رشد جمعیت همزمان با کاهش تولید

–کاهش تولید همزمان با رشد شدید جمعیت در دهه ۱۳۶۰ موجب کاهش تولید نا خالص داخلی سرانه و درآمد سرانه شد

–تا آخر جنگ و پایان جنگ، تولید سرانه در کلیه بخش های اقتصادی نیز کاهش یافت

–صادرات نفت و واردات نیز بعد از انقلاب کاهش یافت ولی در طی سالهای جنگ واردات همواره بیشتر از صادرات بود

–در حالیکه صادرات نفت بعد از انقلاب کاهش یافت مصرف داخلی به طور مستمر افزایش مییافت

اسلاید ۳ :

با پایان جنگ روندها تغییر کرد و عوامل و سیاستهای مثبتی در جهت توسعه اقتصادی اتخاذ شد

–سیاست های دولتی به تدریج از محصولات صنعتی برداشته شد

–قیمت ارز تعدیل و به طرف یک نرخی شدن تغییر کرد

–ایجاد و توسعه زیربناها الویت یافت

–دانشگاها رو به توسعه نهاد

–…….

–با راه افتادن کارهای عمرانی متخصصین اهمیت و میدان کار یافتند

–روابط سیاسی با خارج روبه بهبود نهاد