لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت توپولوژي (هم بندی) شبكه های محلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت توپولوژي (هم بندی) شبكه های محلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

oانواع روشهای ايجاد (هم بندی) شبكه های محلی عبارتند از:

خطی (Bus)

حلقوی (Ring)

ستاره ای (Star)

کامل (Complete)

درختی (Tree)

اسلاید ۲ :

شبکه های خطی (Bus)

oارتباط همه کامپيوترها از طريق کابل مشترک

oکابل مورد استفاده از نوع Coaxial است

oدر دو سر كابل از Terminator استفاده شده كه وظيفه آن از بين بردن noise درون خط است.

oايجاد انشعاب در كابل اصلي ازTconnector

oپهناي باند اين شبكه ها ۱۰Mbps است.

oبا قطع شدن کابل همه شبکه قطع می شود!(؟)

o

اسلاید ۳ :

هاب/ هاب سوئيچ(Hub/Hub Switch)

oهابها ممکن است به صورت فعال يا غير فعال باشند.

oهابهای فعال، سيگنل ورودی را تقويت نيز می کنند.

oتعداد اسلاتهای هابها معمولا توانی از ۲ می باشد.

oدر هابها يک اسلات خاص اتصال به يک هاب ديگر است(Uplink).

oامروزه در شبکه های مدل ستاره ای از هاب سوئيچ به جای هاب استفاده می شود.

oهاب سوييچ به جای پخش بسته، هر بسته را فقط به مقصدش ارسال می کند.

oهاب سوييچ سرعت را بالا برده، ترافيک را کم می کند.

oهاب سوييچ امنيت را افزايش می دهد.

o

اسلاید ۴ :

هاب/ هاب سوئيچ…

oامکان اتصال چند هاب به هم و ايجاد شبکه های بزرگتر وجود دارد(با استفاده از اسلاتUpLink )

oاتصال هابها به هم ممکن است به صورت سری (Cascade) و يا به صورت درختی (Tree) باشد.

o

اسلاید ۵ :

هم بندی درختی:

oتوسعه يافته هم بندی ستاره ای است.

oدر اين معماری، درختی از هابها داريم.

oبرگهای اين درخت، کامپيوترها (نودها) ی شبکه هستند.

oدر طبقات بالايی اين درخت معمولاَ از سوييچ استفاده می شود.

oاستفاده از سوييچ سبب می شود ترافيک غير ضروری به ساير قسمتهای شبکه نرود.

oعمق اين درخت حداکثر می تواند ۳ باشد.

اسلاید ۶ :

هم بندی حلقوی(Token Ring):

oکامپيوترها به صورت يک حلقه به هم متصلند.

oسيگنال ارسالی در يک جهت حلقه حرکت می کند و از کامپيوترها عبور می کند تا به مقصد برسد.

oدر اين روش هر کامپيوتر نقش يک تکرارگر را دارد.

oبرای نوبتی کردن ارسال از مکانيزم نشانه (Token) استفاده می شود.

oهر نودی که Token را در اختيار دارد می تواند ارسال را انجام دهد.

اسلاید ۷ :

هم بندی کامل:

oدر اين مدل تمام نودها به هم ارتباط مستقيم دارند.

oاين مدل بر اساس ايده گرافهای کامل به وجود آمده است.

oاين مدل به لحاظ حجم کابل کشی لازم قياس پذير نيست.

oاين مدل در عمل پياده سازی نشده است.

اسلاید ۸ :

مدلهای ترکيبی:

oمی توان انواع روشهای ذکر شده را با هم ترکيب و معماريهای ديگری ايجاد کرد.

oدر شبکه های بزرگ معمولا از مدلهای ترکيبی استفاده می شود.