لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تکنيک های تصمیم گیری در مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تکنيک های تصمیم گیری در مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مديريت يک فراينداست .

مديريت بر هدايت تشکيلات انساني دلالت دارد .

مديريت مؤثر مبتني بر تصميم گيري مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است.

مديريت کارا، متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است .

مديريت بر فعاليتهاي هدفدار ، تمرکز دارد .

اسلاید ۲ :

نقش مدير در يك سازمان همچون مغز در اندام انسان است و همان گونه كه مغز با مجموعه اطلاعاتي كه از طريق حواس و سلسله اعصاب به دست مي آورد مسئوليت تصميم گيري فرد را برعهده دارد، مدير يك سازمان نيز مسئول هدايت سازمان در جهت مطلوب با تصميم گيري مناسب مي باشد.

اسلاید ۳ :

 وظايف مديريت عبارتند از :

POSD CORB

  • Planning
  • Organizing
  • Staffing
  • Decision making
  • Coordinating
  • Reporting
  • Budjeting

بسياری تصميم گيري و مديريت را مترادف مي دانند زيرا تصميم گيري جزء اصلي مديريت است؛ به همين دليل شناخت فرايند اتخاذ تصميم اهميت بسيار دارد.

اسلاید ۴ :

بزرگترين وظيفه مديران در سازمانها، و در واقع وظيفه بنيادين مديران اتخاذ تصميم مناسب  با  تصميم‌گيري مطلوب مي باشد .

اسلاید ۵ :

منظور از تصميمگيري چيست؟

 تصميمگيري فرآيندي است خاص شامل انتخاب يك راه و روش از ميان دو يا چند روش موجود .

 تصميم گيري به معناي انتخاب خودآگاه است كه به فرد امكان ميدهد تا بر اساس مجموعهاي از شرايط داده شده، نحوه رفتار و طرز تفكر خاص آن مجموعه را بررسي و سپس يك گزينه مقبول را انتخاب نمايد .

 از تصميمگيري نميتوان صرفنظر كرد، زيرا امتناع ورزيدن از گرفتن تصميم خود يك نوع تصميمگيري است.

اسلاید ۶ :

 

حال سوال اين است …

تصميم گيري صحيح به چه معناست ؟

آيا مي توان خروجي يا محصول تصميم گيري را قبل از اجراي آن تصديق نمود؟

اسلاید ۷ :

 

فرايند تصميم گيري = فرايند ويژه

حتي با مطالعه و ارزيابي اقدامات انجام شده قبل از تصميم‌گيري نهايي، نمي توان قضاوت كرد كه تصميم گرفته شده خوب بوده است يابد.

 اين امر ناشي از دو عامل است:

۱- ريسكي كه در تصميم وجود دارد

۲- سليقه و ارزش‌هاي تصميم‌گيرنده

اسلاید ۸ :

 چه هنگام تصميم ‌گيري پيچيده مي‌شود؟

سه عامل در سخت شدن مسائل  تصميم‌گيري دخالت دارند :

۱- افزايش عدم قطعيت

۲-چندگانه بودن معيارهاي تصميم‌گيري

۳-پيچيدگي ماهيت خود مسئله

اسلاید ۹ :

 

 مدت زمان موجود

مدت زماني كه به تصميم گيري  اختصاص داده مي شود، غالباً يك عامل مهم به شمار مي آ يد.

مديران عمدتاً ترجيح مي دهند كه قبل از تصميم گيري ، به اندازه كافي براي تجزيه وتحليل تمام راهها وقت داشته باشند و اين در حالی است که بيشتر تصميمات مي بايد در وضعيتي گرفته شوند كه از نظر زماني محدود باشند.

اسلاید ۱۰ :

 

ريسك مربوط به تصميم

ريسك در تصميم گيري عبارت است از احتمال تاثير  سوء و معكوس ناشي از تصميم گرفته شده بر سازمان و عاملي است كه مديران آگاهانه يا ناآگاهانه در تصميم گيري هاي خويش مد نظر قرار مي دهند.

هر اندازه كه ريسك تصميم گيري ها افزايش پيدا مي كند به همان نسبت ،زمان و دقت بيشتري را بايد براي اتخاذ تصميمات اختصاص داد.